Tietosuojaseloste

Tikkurila Privacy Policy

1. Rekisterinpitäjä

Tikkurila Oyj
Heidehofintie 2
01300 Vantaa

2. Yhteystiedot

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Suomi
Sähköposti: tietosuoja@tikkurila.com

3. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Tikkurila käsittelee asiakkaidensa ja/tai heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja huolehtiakseen Tikkurilan liiketoimintaan liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä.
Henkilötietojen käsittelyn tavoitteena on:
-    parantaa Tikkurilan tuotteiden laatua ja valintaa
-    parantaa asiakkaidemme tuotetietämystä
-    noudattaa tarjontaan liittyviä toimiamme
-    kutsua potentiaalisia asiakkaita tilaisuuksiimme
-    tukea myyntiämme
-    mainostaa ja markkinoida tuotteitamme.

Henkilötietojen käsittely perustuu Tikkurilan oikeutettuun etuun tai rekisteröidyn henkilön suostumukseen.

4. Kerätyt henkilötiedot    

Tikkurilan keräämät henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja sekä niiden muutoksia:
- etunimi, sukunimi, titteli, työtehtävä ja/tai muu työhön liittyvä tieto, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, ikähaarukka, sukupuoli, yrityksen nimi, jota rekisteröity henkilö edustaa 

5. Evästeet

Tikkurilan verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkosivu lähettää käyttäjän laitteelle ja tallentaa käyttäjän selaimeen käyttäjän selatessa verkkosivustoa. Kun käyttäjä palaa uudelleen samalle verkkosivulle, verkkosivu voi hakea evästeeseen tallennetut tiedot, jolloin verkkosivu saa tiedot käyttäjän aiemmista toimista verkkosivulla.

Vieraillessasi Tikkurilan verkkosivuilla laitteeseesi voidaan tallentaa eväste verkkosivustomme käytön helpottamiseksi. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selainasetuksia. Tämä voi kuitenkin hidastaa Tikkurilan verkkosivujen toimintaa ja jopa estää pääsyn joihinkin sen osiin. Kun käytät Tikkurilan verkkosivuja ja hyväksyt evästeiden käytön asetuksissasi, tätä pidetään nimenomaisena suostumuksenasi evästeiden käyttöön Tikkurilan verkkosivuilla.

6. Verkkomarkkinointi ja markkinoinnin automaatio

Tikkurila saattaa käyttää kumppanien palveluita kohdennetun verkkomainonnan tuottamiseen. Palveluntuottajat voivat lisätä evästeitä tai jäljitteitä kerätäkseen tietoja verkkosivuvierailuistasi kohdentaakseen sinulle Tikkurilan viestintää.

Tikkurilan käyttämät markkinoinnin automaatio- ja uudelleenmarkkinoinnin työkalut käyttävät kolmannen osapuolen evästeitä. Kun käyttäjä vierailee sivuillamme, selaimeen tallentuu verkkovierailuun liittyen yksilöllinen eväste. Jos käyttäjä luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi täyttämällä yhteydenottolomakkeen tai klikkaamalla linkkejä Tikkurilan lähettämistä sähköposteista, yksilöllinen eväste saatetaan yhdistää käyttäjän luovuttamiin henkilötietoihin. 

7. Säännölliset tietolähteet

Suurin osa kerättävistä tiedoista saadaan henkilöltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta, kuten organisaatioilta, jotka järjestävät erilaisia rakentamiseen tai maalaamiseen liittyviä tapahtumia tai toimintaa.

8. Säännöllinen tiedonsiirto ja tiedonsiirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin

Tikkurila käyttää henkilötietojen käsittelyyn ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Tikkurilan puolesta tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Tikkurila takaa, että ulkoistaminen tapahtuu sovellettavan lain sääntöjen mukaisesti. Palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan sovittujen palvelujen tarjoamiseen Tikkurilalle ja Tikkurilan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittelyssä Tikkurila käyttää useissa eri maissa sijaitsevia palveluntarjoajia, palvelimia ja resursseja. Joissakin määrin tietoja siirretään myös muille Tikkurila-konserniin kuuluville yrityksille. Tikkurila siirtää henkilötietojasi myös EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin, joissa tietosuojaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa Euroopan lainsäädännöstä. Tikkurila takaa, että tietojen siirtäminen on oikeutettua ja että tiedot suojataan sovellettavien lakien mukaisesti käyttämällä erityisesti Euroopan komission tiedonsiirtoa koskevia mallisopimuksia.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ottaen huomioon Tikkurilan liiketoimintatarpeet, pääasiallisesti kolmen (3) vuoden ajan osapuolten välisestä viimeisestä aktiivisesta liiketoimintatapahtumasta lukien.
 

10. Henkilötietojen suojausta koskevat periaatteet

Tikkurila takaa kerättyjen tietojen tietoturvan käyttämällä riittäviä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Ainoastaan Tikkurilan valtuutetuilla edustajilla ja Tikkurilan puolesta toimivilla valtuutetuilla ulkopuolisilla palveluntarjoajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tikkurila on antanut rajoitetun käyttöoikeuden henkilötietoihin vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisen käyttöoikeuden. Järjestelmä on suojattu Tikkurilan tietoturvapolitiikan mukaisesti.

11. Henkilötietoja koskevat oikeutesi    

Sinulla on oikeus pyytää kopio omista henkilötiedoistasi rekisterissä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti tämän lomakkeen kautta tai tässä tietosuojakäytännössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus kieltää Tikkurilaa käyttämästä henkilötietojasi, jos henkilötietojen käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta. Sinulla on myös oikeus pyytää Tikkurilaa rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää Tikkurilaa korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot. Edellä mainittuja seikkoja koskevat pyynnöt on tehtävä edellä mainittuihin yhteystietoihin.

Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva vaatimus tietosuojaviranomaiselle.

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tikkurilalla on oikeus muuttaa ajoittain tämän tietosuojakäytännön tietoja sekä käytäntöään käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja.

 

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.