Sisämaalien vesihöyrynvastus

Rakennusten käyttö ja asumiseen liittyvät toiminnot, mm. ruuanlaitto, pyykinpesu ja peseytyminen, tuottavat kosteutta sisäilmaan. Sisäilmaan tuleva kosteuslisä synnyttää vesihöyrypitoisuuseron sisä- ja ulkoilman välille. Sisäilmassa olevan vesihöyryn pitoisuuserot pyrkivät tasaantumaan mm. ulkovaipan läpi diffuusiolla.

Vesihöyry voi siirtyä rakenteissa tai rakenteiden läpi myös konvektiolla eli virtaavan ilman mukana. llman siirtyminen konvektiolla johtuu ilmanpaine-erosta. Se taas voi johtua ilmastoinnista, tuulesta tai lämpötila eroista.

Rakennusten oikein toteutetut rakenneratkaisut ja riittävä ilmanvaihto estävät kosteuden tiivistymisen rakenteisiin tai sisäpinnoille. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin tai sisäpinnoille voi aiheuttaa mm. rakenteiden pakkasvaurioitumista sekä luoda homeille ja mikrobeille otolliset kasvuolosuhteet.

Kuivien tilojen sisäpintojen seinäverhoukset ja pintakäsittelyaineet (mm. maalit ja lakat) lisäävät rakenteen sisäpinnan vesihöyrynvastusta. Nykyään käytettävät vesiohenteiset sisämaalit ja lakat ovat kuitenkin hyvin vesihöyryä läpäiseviä.

Aiemmin sisätiloissa käytettiin liuoteohenteisia öljy- ja alkydilakkoja sekä -maaleja, jotka olivat vesihöyryn läpäisevyydeltään tiiviimpiä kuin nykyiset vesiohenteiset tuotteet.

Oikein toteutettuna sisäpuolen pintakäsittely varmistaa osaltaan rakenteen kosteusteknistä toimivuutta, joskin sen osuus koko rakenteen vesihöyrynvastuksesta on vähäinen. Vesiohenteistensisäseinämaalien keskinäiset vesihöyrynvastuserot ovat pieniä.

Oheisessa taulukossa on esitetty eräiden rakennusmateriaalien ja sisäseinämaalien vesihöyrynvastuksia.


 

Tuote Vesihöyrynvastus Zp 109m2sPa/kg
Polyeteeni höyrynsulkumuovi 0,2 mm 100–500
Kipsilevy 13 mm 0,45
Lastulevy 12 mm 2,5
Poltettu tiili, muurattu 130 mm 11
Betoni 200 mm 140-210
Remontti-Ässä 1) < 1,0
Joker1) < 1,0
Harmony-sisustusmaali 1) < 1,0
Kivitex Silikaattimaali 1) < 0,5


Rakennusmateriaalien ja maalien vesihöyrynvastusarvoja. Lähteet: RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry, Helsinki 2012. 1) Tikkurila Oyj.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi