metal-structure.jpg

Teräsrakenteet ulkotiloissa

Modernit pinnoitteet erilaisiin olosuhteisiin

Tikkurila tarjoaa laajan valikoiman teollisuusmaaleja ja -pinnoitteita rakennusterästehtaille. Materiaalit ja järjestelmät täyttävät maailmanlaajuisen ISO 12944 -korroosionestostandardin vaatimukset. Standardin osassa 5 määritellään suojamaaliyhdistelmät eri rasitusluokkiin:  C2, C3, C4, C5-I ja C5-M. Standardissa määritellään myös kestävyysluokat, jotka vaikuttavat siihen, milloin pitää suorittaa ensimmäinen suurempi huoltomaalauskierros. Luokat ovat:

Korkea kestävyys (H) > 15 vuoden kestoikä
Kohtalainen kestävyys (M) 5–15 vuoden kestoikä
Alhainen kestävyys (L) - alle 5 vuoden kestoikä


Eräät Tikkurilan pinnoiteyhdistelmät täyttävät myös norjalaisten NORSOK-standardien vaatimukset. Suojamaaliyhdistelmiä koskevien NORSOK-standardin vaatimusten tiedetään kuuluvan markkinoiden tiukimpiin. NORSOK-testit tehdään ISO 20340 -standardin mukaisesti.

Tikkurilan maali- ja pinnoiteyhdistelmät teräspinnoille uudisrakentamisessa ja huoltomaalauksessa kehitetään olosuhteisiin, joissa rasitus vaihtelee vähäisestä kovaan. 

Paint systems for new steel constructions

If you are looking for solutions for zinc or aluminium surfaces, please use the paint systems search

Maalausjärjestelmät uusille teräsrakenteille

Maalausjärjestelmät rasitusluokalle C3


Rasitusluokka C3 - Kohtalainen ilmastorasitus.
Ulkona Kaupunki- ja teollisuusilmatilat, joissa kohtalainen rikkioksidi-kuormitus. Rannikkoalueet, joilla on alhainen suolapitoisuus.
Sisällä Tuotantotilat, joissa korkea kosteuspitoisuus ja jossain määrin epäpuhtauksia ilmassa, esim. elintarviketehtaat, pesulat, panimot, meijerit.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi