Tasainen maalausalusta kiteillä, silotteilla ja tasoitteilla

Tasainen maalausalusta

MaalausRYL 2012 määrittelee tasoitettujen seinä- ja kattopintojen tasaisuuden neljään luokkaan. Esimerkiksi maalattavaksi tarkoitetun tasoitealustan tasaisuusvaatimukset luokan L1 mukaan on ± 3 mm 2 metrin mittauspituudelta. Tasaisuus on erityisen tärkeää valoa heijastavassa seinä- tai kattopinnassa, joilla tasoitepinnan tasaisuudelle voidaan asettaa tavanomaista korkeammat tasaisuusvaatimukset luokan L0 mukaan,  sillä epätasaisuus näkyy aaltoina kaukaa katsottuna. Huokoset, naarmut, nystyrät ja kolot taas näkyvät läheltä katsottuna.


Täysin sileä pinta vaatii pinnan kokonaantasoituksen. Jos hyväksytään lievä epätasaisuus, voidaan kokonaantasoitus jättää pois. Tällöin huokoset, naarmut, nystyrät ja kolot eivät näy, mutta tasoitettu pinta voi näyttää erilaiselta kuin alusta lopullisessa maalipinnassa, sillä tasoitteen ja alustan pintarakenteet poikkeavat toisistaan.


Syvempien kolojen ja naarmujen silottamiseen käytetään karkeaa tasoitetta, Presto LG:tä. Karkealla tasoitteella voidaan ilman tasoitteen halkeilua täyttää huomattavasti isompia koloja kuin hienolla pintatasoitteella. Yleensä yksi käsittely karkealla tasoitteella riittää täyttämään epätasaisuudet, riippuen syvyydestä. Karkea tasoite vaatii aina ylitasoituksen hienotasoitteella, Presto LH:lla tai Presto LF:llä tai Presto R:llä


Myös hiontapaperin karkeus ja hiontatyö vaikuttavat lopputulokseen. Kitattua aluetta voi ensin hioa karkeammalla hiomapaperilla, mutta lopuksi pinta hiotaan aina hienommalla hiomapaperilla, etteivät paikkausja hiontajäljet näy lopullisessa maalipinnassa.


Pohjamaalauksen jälkeen pintaa voi vielä korjata hienotasoitteella, koska tässä vaiheessa tasoitusta vaativat kohdat näkyvät helpommin. Tasoituskorjaukset maalataan pohjamaalilla ennen pintamaalausta, hionnan ja pölynpoiston jälkeen. Näin koko maalipinta on tasaisesti imevä, eivätkä kittauskohdat peilaa erilaisina valmiista pinnasta.


Myös maalin kiiltoaste, maalityyppi, maalausolosuhteet ja työvälineet vaikuttavat pinnan tasaisuuteen. Mitä kiiltävämpi pintamaali on, sen helpommin näkyvät alustan epätasaisuudet.  Jos tavoittelee tasaista pintaa, pitää myös valita tasaantuva maali ja siihen sopivat laadukkaat työvälineet.

 

Lakattavat puupinnat hiotaan ensin puupuhtaaksi ja puussa olevat kolot ja naarmut kitataan kyseisen puulajin ominaisväriin sävytetyllä Spakkeli Puukitillä. Huomaa, että sävytetyt lakat ja öljyt eivät imeydy samalla tavalla kitattuun pintaan, ja pinta voi jäädä kirjavaksi.


Tikkurilan Presto-tuotteet ovat erinomaisia vesiohenteisia tasoitteita seinien ja kattojen korjaukseen. Presto LG on karkea ja Presto LF hieno tasoite. Presto LH soveltuu parhaiten harmaan alustan tasoittamiseen. Presto R telattava tasoite, nopeuttaa ja helpottaa tasoitustyötä.  Presto LV:tä käytetään märkätilojen tasoittamiseen.


Presto Kalustekitti ja Lakkakitti soveltuvat parhaiten kalusteiden tasoittamiseen.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi