Tuotteet maalaustuoteryhmän mukaan (RYL 2012)

02 Maalinpoistoaineet
011 Metallialustojen pesuaineet
{"id":"25470","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön
{"id":"25467","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26966","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26999","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26984","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26995","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26959","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
013 Puupintojen pesuaineet sisäkäyttöön
{"id":"26930","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
014 Homeen- ja levänpoistoaineet
{"id":"25467","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26966","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26989","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
015 Maalipintojen pesuaineet
{"id":"26958","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26877","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26960","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
016 Huoltopesuaineet
{"id":"26999","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26984","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26995","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
019 Muut pesuaineet
{"id":"26879","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
054 Dispersiopetsit
{"id":"26922","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
{"id":"25527","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25530","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33648","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33605","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26953","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26964","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26926","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26880","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26890","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26973","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26963","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
83 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 05
{"id":"26983","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26963","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
84 Alkydikitit ja -silotteet RL 01...06, 11...13
{"id":"26908","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
85 Öljykitit ja -silotteet
{"id":"26967","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
87 Elastiset maalipinnoitettavat kitit sisätiloissa
{"id":"26963","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
91 Vanhan ajan maalit
{"id":"26612","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26969","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
99 Muut erityistuotteet
{"id":"26911","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26923","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"33608","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
111 Silikoniliuokset
{"id":"33622","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26996","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26988","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
112 Silikonigeelit
{"id":"33620","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26925","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
113 Akrylaattipohjusteet
{"id":"33569","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
114 Silikaattipohjusteet
{"id":"33621","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26987","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
131 Vesiohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön
{"id":"26941","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
141 Liuoteohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön
{"id":"26977","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
161 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet
{"id":"26993","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26918","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26919","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25469","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33647","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"25506","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
163 Lattiapintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet
{"id":"26993","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26895","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33647","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"33885","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
171 Vesiohenteiset impregnointiaineet
{"id":"26618","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26614","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
172 Liuoteohenteiset impregnointiaineet
{"id":"26616","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02
{"id":"33458","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33602","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33654","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05
{"id":"33612","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26970","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26888","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33660","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
213 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset kosteussulkupohjamaalit RL 05
214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03
{"id":"26613","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26878","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
215 Ovien, ikkunoiden ja kalusteiden vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03
{"id":"25526","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33533","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26878","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25468","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
216 Vesiohenteiset tartuntapohjamaalit RL 03...05
{"id":"25526","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33533","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"25468","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
221 Liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05
{"id":"26933","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
222 Liuoteohenteiset tartuntapohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05
{"id":"26916","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...05
{"id":"26933","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
231 Puupintojen vesiohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
{"id":"26974","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
233 Puupintojen liuoteohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
{"id":"26454","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
241 Metallipintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13
{"id":"26881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13
{"id":"33560","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26927","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
243 Sinkittyjen teräspintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 11...13
{"id":"26881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
244 Sinkittyjen teräspintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...13
{"id":"26927","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01
{"id":"33612","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33640","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33458","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26878","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33602","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26917","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33654","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26928","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33659","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33660","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02
{"id":"25502","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26965","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33457","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33459","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26951","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03
{"id":"25502","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26965","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33601","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33534","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33641","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25503","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33653","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33655","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33656","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04
{"id":"33613","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33614","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33615","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26437","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26893","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25503","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
315 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 05
{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26893","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
316 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset koristemaalit ja pinnoitteet RL 01...03
{"id":"26897","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26931","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26936","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön
{"id":"26415","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26910","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26914","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26883","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26884","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26885","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26934","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26935","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04
{"id":"26898","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26899","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26900","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25529","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25528","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33880","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33637","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26961","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26931","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
322 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 05
{"id":"33880","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33637","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26961","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
332 Irtokalusteisiin soveltuvat liuoteohenteiset maalit RL 03...05
{"id":"26896","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26915","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26939","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05
{"id":"26912","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26913","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
339 Muut liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön
411 Kalkkimaalit RL 11...13
{"id":"33619","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26981","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26901","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"33570","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
412 Kalkkisementtimaalit RL 11...13
{"id":"33449","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
414 Silikaattimaalit RL 11...13
{"id":"33598","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"25531","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26907","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26991","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
415 Silikoniemulsiomaalit RL 11...13
{"id":"33448","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33581","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26950","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
416 Dispersiomaalit RL 11...13
{"id":"33580","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33618","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26968","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26992","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
417 Betoninsuojamaalit RL 13
{"id":"33580","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33618","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13
{"id":"33582","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26902","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11...13
{"id":"33628","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
423 Sementtipinnoitteet RL 11...13
{"id":"33634","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
425 Silikoniemulsiopinnoitteet RL 11...13
{"id":"33447","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"33358","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"33450","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33359","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
426 Dispersiopinnoitteet RL 11...13
{"id":"26949","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
427 Betoninsuojapinnoitteet RL 13
{"id":"33618","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
429 Muut mineraalipintojen pinnoitteet RL 11...13
{"id":"26979","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
442 Peltikattojen vesiohenteiset pintamaalit RL 11...13
{"id":"26921","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
443 Metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit RL 11...13
{"id":"26921","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
446 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13
{"id":"26921","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
448 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13
{"id":"26921","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
449 Muut vesiohenteiset peltikattojen ja metallipintojen maalit RL 11...13
{"id":"26961","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
452 Peltikattojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13
{"id":"26952","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
453 Metallipintojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13
{"id":"26952","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
454 Peltikattojen ja metallipintojen 2-komponenttiset liuoteohenteiset maalit RL 11...14
{"id":"25372","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
456 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13
{"id":"25372","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
458 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13
{"id":"25372","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
459 Muut peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit
{"id":"26915","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26939","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13
{"id":"26617","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26615","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26611","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26982","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26955","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26937","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26986","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13
{"id":"26978","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13
{"id":"26889","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13
{"id":"26612","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
466 Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13
{"id":"26954","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
472 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit RL 11...13
{"id":"26969","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
{"id":"26932","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
479 Muut puupintojen liuoteohenteiset tuotteet ulkokäyttöön
{"id":"26915","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26939","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet
{"id":"26956","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26976","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
482 Puujulkisivujen vesiohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet
{"id":"26942","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
485 Puuovien ja -ikkunoiden vesiohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön
{"id":"26938","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26942","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet
{"id":"26957","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
492 Puujulkisivujen liuoteohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet
{"id":"26940","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
495 Puuovien ja -ikkunoiden liuoteohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön
{"id":"26940","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
511 Puupintaisten seinien ja kattojen vesiohenteiset lakat RL 01...02
{"id":"33638","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33639","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26903","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26904","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26906","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26918","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26919","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25469","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26920","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
512 Puupintaisten seinien ja kattojen sekä puukalusteiden, ovien ja ikkunapuitteiden vesiohenteiset lakat RL 03...04
{"id":"33638","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33639","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26903","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26904","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26906","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26938","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
513 Kiviainespintaisten seinien, kattojen ja kalusteiden vesiohenteiset lakat RL 02
{"id":"26918","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26919","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25469","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25506","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05
{"id":"26439","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26440","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26886","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
531 Puupintojen vesiohenteiset lakat RL 11...12
{"id":"26938","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
542 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL 11...12
{"id":"26439","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26440","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26886","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
611 Betonilattioiden vesiohenteiset pohjusteet
{"id":"26895","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33885","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet
{"id":"33645","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
619 Muut betonilattioiden pohjusteet
{"id":"33643","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
641 Asuinhuoneistojen puu- ja parkettilattioiden vesiohenteiset lakat
{"id":"33494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26971","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26972","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26997","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
644 Puu- parkettilattioiden liuoteohenteiset lakat
{"id":"26439","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26440","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26886","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
646 Betonilattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset lakat RL 03
{"id":"33657","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04
{"id":"33645","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
649 Muut lattialakat
{"id":"33657","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit RL 03...04
{"id":"25525","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33658","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03
{"id":"36872","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
655 Lattioiden 1-komponenttiset liuoteohenteiset pintamaalit RL 03
{"id":"25466","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
659 Muut lattiapintojen pintamaalit
{"id":"26985","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"36872","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
661 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat epoksipinnoitteet RL 04, 12
{"id":"33644","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
664 Lattioiden 1-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12
{"id":"33464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"33465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
665 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12
{"id":"33466","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
667 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat akryylilattiamassat RL 06, 12
711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05
{"id":"26882","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
712 Kalusteiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05
713 Puulattioiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05
{"id":"26929","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
{"id":"26962","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26998","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26887","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26944","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
739 Muut liuoteohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön
{"id":"25505","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
{"id":"26891","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"25473","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26943","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26947","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26948","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
812 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04
{"id":"33648","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33649","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33650","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33819","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
814 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05
{"id":"33571","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01...05
{"id":"25504","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25506","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26882","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.