Rakennevirheet

Mikäli hirsirakennuksessa on rakennevirheitä, ei pintakäsittelyaineella voida korvata puutteita.

 

Lahovaurion syynä on aina hirsirakenteiden korkea kosteuspitoisuus. Kastumisen aiheuttajana voi olla maakosteus, sadevesi tai vesivuoto sisällä. Puun lahoaminen vaatii pitkäaikaisen kosteusrasituksen, jolloin puun kosteus pitkän aikaa yli 25%. Lahoavaan puuhun saattavat iskeytyä myös hyönteiset, jotka voivat siirtyä syömään myös tervettä puuta.

 

Lahovaurio esiintyy tavallisimmin alimmissa hirsissä, mihin syynä voi olla esimerkiksi:

  • Liian matala tai ajan mittaan painunut sokkeli tai ulkopuolisen maanpinnan nouseminen
  • Halkeamat hirsissä, joiden kautta sadevesi imeytyy puuhun.  
  • Sokkelin ja portaiden rakenne, joka ohjaa sadevettä hirsiin.Tämä voi johtua jälkikäteen tehdystä kivijalan betonoinnista tai kosteudeneristeen puuttumisesta.
  • Ns. multapenkkirakenne, joka lahottaa hirsiä sisältä päin (lattialautojen alla tyhjä tila ja eristäminen tehty nostamalla maata talon sisä- ja usein myös ulkopuolella kivijalan ja alimman hirren rajakohdan yli).

  • Huonosti tuulettuva rakennuksen alusta
Hirren sokkeli

Lisäksi lahovaurioita voi esiintyä yläpohjan kohdalla olevissa hirsissä, ikkunoiden alla ja vesipisteiden kohdalla. Myös piippujen juuressa ja palomuurin takana saattaa olla vaurioita. Betonissa oleva kosteus riittää kasvukosteudeksi joillekin lahottajasienille, joten kosteuseristeen puuttuminen perustuksen ja hirren välistä altistaa seinän alaosan myös laholle.

 

Vanhoissa hirsitaloissa on monesti lahovaurioita ulkoseinähirsissä välipohjan tasolla. Katto on jossain vaiheessa vuotanut ja kastellut välipohjaeristeet, joista kosteus imeytyy muuhun rakenteeseen pitkän ajan kuluessa. Lahovaurioita on tällöin vaikea havaita, koska se esiintyy juuri eriste kerroksen kohdalla. 

Vuoraamattomat nurkanpäät ja ristikkäisnurkkaliitokset ovat myös hyvin alttiita laholle. Hirsien päädyt imevät vettä nopeasti syiden pituussuunnassa. Vesi tunkeutuu nurkkaliitoksista sisään ja kulkeutuu hirsissä ja niiden välisissä eristeissä.

 

Perinteisessä hirsirakentamisessa hirsinurkat suojattiin laudoituksella tai salvettiin koirankaulalle. Välikaton kannattajien päät suojattiin kattohuovalla tai tuohella, etteivät ne lahoaisi. 

 

Hirren nurkkalaudat

Esimerkki tämän päivän rakenteellisesta suojauksesta nurkkalaudoituksin

 

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi