Sisätuotteiden kuivumisajat

sisämaalien kuivuminen

Maalien, lakkojen ja tasoitteiden kuivumisaikoihin vaikuttavat monet tekijät. Tärkeimpiä ovat maalausolosuhteet, alustan ominaisuudet sekä tuotteen omat ominaisuudet. Myös ohjeiden mukainen ohentaminen ja sekoittaminen sekä oikeat työmenetelmät ovat tärkeitä. Tuoteselosteissa ilmoitetaan tuotteesta riippuen seuraavia kuivumisaikoja: pölykuiva, kosketuskuiva, hiontakuiva, päällemaalattavissa, käyttöönottokuiva/ täysin kuivunut.

 

Maalausolosuhteet

Tuotteen etiketissä ja tuoteselosteessa mainitut kuivumisajat on mitattu vakio-olosuhteissa, joissa lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus pysyvät koko kuivumisajan samana. Kuivumisajat ilmoitetaan, ellei toisin mainita, +23 °C:n lämpötilassa ja 50 %:n ilman suhteellisessa kosteudessa sekä riittävässä ilmanvaihdossa. Tuotteen käyttöohjeissa mainitaan ääriarvot, joissa maalaustyö voidaan tehdä. Esim. lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lähestyttäessä ääriarvoja kuivumisnopeus hidastuu oleellisesti siitä, mitä se on vakio-olosuhteissa. Jos ilmankosteus on liian suuri tai lämpötila liian alhainen, maalikalvon kuivuminen hidastuu ja kalvon muodostuminen häiriintyy. Tällöin maalikalvosta ei tule kestävä ja se saattaa halkeilla. On myös huomioitava, että alustan pintalämpötila on ilmoitetun lämpötilan rajoissa.

 

Alustan ominaisuudet

Käsiteltävän alustan pitää olla kuiva ja puhdas. Pesu- ja maalinpoistoaineiden jäämien, rasvojen, vahojen, liisterin ym. epäpuhtauksien takia maalipinnan kuivuminen saattaa kokonaan häiriintyä. Huokoisella alustalla kuivuminen on nopeampaa kuin tiiviillä ja imemättömällä.

 

Tuotteen ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet määräytyvät yleensä sideainetyypin mukaan. Sisätuotteissa yleisimmin käytettyjä sideaineita ovat akrylaatti, alkydi, pellavaöljy, epoksi ja polyuretaani. Koska eri sideaineiden kuivumis­ominaisuudet poikkeavat toisistaan, eri maalityyppien kuivumisajoissa on eroja. Tuotteiden tuoteselosteissa ilmoitetaan soveltuvat päällemaalausajat. Aika on yleensä ilmoitettu +23 ºC:ssa ja n. 40–50 µm:n kuivakalvolle.


Akrylaattimaalit ja muut vesiohenteiset dispersiotuotteet kuivuvat fysikaalisesti, eli vesi haihtuu muodostuneesta maalikalvosta. Mitä korkeakiiltoisempi akrylaatti on, sitä suurempi merkitys on maalausolosuhteilla. Matalahko lämpötila (n. +15 ºC) ja korkeahko kosteuspitoisuus (50–70 % RH) pidentävät maalin aukioloaikaa ja helpottavat työskentelyä. Mitä himmeämpi akrylaattimaali on, sitä nopeammin se kuivuu päällemaalattavaksi.


Alkydi-, uretaanialkydi- ja öljymaalit kuivuvat hapettumalla ilman hapen vaikutuksesta. Kuivumiseen vaikuttavat ratkaisevasti maalikalvon paksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja tuuletus.


Epoksimaalit muodostuvat yleensä kahdesta komponentista, maaliosasta ja kovetteesta. Komponentit sekoitetaan hyvin keskenään oikeassa suhteessa, jolloin niiden kesken tapahtuu kemiallinen reaktio ja maali alkaa kovettua. Komponenttien yhdistämisen jälkeen maalilla on rajoitettu käyttöaika. Epoksit verkkoutuvat sitä hitaammin mitä alhaisempi lämpötila on. Epokseja käytettäessä ilman, pinnan ja maalin lämpötilan on oltava yli +10 °C maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana.

Polyuretaanit ovat yksi- tai kaksikomponenttisia. Yksikomponenttinen polyuretaani kovettuu reagoidessaan ilman kosteuden kanssa, kaksikomponenttinen kun maaliosa reagoi siihen lisätyn kovetteen kanssa. Komponenttien yhdistämisen jälkeen maalilla on rajoitettu käyttöaika. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

 

Ohenne ja työstäminen

Tuotteen tuoteselosteessa ja etiketissä mainitaan tuotteelle sopiva ohenne. Hapettumalla kuivuvilla tuotteilla ohentamaton tai liian paksulti sivelty maalikerros saattaa kuivua vain pinnalta, jolloin seurauksena on pitkään pehmeänä pysyvä ja mahdollisesti rypistyvä maalikalvo. Kaksikomponenttituotteita käytettäessä on tärkeää noudattaa oikeaa sekoitussuhdetta sekä sekoittaa komponentit huolellisesti keskenään tuoteselosteen ohjeen mukaan.

 

Lopullinen kuivuminen

Vaikka pintakäsittelyaineen pinta on kuivunut etiketissä ilmoitetussa ajassa, se ei tarkoita, että pinta olisi samassa ajassa saavuttanut lopulliset kestävyysominaisuutensa. Pintoja voi kyllä tänä aikana käyttää, mutta voimakasta mekaanista rasitusta on vältettävä ennen lopullista kuivumista. Tuoteselosteessa mainitaan koska tuote on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa.

 

Miksi maali ei kuivu?

Yleisimpiä syitä maalin kuivumattomuuteen ovat alhainen lämpötila, riittämätön ilmanvaihto, ylipaksut maalikalvot, ilman korkea suhteellinen kosteus, kovetteen puuttuminen tai virheellinen määrä, väärä ohenne, kaksikomponenttisen tuotteen riittämätön sekoittaminen, esikäsittelemätön tai imemätön alusta, valon tai kosteuden puute tai liian vanhan maalin käyttäminen.

 

Hiontakuiva       

Lakka ja maali on hiontakuiva silloin kun siitä irtoaa hiottaessa hiukkasia, jotka eivät sulaudu toisiinsa kiinni.

 

Päällemaalattavuus   

Maali- tai lakkakalvon kyky kestää rypistymättä tai irtoamatta seuraavan kerroksen levittäminen.

 

Pölykuiva   

Kalvo on pölykuiva, kun pöly ei tartu sen pintaan.

 

Kosketuskuiva       

Maali on kosketuskuiva, kun kalvoa voidaan koskettaa eikä se tunnu tahmealta. Tämä voidaan testata esim. kokeilemalla tarttuuko pintaa vasten painettu paperi maalikalvoon.

 

Käsittelykuiva   

Maalikalvo on käsittelykuiva, kun kappale voidaan siirtää pintaa vahingoittamatta. Täysin kovettunut pinta kestää normaalia käyttöä ja puhdistusta.

 

Käyttöönottokuiva/Täysin kuivunut.

Maali- tai lakkakalvo saavuttaa lopullisen kuivumisensa. Pinta on pestävissä ja käytettävisää kunkin tuotekohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

 

Ikkunakitti

Kitin pinta on kosketuskuiva muutaman vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa ja on silloin päällemaalattavissa. Päällemaalaus on suoritettava kevyesti. Mitä hitaammin kitti kovettuu, sitä pidempään se pysyy elastisena puun ja lasin välissä. Liian kovettunut kitti alkaa vuosien myötä halkeilla ja on merkki siitä, että on aika uusia ikkunakittaus.

 

Akryylimassan päälle maalaaminen

Mikäli maalaat akryylimassan päälle, varmistu että massa on varmasti kuiva. 1 mm:n paksuinen kerros massaa kuivuu noin vuorokaudessa. Akryylimassoissa on suuria eroja, joten lue huolellisesti valmistajan käyttöohjeet ja varmistu, että maali sopii massalle ennen koko huoneen maalaamista. Jos pohjamaali halkeilee massan päällä, maalaa siveltimellä 7-kiiltoisella (himmeä, Joker) tai 20-kiiltoisella (puolihimmeä, Remontti-Ässä) maalilla kevyesti kaikkien  akryylisaumojen päälle ennen pohjamaalausta. Pintamaali sisältää enemmän sideainetta kuin pohjamaali, joten se kestää halkeilua paremmin.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi