Valtti Plus Base

Ulkokäyttöön tarkoitettu käyttövalmis vesipohjainen, hieman sinertävä, alustaan imeytyvä puunsuoja-aine kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Hidastaa kosteuden imeytymistä sekä home-, sinistäjä- ja lahottajasienten leviämistä. Tämä puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8) on hyväksytty biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 määräysten mukaisesti; Lupanumero FI-2016-0006. Käyttövalmis vesiohenteinen neste.

Avainlippu

Valtti Plus Base

Ulkokäyttöön tarkoitettu käyttövalmis vesipohjainen, hieman sinertävä, alustaan imeytyvä puunsuoja-aine kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Hidastaa kosteuden imeytymistä sekä home-, sinistäjä- ja lahottajasienten leviämistä. Tämä puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8) on hyväksytty biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 määräysten mukaisesti; Lupanumero FI-2016-0006. Käyttövalmis vesiohenteinen neste.

  • 805
  • 0.08 l/m²
  • 0.16 l/m²
  • 24 h
  • 0.5 h
Kuvaus

Ulkokäyttöön tarkoitettu käyttövalmis vesipohjainen, hieman sinertävä, alustaan imeytyvä puunsuoja-aine kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Hidastaa kosteuden imeytymistä sekä home-, sinistäjä- ja lahottajasienten leviämistä. Tämä puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8) on hyväksytty biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 määräysten mukaisesti; Lupanumero FI-2016-0006. Käyttövalmis vesiohenteinen neste.


Ominaisuudet

Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu hirren, sahatun ja höylätyn puun, lämpökäsitellyn puun ja kestopuun pohjustukseen ulkona. Ei saa käyttää sisätiloissa. Ei saa käyttää puuhun, joka joutuu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden tai eläinravinnon kanssa. Käytä valmistetta vain puunsuoja-aineena tuoteselosteessa ja myyntipäällyksessä kuvatulla tavalla. Väritön pohjustuspuunsuoja ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.


Käyttökohteet

Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet (paitsi puuöljyillä ja punamultamaa¬leilla käsiteltävät pinnat). Puuosat ulkona (käyttöluokat 2 ja 3). Voidaan käyttää maanpinnan yläpuolelle jääviin puuosiin. Ei saa käyttää suoraan maahan tai veteen kosketuksissa olevalle puulle tai meriympäristössä.


Riittoisuus

0,08-0,16 l/m² Sahatulle pinnalle 6-8 m²/l. Höylätylle pinnalle 8-12 m²/l.


Varastointi

Säilytä valmistetta vain alkuperäisessä pakkauksessaan, tiiviisti suljettuna turvallisessa paikassa ja lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.


Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käyttöluokassa 3 (säälle altis ulkokäyttö): Älä käytä valmistetta sateella tai jos sadetta on odotettavissa seuraavien 24 tunnin aikana.


Pinnan esikäsittely

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homeiset pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla ohjeen mukaan. Suojaa muut pinnat ja kasvit pohjusteroiskeilta. Peitä kaikki vesisäiliöt ennen käsittelyä.


Maalaus

Ensimmäinen kerros:

Käsittele puupinnat Valtti Plus Base -pohjustuspuunsuojalla mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Levitä pohjustetta siveltimellä tai ruiskulla. Sekoita ennen käyttöä. Käsittele tuotetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Tee lopullinen pintakäsittely esim. maalaamalla mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Jos pintakäsittely kaikesta huolimatta viivästyy, pohjusta pinnat uudelleen. Sateelle altistuva käsitelty puu on pintakäsiteltävä kyseisen valmisteen mukana toimitettujen käyttösuositusten mukaisesti. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää triatsoli-fungisidia sisältäviä tuotteita. Jos käytät valmistetta ulkona, suojaa maa ja kasvit roiskeilta. Älä levitä valmistetta paikassa (esimerkiksi veden yläpuolella oleva silta), jossa valmistetta voi joutua levityksen aikana pintaveteen. Vastakäsitelty puutavara on varastoitava katoksen alla tai läpäisemättömällä kovalla perustalla. Mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai asianmukaista hävittämistä varten. Suojaamattomat henkilöt ja eläimet tulisi pitää poissa käsitellyiltä alueilta 48 tuntia tai kunnes pinnat ovat kuivat. Älä käytä tuotetta elintarvikkeiden, ruokailuvälineiden ja sellaisten pintojen, joilla käsitellään ruokaa, läheisyydessä. Käytä sopivaa suojavaatetusta, kun käsittelet tuotetta tai tuotteella käsiteltyä puuta. Vältä suojavaatetuksen liiallista likaantumista käytettävällä tuotteella. Käytä puunsuojia turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.


Työvälineiden pesu

Pese työvälineet saippualla ja vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.


Kestävyyttä ja puhtaanapysyvyyttä

Valtti Plus Base suojaa puuta homeelta, sinistäjäsieneltä ja laholta. Tuotteen sisältämä öljy antaa puulle vedenhylkivyyttä ja pidentää koko maalaussysteemin kestoa.

Product usp1prof_img
The best durability and mold repellence for the whole painting system.

Miellyttävä levittää, hyvä imeytyvyys

Valtti Plus Base on vesiohenteinen ja lähes hajuton. Tuote imeytyy hyvin puuhun ja kuivuu nopeasti.

Product usp2prof_img
Nokkalan Majakka

Sopii kaikkien ulkopuutuotteiden alle

Valtti Plus Base sopii kaikkien kuullotteiden ja maalien alle. Puuöljyt ja punamaalit ovat poikkeus, ne levitetään suoraan puupinnalle ilman pohjustusta

Product usp3prof_img
Interior wall
Finnish
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi