Tikkurila SPLASH käyttöehdot

Käyttöehdot

Palaa takaisin

1. TIKKURILA SPLASH-SUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖEHDOT
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tikkurila Oyj:n (jäljempänä Tikkurila) lanseeraamaan ohjelmaan, Tikkurila SPLASH-suunnitteluohjelmaan (jäljempänä Ohjelma). Lataamalla Ohjelman ja käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Ohjelman käyttö ja kopiointi on maksutonta. 

Tikkurila pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja, Ohjelmaa ja sen sisältämää materiaalia. Jos jatkat Ohjelman käyttämistä tällaisten muutosten jälkeen, sinun katsotaan hyväksyvän muutokset. Lisäksi Tikkurila pidättää itselleen oikeuden evätä pääsyn Ohjelmaan ja keskeyttää käyttöoikeuden mistä tahansa tarpeelliseksi katsomastaan syystä. Ehtojen rikkominen johtaa automaattisesti käyttöoikeuden päättymiseen.


2. OHJELMAN KÄYTTÖ
Ohjelmaa ja sen tuottamaa materiaalia tarjotaan käytettäväksi suunniteltaessa projekteja, joissa käytetään Tikkurilan tuotteita. Ohjelmaa tai sillä tuotettua materiaalia ei saa käyttää hyvän tavan vastaiseen eikä Tikkurilan liiketoimintaa tai mainetta haittaavaan tarkoitukseen.

Ohjelmassa ja sen tuottamassa materiaalissa esitetyt menetelmät ja tiedot perustuvat parhaaseen tietämykseemme. Pintakäsittelytuotteiden valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa pintakäsittelytuotteita käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat pintakäsittelytuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat pintakäsittelytuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa Ohjelmassa esitettyjä tietoja tuotteidemme käytöstä.

Ohjelmassa esitettävät ja siitä edelleen kopioitavat värit sekä kuvat on saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja eikä pintanäytteitä, sillä värin kokemiseen vaikuttavat mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus. Lopullinen väri valitaan aina fyysisistä värikartoista tai värimallista sekä mahdollisuuksien mukaan siinä ympäristössä ja niissä olosuhteissa, joihin väriä valitaan.


3. OHJELMAN IMMATERIAALIOIKEUDET
Immateriaalioikeudet Ohjelmaan ovat sen valmistajalla. Käyttäjä saa Ohjelmaan ja sen tuottamaan materiaaliin rajoitetun käyttöoikeuden. Ohjelmassa esiintyvät tavaramerkit ja tuotemerkit ovat joko Tikkurilan tai kolmansien immateriaalioikeuksia, eikä niihin luovuteta käyttöoikeutta.

Ohjelmaa ei saa luvattomasti kopioida, muokata tai levittää kolmansille ilman sen valmistajan lupaa. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa edelleen kolmansille. Käyttäjälle ei myönnetä mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Tikkurila tai Ohjelman valmistaja eivät vastaa siitä, jos Ohjelma tai sen sisältämä materiaali loukkaavat kolmansien immateriaalioikeuksia, vaan ne luovutetaan käyttöön sellaisena kuin ovat. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa patentteja, mallioikeuksia, hyödyllisyysmallioikeuksia, tekijäoikeutta, tavaramerkkejä, toiminimiä, keksintöjä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja/tai mitä tahansa muita teollis- ja tekijänoikeuksia sekä niiden sovelluksia.

Ohjelma sisältää kolmansien osapuolten tuottamaa avoimen lähdekoodin ohjelmakoodia. Avoimeen lähdekoodiin sovelletaan ensisijaisesti näiden käyttöehtojen sijasta kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, jotka on esitetty Ohjelmiston yhteydessä.


4. VASTUUNRAJOITUS
Ohjelma ja kaikki sen sisältö ja Ohjelmalla tuotettu materiaali annetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on ilman minkäänlaista takuuta. Tikkurila ei vastaa Ohjelman laadullisista ominaisuuksista, eikä sen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tikkurila ei vastaa myöskään Ohjelman käytettävyyden häiriöistä. 

Tikkurila ei vastaa minkäänlaisista Ohjelman latauksen tai käytön aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista, mukaan lukien tietojen katoaminen ja muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

Copyright Tikkurila Oyj 2019

Palaa takaisin

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi