Tikkurilan Vantaan tehdas poutaisena päivänä

Näin syntyy vastuullinen maali

”Vastuullisuus on ollut suurin liikkeelle paneva voima alusta saakka”

Vastuullisuus on ohjannut Tikkurilan tuotekehitystä alusta alkaen, minkä vuoksi alan edelläkävijäyritys sijoittuu EcoVadis-vastuullisuusluokituksessa joukkoon, johon vain 4 % maalialan yrityksistä yltää. Tuotekehityksen parissa ansiokkaan 25 vuoden uran tehnyt tutkimuspäällikkö kertoo nyt, minkälaisella reseptillä syntyy vastuullinen maali.

Tikkurilan kansainvälisen sisämaaliryhmän tutkimuspäällikkö Heidi Helkamo on saanut laajan läpileikkauksen maalien tuotekehityksestä 25-vuotisen työuransa aikana. Vuosien varrella maalituotteista on saatu entistä suojaavampia ja ympäristöystävällisempiä, mutta lähtökohta suunnittelussa on pysynyt alusta lähtien samana.

”Vastuullisuus on ollut suurin liikkeelle paneva voima alusta saakka. Tuotekehitysprojekti lähtee aina liikkeelle tavoitteen asettamisesta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi se, että tuote läpäisee tiettyä ympäristömerkkiä varten vaaditun tiukan kriteeristön tai se, että tuote sisältää mahdollisimman vähän liuottimia. Tärkeintä on kuitenkin se, että maali täyttää sille annetut tehtävät mahdollisimman hyvin: maalin ensisijainen tehtävähän on paitsi suojata myös kaunistaa alustaansa siten, että se kestää pinnassa mahdollisimman pitkään. Tällä on suuri merkitys tuotteen ympäristötavoitteeseen, sillä mitä pidemmän elinkaaren maali tarjoaa maalatulle pinnalle, sitä vastuullisempaa se on. Tämä on aina muistissamme, kun arvioimme lopputulosta”, hän kertoo.

Ympäristömerkit luovat raamit tuotekehitykselle

 

Vastuullisen tuotekehityksen tulosta on sekin, että suuri osa Tikkurilan tuotteista on läpäissyt ensimmäisen kategorian ympäristömerkkien sekä muiden sertifikaattien tiukat kriteerit. Tällaisia ovat esimerkiksi Pohjoismainen Joutsenmerkki, EU Ecolabel -ympäristömerkki sekä M1-luokitus, jotka eivät ainoastaan viesti kuluttajille tuotteiden vastuullisuudesta – eli ympäristö- tai käyttäjäystävällisyydestä – vaan määrittävät lopulta sen, miten tuotteita suunnitellaan.

”Ympäristömerkit luovat pitkälti raamit tuotekehitysprosessille: minkälaisia raaka-aineita maali saa sisältää, millaisiin pakkauksiin ne pakataan ja millaisia ohjeita kuluttajille pitää antaa. Olemme ottaneet käyttöön myös kansainvälisen EcoVadis-järjestelmän, jonka kautta meillä on mahdollisuus seurata esimerkiksi raaka-ainetoimittajien vastuullisuutta. Tämän avulla olemme pystyneet saamaan paremman kuvan koko toimittajakuntamme vastuullisuudesta ja siitä, mitkä ovat kaikkein kriittisimpiä asioita tuotteen elinkaaressa. Tikkurila sijoittuukin tässä kultaiseen luokkaan, mihin vain 5 prosenttia kaikista yrityksistä ja 4 prosenttia maalialan yrityksistä yltää.”

Joutsenmerkki
EU Ecolabel ekologisuusmerkki
M1-luokitusmerkki

Vastuullisuus näkyy prosessin joka käänteessä

 

Helkamon mukaan vastuullisuus näkyykin todellisuudessa jokaisessa tuotekehitysprosessin vaiheessa, mistä johtuen maalien päätyminen tuotekehityksestä myyntiin voi kestää jopa useita vuosia.

”Tarvitsemme raaka-aineistamme ensiksi tarkat dokumentit, jotka todistavat, että niitä voidaan käyttää ympäristömerkityissä tuotteissa. Maaleista tehdään prosessin aikana useita eri versioita, jotta päästään tavoiteltuihin ominaisuuksiin. Sitten kun olemme tämän osalta valmiita, valmistamme koe-erän, josta lähetämme näytteen ulkopuoliseen puolueettomaan laboratorioon mitattavaksi. Mittauksilla selvitetään muun muassa kuinka paljon tuotteet sisältävät liuottimia tai kuinka paljon niitä haihtuu sisäilmaan. Mittaustuloksia tarvitaan ympäristömerkkien, kuten EU Ecolabelin tai muiden sertifikaattien hakuprosesseja varten, joihin täytyy varata lisäksi vähintään puoli vuotta”, hän kuvaa.

Miten Tikkurilan vastuullinen maali syntyy

Juuri nyt alalla puhuttavat biopohjaiset maalit

 

Pitkäjänteinen kehitystyö on vienyt pitkälle, sillä nykyisin noin 80 prosenttia Tikkurilan tuotannosta muodostuu vesiohenteisista maaleista. Tällä hetkellä tuotekehityksen eturintamassa puhutaan biopohjaisuudesta, jossa osa fossiilipohjaisista sideaineista saadaan korvattua biopohjaisella sideaineella. Biopohjaisten sideaineiden kehitystyö on Helkamolle esimerkki työn monipuolisuudesta ja siitä, miksi hän aloitti aikoinaan tutkijana Tikkurilassa valmistuttuaan Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta.

Helkamo on ollut ansiokkaasti viemässä eteenpäin biopohjaisia maaleja esimerkiksi hetki sitten lanseeratun Tikkurilan Harmony Care -sisustusmaalin kautta. Maalissa 30 prosenttia fossiilipohjaisesta sideaineesta on onnistuttu korvaamaan biopohjaisella sideaineella. Biopohjaisen sideaineen valmistuksessa käytetään raakaöljyn sijasta ympäristöystävällisiä raaka-aineita, kuten kasveja, siemeniä sekä erilaisia maatalouden materiaaleja.

”Kun katsomme ajassa taaksepäin, olemme ottaneet isoja askelia siinä, että liuotinohenteisista maaleista on siirrytty vesiohenteisiin. Tällä hetkellä olemme siirtymässä pikkuhiljaa fossiilipitoisista sideaineista biopohjaisiin. Mielenkiintoinen haaste tuotekehittäjälle on myös uusien funktionaalisten tuotteiden kehittäminen. Yksi triviaali esimerkki on liitutaulumaali, joka toimii maalin perinteisen tehtävän lisäksi liitutauluna. Tämä on myös esimerkki siitä, mikä tekee tästä työstä niin kiinnostavan”, Helkamo kertoo.

Toinen esimerkki funktionaalisista ratkaisuista ovat puolestaan maaliratkaisut, jotka tarjoavat asiakkaan prosessiin jonkin heidän ympäristövaikutustaan pienentävän ominaisuuden. Tämä tapahtuu esimerkiksi asiakkaan prosessin tehostumisesta johtuvan energiankulutuksen vähennyksen kautta tai pinnan pesujen helpottumisen seurauksena käytettävien pesuaineiden vähennyksen kautta.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi