Lattiamaalien kuivuminen

 

tikkurilan_lattiamaalit.jpg

Lattiamaalien ja –pinnoitteiden kuivumisaikoihin vaikuttavat useat eri tekijät. Tärkeimpiä ovat maalausolosuhteet, alustan ominaisuudet sekä tuotteen omat ominaisuudet. Ohjeiden mukainen ohentaminen ja sekoittaminen, 2-komponenttituotteilla oikea seossuhde sekä oikeat työmenetelmät vaikuttavat myös ratkaisevasti tuotteen kuivumiseen.


Tuoteselosteissa ilmoitetaan lattiatuotteille seuraavia kuivumisaikoja: pölykuiva, päällemaalaus-kuiva, käyttöönottokuiva eli “kevyen liikenteen kestävä” ja täysin kovettunut  eli saavuttanut lopulliset kestävyysominaisuutensa.

 

Pölykuiva

 

Maali on pölykuiva, kun pöly ei enää tartu sen pintaan. Esim. sormella painamalla maalipintaan jää kuitenkin vielä jälki.

 

Päällemaalattavuus

 

Lattiamaali tai –pinnoite on päällemaalattavissa, kun sen päällä voi kävellä ilman että kengät tarttuvat kiinni. Tällöin maalipinta myös kestää rypistymättä tai irtoamatta seuraavan kerroksen levittämisen.

 

Käyttöönottokuiva eli “kevyen liikenteen ­kestävä”

Lattiamaali tai -pinnoite on käyttöönottokuiva, kun se kestää kevyttä kävelyliikennettä ja lattialle voi nostaa esim. kevyitä huonekaluja ilman että siitä jää lattiaan jälkiä. Kemiallista rasitusta esim. pesuaineilla puhdistamista on syytä vielä välttää.

 

Täysin kovettunut

 

Vasta tämän ajan kuluttua tuote kestää täysin käyttötarkoitustaan ja hoito-ohjeiden mukaista puhdistusta.

 

Maalausolosuhteet

 

Tuotteen etiketissä ja tuoteselosteessa mainitut kuivumisajat on mitattu vakio-olosuhteissa, joissa lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus pysyvät koko kuivumisajan samana. Kuivumisajat ilmoitetaan, ellei toisin mainita, +23 °C:n lämpötilassa ja 50 %:n ilman suhteellisessa kosteudessa sekä riittävässä

ilmanvaihdossa.


Tuotteen käyttöohjeissa mainitaan ääriarvot, joissa maalaustyö voidaan tehdä. Esim. lämpötilan on oltava vähintään +10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Myös maalattavan lattian täytyy olla riittävän lämmin, esim. talven jälkeen kylmän varaston lattia voi olla pitkään kylmempi kuin ympäröivän ilman lämpötila. Lähestyttäessä ääriarvoja kuivumisnopeus hidastuu oleellisesti siitä, mitä se on vakio-olosuhteissa. Jos ilmankosteus on liian suuri tai liian pieni tai lämpötila liian alhainen, maalikalvon kuivuminen hidastuu ja kalvon muodostuminen häiriintyy. 

 

Alustan ominaisuudet

 

Käsiteltävän alustan pitää olla kuiva ja puhdas.  Pesu- ja maalinpoistoaineiden jäämien, rasvojen, vahojen ym. epäpuhtauksien takia maalipinnan kuivuminen saattaa kokonaan häiriintyä.

 

Tuotteen ominaisuudet

 

Tuotteen ominaisuudet määräytyvät yleensä sideainetyypin mukaan. Tikkurilan lattiamaaleissa ja -pinnoitteissa käytettyjä sideaineita ovat epoksi, alkydi, polyuretaani ja akrylaatti.  Koska eri sideaineiden kuivumisominaisuudet poikkeavat toisistaan, eri maalityyppien kuivumisajoissa on eroja (tulosta artikkeli kuivumisaikataulukkoineen lopusta).


Epoksimaalit ja pinnoitteet, esim. vesiohenteinen Akvacoat ja liuotteeton Novopox LP, muodostuvat kahdesta komponentista, maaliosasta ja kovetteesta. Komponentit sekoitetaan hyvin keskenään oikeassa suhteessa, jolloin niiden kesken tapahtuu kemiallinen reaktio ja maali alkaa kovettua. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttavat epätasaisen kovettumisen ja pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemisen. Komponenttien yhdistämisen jälkeen maalilla on rajoitettu käyttöaika, esim. Akvacoatilla 1,5 h ja Novopox LP: lla vain 15-30 min. Tämän käyttöajan ylityttyä pinnoitetta ei voi levittää eikä se enää kuivu ja kovetu kunnolla. Epoksit verkkoutuvat sitä hitaammin mitä alhaisempi lämpötila on. Epoksipinnoitteiden usein varsin lyhyttä käyttöaikaa voi pidentää alentamalla lämpötilaa, ohentamalla tuotetta ja myös kaatamalla pinnoitteen lattialle. Liuotteettomat kaksikomponenttiset epoksipinnoitteet lämpenevät sekoitusastiassa käyttöajan ylityttyä hyvin nopeasti aiheuttaen jopa tulipalovaaran.

 

Yksikomponenttinen polyuretaanipinnoite kuten Novofloor 1-K elastic kovettuu reagoidessaan ilman kosteuden kanssa. Se on säilytettävä huolellisesti suljetussa astiassa. Avaamattoman astian varastointiaika on vain n. 6 kk. Avattu astia suositellaan käytettäväksi välittömästi.

 

Uretaanialkydi- ja alkydimaalit, esim. Betolux ja Permo, kuivuvat hapettumalla ilman hapen vaikutuksesta. Kuivumiseen vaikuttavat ratkaisevasti maalikalvon paksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja tuuletus. Maalien alkukuivuminen on hidasta, minkä ansiosta maalien levittäminen on helppoa ja pensselinjäljet tasaantuvat hyvin. Toisaalta maalien lopullinen kovettuminen kestää jopa kuukauden.


Vesiohenteiset dispersiotuotteet, kuten polyuretaani-akrylaattimaali Betolux Akva, kuivuvat fysikaalisesti, eli vesi haihtuu muodostuneesta maalikalvosta. Esimerkiksi liuotinohenteisiin alkydimaaleihin verrattuna kuivuminen on huomattavasti nopeampaa. Tämän johdosta Betolux Akvan levittäminen ei ole yhtä helppoa kuin esim. liuotinohenteisten alkydimaalien, mutta toisaalta lattian maalaustyö ja käyttöönotto sujuvat nopeammin.

 

Ohenne ja kerrospaksuudet

Tuotteen tuoteselosteessa ja etiketissä mainitaan tuotteelle sopiva ohenne. Väärä ohenne voi pilata koko maalin. Tuote- ja käyttötarkoituskohtaisia ohennus- ja työstöohjeita on tärkeää noudattaa myös sen vuoksi, että saavutetaan oikeat maalin tai pinnoitteen kerrospaksuudet. Esim. hapettumalla kuivuvilla tuotteilla liian paksulti sivelty maalikerros saattaa kuivua vain pinnalta, jolloin seurauksena on pitkään pehmeänä pysyvä ja mahdollisesti rypistyvä maalikalvo. Liian ohuella maali- tai pinnoitekalvolla taas ei saavuteta riittäviä kestävyysominaisuuksia.

 

Miksi maali ei kuivu?

Yleisimpiä syitä maalin kuivumattomuuteen ovat alhainen lämpötila (joko ympäröivä ilma tai alusta), ilman korkea suhteellinen kosteus, riittämätön ilmanvaihto, ylipaksut maalikerrokset, kovetteen puuttuminen tai virheellinen määrä, väärä ohenne, kaksikomponenttisen tuotteen riittämätön sekoittaminen, esikäsittelemätön tai imemätön alusta, valon tai kosteuden puute tai liian vanhan maalin käyttäminen.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi