metal-structure.jpg

Teräsrakenteet ulkotiloissa

Modernit pinnoitteet erilaisiin olosuhteisiin

Tikkurila tarjoaa laajan valikoiman teollisuusmaaleja ja -pinnoitteita rakennusterästehtaille. Materiaalit ja järjestelmät täyttävät maailmanlaajuisen ISO 12944 -korroosionestostandardin vaatimukset. Standardin osassa 5 määritellään suojamaaliyhdistelmät eri rasitusluokkiin:  C2, C3, C4, C5-I ja C5-M. Standardissa määritellään myös kestävyysluokat, jotka vaikuttavat siihen, milloin pitää suorittaa ensimmäinen suurempi huoltomaalauskierros.
Luokat ovat:


Korkea kestävyys (H) yli 15 vuoden kestoikä
Kohtalainen kestävyys (M) 5–15 vuoden kestoikä
Alhainen kestävyys (L) alle 5 vuoden kestoikä


Eräät Tikkurilan pinnoiteyhdistelmät täyttävät myös norjalaisten NORSOK-standardien vaatimukset. Suojamaaliyhdistelmiä koskevien NORSOK-standardin vaatimusten tiedetään kuuluvan markkinoiden tiukimpiin. NORSOK-testit tehdään ISO 20340 -standardin mukaisesti.

Tikkurilan maali- ja pinnoiteyhdistelmät teräspinnoille uudisrakentamisessa ja huoltomaalauksessa kehitetään olosuhteisiin, joissa rasitus vaihtelee vähäisestä kovaan. 

Maalausjärjestelmät uusille teräsrakenteille


Rasitusluokka C3 - Kohtalainen ilmastorasitus
Ulkona Kaupunki- ja teollisuusilmatilat, joissa kohtalainen rikkioksidi-kuormitus. Rannikkoalueet, joilla on alhainen suolapitoisuus.
Sisällä Tuotantotilat, joissa korkea kosteuspitoisuus ja jossain määrin epäpuhtauksia ilmassa, esim. elintarviketehtaat, pesulat, panimot, meijerit.

 

Ratkaisut sinkki- tai teräspinnoille löydät maalausjärjestelmä -haustamme.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi