metal-structure.jpg
Teräsrakenteet ulkotiloissa
Modernit pinnoitteet erilaisiin olosuhteisiin

Tikkurila tarjoaa laajan valikoiman teollisuusmaaleja ja -pinnoitteita rakennusterästehtaille. Materiaalit ja järjestelmät täyttävät maailmanlaajuisen ISO 12944 -korroosionestostandardin vaatimukset. Standardin osassa 5 määritellään suojamaaliyhdistelmät eri rasitusluokkiin:  C2, C3, C4, C5-I ja C5-M. Standardissa määritellään myös kestävyysluokat, jotka vaikuttavat siihen, milloin pitää suorittaa ensimmäinen suurempi huoltomaalauskierros. Luokat ovat:

Korkea kestävyys (H) > 15 vuoden kestoikä
Kohtalainen kestävyys (M) 5–15 vuoden kestoikä
Alhainen kestävyys (L) - alle 5 vuoden kestoikä


Eräät Tikkurilan pinnoiteyhdistelmät täyttävät myös norjalaisten NORSOK-standardien vaatimukset. Suojamaaliyhdistelmiä koskevien NORSOK-standardin vaatimusten tiedetään kuuluvan markkinoiden tiukimpiin. NORSOK-testit tehdään ISO 20340 -standardin mukaisesti.

Tikkurilan maali- ja pinnoiteyhdistelmät teräspinnoille uudisrakentamisessa ja huoltomaalauksessa kehitetään olosuhteisiin, joissa rasitus vaihtelee vähäisestä kovaan. 

Paint systems for new steel constructions

If you are looking for solutions for zinc or aluminium surfaces, please use the paint systems search

Maalausjärjestelmät uusille teräsrakenteille

Maalausjärjestelmät rasitusluokalle C3


Rasitusluokka C3 - Kohtalainen ilmastorasitus.
Ulkona Kaupunki- ja teollisuusilmatilat, joissa kohtalainen rikkioksidi-kuormitus. Rannikkoalueet, joilla on alhainen suolapitoisuus.
Sisällä Tuotantotilat, joissa korkea kosteuspitoisuus ja jossain määrin epäpuhtauksia ilmassa, esim. elintarviketehtaat, pesulat, panimot, meijerit.

Paint systems for corrosivity category C4 Corrosivity category C 4 High atmospheric-corrosivity category. Exterior Industrial areas and coastal areas with moderate salinity. Interior Chemical plants, swimming pools, coastal ship- and boatyards.
Paint systems for corrosivity category C5-I Corrosivity category C5-I Very high (industrial) atmospheric-corrosivity category. Exterior Industrial areas with high humidity and aggressive atmosphere. Interior Buildings or areas with almost permanent condensation and with high pollution.
Paint systems for corrosivity category C5-M Corrosivity category C5-M Very high (marine) atmospheric-corrosivity category. Exterior Coastal and offshore areas with high salinity. Interior Buildings or areas with almost permanent condensation and with high pollution.
Paint systems for immersion Im1 Immersion in fresh water. Im2 Immersion in sea or brackish water. Im3 Immersion in soil.
Paint systems for maintenance painting
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.