Tietosuojaseloste

Tikkurilan Tietosuojaseloste

Päivämäärä: 5.2.2021

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka käsittelemme henkilötietojasi Tikkurilassa. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyydensuojaa ja noudattamaan henkilötietoihin liittyvää lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta. (2016/679).

Tätä selostetta sovelletaan Tikkurila-yhtiöiden henkilötietojen käsittelyyn EU:n alueella ja sen tarkoituksena on kertoa, kuinka käsittelemme seuraavien henkilöryhmien tietoja:

 • Tikkurilan asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja/tai heidän yhteyshenkilöidensä henkilötiedot
 • Tikkurilan brändi-internetsivuilla vierailevat henkilöt

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä yllä mainittujen tietojen osalta on Tikkurila Oyj (pääkonttorin osoite Heidehofintie 2, 01300 Vantaa).

Joissakin tapauksissa rekisterinpitäjänä voi olla myös muu Tikkurila-yhtiö itsenäisesti tai yhdessä Tikkurila Oyj:n kanssa. Myös näissä tapauksissa sovelletaan tämän selosteen tietosuojaperiaatteita.

2. Yhteystiedot

Voit lähettää henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymyksesi, pyyntösi, tiedustelusi ja palautteen tämän lomakkeen kautta.

3. Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Tikkurila käsittelee asiakkaidensa ja/tai heidän yhteyshenkilöidensä sekä potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja huolehtiakseen Tikkurilan liiketoimintaan liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Tikkurilan sekä sen asiakkaiden, toimittajien ja muiden liikekumppaneiden välisen suhteen hoitaminen ja liikesuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • mahdollistaa yhteydenpito Tikkurilan ja edustamasi tahon välillä
 • parantaa ja kehittää Tikkurilan tuotteiden laatua ja valikoimaa, sisäisiä prosessejamme ja liiketoimintaamme, sekä kerätä palautetta Tikkurilasta
 • parantaa asiakkaidemme tuotetietämystä sekä tarjota asiakkaille palveluita, tukea ja koulutuksia
 • kutsua potentiaalisia asiakkaita tilaisuuksiimme
 • tukea myyntiämme sekä mainostaa ja markkinoida tuotteitamme
 • ylläpitää ja kehittää internetsivujamme sekä tarjota parempi käyttäjäkokemus sivuilla
 • kerätä taustatietoa yllä mainittuja tarkoituksia varten.

Tikkurila on sitoutunut huolehtimaan siitä, että henkilötietojen käsittelylle on laillinen peruste. Henkilötietojesi käsittely perustuu johonkin seuraavista:

-  tietoja käsitellään Tikkurilan ja edustamasi tahon välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen

- käsittely perustuu Tikkurilan oikeutettuun etuun hoitaa asiakas- ja liikesuhteitaan

- käsittely perustuu antamaasi suostumukseen: tai

- Tikkurilalla olevan lakiin perustuvan velvollisuuden hoitamiseen.

 

4. Kerätyt henkilötiedot    

Tikkurilan keräämät henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja sekä niiden muutoksia:


- etunimi, sukunimi, titteli, työtehtävä ja/tai muu työhön liittyvä tieto, asiakasprofiili- tai tyyppi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, ikähaarukka, sukupuoli, ja sen yrityksen/tahon nimi, jota edustat 

- sinun tai edustamasi tahon ja Tikkurilan väliseen liikesuhteeseen liittyvää tietoa, kuten liikesuhteen osapuolten välistä viestintää, tiedot osapuolten välisistä sopimuksista ja transaktioista, Tikkurilalle lähetetyn palautteen ja kyselyiden sisältöä, tietoja osallistumisesta Tikkurilan järjestämiin tapahtumiin ja liiketapaamisiin

- puhelimitse annettavan asiakaspalvelun nauhoitteet ja niihin liittyvä sähköposti- ja muu kirjallinen viestintä

- verkkokauppojemme kautta kerättävät tiedot, kuten ostoshistoria, laskutukseen, toimituksiin, palautuksiin ja maksutapahtumiin liittyvät tiedot

- tiedot, jotka annat meille käyttäessäsi digitaalisia palveluitamme, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, mahdolliset valokuvat ja muut tiedot itsestäsi

- internetsivujen käyttöön liittyviä tietoja, kuten evästeiden keräämää tietoa, pitäen sisällään muun muassa IP-osoitteen, tiedot sivuistamme, joilla olet vieraillut, klikkaamasi linkit ja tilaamasi materiaalit sekä tiedot ja materiaalit, joita olet syöttänyt digitaalisiin sovelluksiimme.

5. Evästeet

Tikkurilan verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkosivu lähettää käyttäjän laitteelle ja tallentaa käyttäjän selaimeen käyttäjän selatessa verkkosivustoa. Kun käyttäjä palaa uudelleen samalle verkkosivulle, verkkosivu voi hakea evästeeseen tallennetut tiedot, jolloin verkkosivu saa tiedot käyttäjän aiemmista toimista verkkosivulla.

Vieraillessasi Tikkurilan verkkosivuilla laitteeseesi tallennetaan eväste verkkosivustomme käytön helpottamiseksi. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selainasetuksia. Tämä voi kuitenkin hidastaa Tikkurilan verkkosivujen toimintaa, estää pääsyn joihinkin sen osiin tai estää joidenkin sivujen toiminnallisuuksien käytön.

Lisätietoa löydät alla olevasta evästekäytännöstämme.

6. Verkkomarkkinointi ja markkinoinnin automaatio

Tikkurila saattaa käyttää kumppanien palveluita kohdennetun verkkomainonnan tuottamiseen. Palveluntuottajat voivat lisätä evästeitä tai jäljitteitä kerätäkseen tietoja verkkosivuvierailuistasi kohdentaakseen sinulle Tikkurilan viestintää.

Tikkurilan käyttämät markkinoinnin automaatio- ja uudelleenmarkkinoinnin työkalut käyttävät kolmannen osapuolen evästeitä. Kun käyttäjä vierailee sivuillamme, selaimeen tallentuu verkkovierailuun liittyen yksilöllinen eväste. Jos käyttäjä luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi täyttämällä yhteydenottolomakkeen tai klikkaamalla linkkejä Tikkurilan lähettämistä sähköposteista, yksilöllinen eväste saatetaan yhdistää käyttäjän luovuttamiin henkilötietoihin. 

7. Säännölliset tietolähteet

Suurin osa kerättävistä tiedoista tulee joko sinulta itseltäsi tai edustamaltasi yritykseltä /taholta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta, kuten organisaatioilta, jotka järjestävät erilaisia rakentamiseen tai maalaamiseen liittyviä tapahtumia tai toimintaa. Tietoa kerätään myös internetsivuilla olevien evästeiden avulla. 

8. Säännöllinen tiedonsiirto ja tiedonsiirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin

Tikkurila käyttää henkilötietojen käsittelyyn ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Tikkurilan puolesta tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Tikkurila takaa, että ulkoistaminen tapahtuu sovellettavan lain sääntöjen mukaisesti. Palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan sovittujen palvelujen tarjoamiseen Tikkurilalle ja Tikkurilan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittelyssä Tikkurila käyttää useissa eri maissa sijaitsevia palveluntarjoajia, palvelimia ja resursseja. Joissakin määrin tietoja siirretään myös muille Tikkurila-konserniin kuuluville yrityksille. Tikkurila siirtää henkilötietojasi myös EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin, joissa tietosuojaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa Euroopan lainsäädännöstä. Tikkurila takaa, että tietojen siirtäminen on oikeutettua ja että tiedot suojataan sovellettavien lakien mukaisesti käyttämällä erityisesti Euroopan komission tiedonsiirtoa koskevia mallisopimuksia.

Tikkurila voi siirtää tietojasi kolmansille osapuolille myös niissä epätodennäköisissä tapauksissa, joissa se on lakisääteinen velvollisuutemme, tai jos siirto on tarpeen Tikkurilalla olevan oikeutetun edun toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ottaen huomioon Tikkurilan liiketoimintatarpeet ja viestinnälliset tarpeet, pääasiallisesti kolmen (3) vuoden ajan osapuolten välisestä viimeisestä aktiivisesta liiketoimintaan tai yhteistyöhön liittyvästä tapahtumasta lukien.

Tietoja voidaan säilyttää myös kauemmin, jos käsittelyn tarkoitus sitä vaatii, esimerkiksi kun tiedot ovat osa sopimuksia, laskuja tai muuta sellaista liikesuhteisiin liittyvää dokumentaatiota Tikkurilan ja edustamasi liikekumppanimme välillä, tai kun meillä on velvollisuus säilyttää tietoja kirjanpitolainsäädännön perusteella. Sinulla on oikeus milloin tahansa vaatia Tikkurilaa lopettamaan tietojesi käsitteleminen, jolloin Tikkurila arvioi, onko tiedot poistettava, vai onko niiden käsittelylle edelleen lakiin perustuva syy.

10. Henkilötietojen suojausta koskevat periaatteet

Tikkurila takaa kerättyjen tietojen tietoturvan käyttämällä riittäviä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Ainoastaan Tikkurilan valtuutetuilla edustajilla ja Tikkurilan puolesta toimivilla valtuutetuilla ulkopuolisilla palveluntarjoajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tikkurila on antanut rajoitetun käyttöoikeuden henkilötietoihin vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat kyseisen käyttöoikeuden. Järjestelmä on suojattu Tikkurilan tietoturvapolitiikan mukaisesti.

11. Henkilötietoja koskevat oikeutesi    

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät pyynnöt on tehtävä kirjallisesti oheisella lomakkeella.

Sinulla on oikeus pyytää kopio omista henkilötiedoistasi rekisterissämme, ja oikeus kieltää Tikkurilaa käyttämästä henkilötietojasi, jos henkilötietojen käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta. Sinulla on myös oikeus pyytää Tikkurilaa rajoittamaan tietojesi käsittelyä ja on oikeus korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot. Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva vaatimus tietosuojaviranomaiselle. Lisäksi voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelylle.

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tikkurilalla on oikeus muuttaa ajoittain tämän tietosuojakäytännön tietoja sekä käytäntöään käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja.

 

Tikkurilan evästekäytäntö

 

 1. Evästekäytännön soveltamisala

 

Tätä evästekäytäntöä sovelletaan kaikkien Tikkurilan digitaalisten palvelujen käyttöön. Sitä ei sovelleta muun muassa seuraavissa tilanteissa, joissa annat tietoja muille yrityksille kuin Tikkurilalle kuten:  

 • siirryt Tikkurilan sivustolta tai mobiilisovelluksesta (esimerkiksi linkkiä tai mainosta napsauttamalla) jonkin muun tahon sivustolle, 
 • käytät Tikkurilan palvelujen yhteydessä muiden kuin Tikkurilan tuotteita (kuten langattomia laitteita tai internetselaimia).  

 

Käyttäjän tietoihin voidaan soveltaa samanaikaisesti sekä tätä evästekäytäntöä että muita tietosuojaa ja evästeitä koskevia menettelytapoja. Jos, esimerkiksi, muodostat yhteyden Tikkurilan palveluihin hotellin tai muun tahon tarjoaman langattoman verkon kautta, verkkosivujen käytöstä kerättyihin tietoihin voidaan soveltaa verkon tarjoajan menettelytapoja.  

 

 1. Mitä tarkoitamme tietyillä käsitteillä?

 

 • Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat käyttäjän selaimeen käyttäjän laitteen tunnistamiseksi, kun käyttäjä palaa sivustolle tai vierailee muilla sivustoilla. Evästeet eivät liiku itsestään internetissä, vaan ne siirtyvät käyttäjän selaimeen käyttäjän käyttämän verkkosivuston palvelimelta. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää kyseistä evästettä.  
 • Flash-evästeet voivat tallentaa enemmän tietoa kuin tavalliset evästeet. Niitä käytetään käyttäjän asetusten, mieltymysten ja muiden vastaavien palvelujen muistamiseen. 
 • Pienoisohjelma on pieni ohjelma tai sovellus, joka voidaan sisällyttää verkkosivustoon. Se tarjoaa reaaliaikaista tietoa, kuten esimerkiksi sääennusteita. Pienoisohjelmat ovat usein kolmannen osapuolen tarjoamia, ja niiden avulla kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja sivulla vierailevista käyttäjistä. 
 • Palvelinloki tallentaa käyttäjän verkkotoiminnan tämän tietokoneelle tai laitteelle ja auttaa parantamaan verkkosivuston ja mobiilisovelluksen toimintaa ja kehittämään uusia toimintoja. Se voi esimerkiksi tallentaa käyttäjän syöttämät hakusanat. Se voi tallentaa myös käyttäjän selaintietoja, kuten IP-osoitteen, laitetyypin, verkkosivustovierailun keston sekä käyttäjän selaimen evästeet. 
 • Jäljitteet ovat pieniä kuvatiedostoja verkkosivustolla tai sähköpostissa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tallentaa käyttäjän napsauttamat sivut ja mainokset tai seurata sähköpostimarkkinointikampanjan toimivuutta. 
 • Joillakin verkkosivustoilla on sosiaalisten medioiden tai muiden kolmansien osapuolien plugin-laajennuksia. Ne voivat lähettää tietoja kyseisille verkkosivustoille, vaikka käyttäjä ei napsauttaisikaan tai käyttäisikään plugin-laajennusta. Ne voivat toimia myös, vaikka käyttäjällä ei olisi käyttäjätiliä kyseisen verkkosivuston palveluntarjoajalla. Sosiaaliset mediat tai kolmannet osapuolet voivat käyttää tunnistetta lähettäessään tietoja käyttäjän selaimelta. Tunniste voi sisältää erilaisia tietoja, kuten selaintyypin, laitetyypin, IP-osoitteen ja sen verkkosivuston URL-osoitteen, jolla plugin-laajennus sijaitsee. Sosiaalisia mediapalveluja käytettäessä suosittelemme tutustumaan yksityisyydensuojaa koskeviin menettelytapoihin. 
 • Henkilötiedot ovat tietoja, joilla käyttäjä voidaan suoraan tai riittävästi tunnistaa. 
 • Anonyymit tiedot ovat tietoja, joiden perusteella käyttäjää ei voida kohtuudella tunnistaa. 
 • Yhdistelmätiedot syntyvät, kun suuren ihmisjoukon tiedot yhdistetään anonyymeiksi ryhmiksi ja kategorioiksi. Yhdistelmätietojen avulla voidaan esimerkiksi selvittää, kuinka monta prosenttia markkinointisähköpostin vastaanottaneista on käynyt Tikkurilan kampanjasivustolla, paljastamatta kuitenkaan yksittäisiä käyttäjiä.  
 • Mobiilisovellus on älypuhelimissa, tableteissa tai muissa mobiililaitteissa toimiva ohjelmistosovellus, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää erilaisia palveluja. 
 • Verkkosivusto on internetissä sijaitseva sivu tai muu kohde riippumatta siitä, mitä laitetta (älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone, PC jne.) tai protokollaa (http, ftp tai vastaava) sen avaamisessa käytetään. 
 • Relevantti mainonta on mainontaa, jossa Tikkurila käyttää ihmisjoukoista kerättyjä yhdistelmätietoja (kuten ikä, asuinpaikka ja mieltymykset) kyseiselle ryhmälle hyödyllisen ja relevantin mainonnan kehittämisessä. Siinä ei käytetä tietoja yksittäisen henkilön mieltymyksistä. ˮVerkkokäyttäytymiseen perustuva mainontaˮ on yksi relevantin mainonnan tyyppi, jossa lähetetään verkkomainoksia hyödyntämällä mielenkiinnon kohteita, jotka perustuvat ihmisryhmien vierailemiin verkkosivustoihin. 

 

 1. Mihin tarkoituksiin käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita?

 

Tikkurila käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita seuraaviin tarkoituksiin:  

 

 • palvelujen tarjoaminen ja käyttäjän käyttö- ja asiakaskokemuksen parantaminen,  
 • käyttäjälle relevantin mainonnan tarjoaminen,  
 • tutkimus- ja analysointitoiminta, jolla pidetään yllä, suojataan, kehitetään ja parannetaan Tikkurilan palveluja, sekä  
 • verkon eheyteen ja tietoturvaan liittyvien ongelmien selvittäminen.  

 

Tikkurila käyttää seuraavanlaisia evästeitä: funktionaaliset evästeet, tuotekehityksen analyyttiset evästeet, mainonnasta raportoivat evästeet ja digitaalista mainontaa kohdentavat evästeet. Nämä evästeet voivat olla väliaikaisia (toisin sanoen istuntokohtaisia) tai pysyviä evästeitä.  

 

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö voi sujuvoittaa käyttäjäkokemusta. Evästeiden kytkeminen pois käytöstä voi estää käyttäjää kokonaan tai osittain käyttämästä verkkosivustojemme ja mobiilisovellustemme toimintoja.  

 

Tietoja esimerkiksi mieltymyksistäsi saatetaan käyttää Tikkurilan tuotteiden ja palvelujen sinuun kohdistuvassa mainonnassa. Näitä mainoksia voi olla Tikkurilan verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa, ja niitä kutsutaan ˮensimmäisen osapuolenˮ mainonnaksi. Ne ovat palveluamme, eikä käyttäjä voi kieltäytyä tämäntyyppisestä mainonnasta. 

 

Tikkurila tai sen mainoskumppanit voivat myös käyttää anonyymejä tietoja muiden kuin Tikkurilan verkkosivustoilla näkyvien mainosten räätälöimiseksi. Jos käyttäjä esimerkiksi katsoo Tikkurilan mainosta jonkin muun toimijan sisustusaiheisella verkkosivustolla, hän saattaa myöhemmin saada Tikkurilalta sisustusmateriaalimainoksen jollain toisella verkkosivustolla. Tätä kutsutaan ˮverkkokäyttäytymiseen perustuvaksi mainonnaksiˮ.  

 

Tikkurila voi myös käyttää mainoskumppaneiltaan saamia, Tikkurilan tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyviä tietoja ja muun muassa käyttäjän sukupuoleen ja ikään liittyviä tietoja muunlaisen relevantin mainonnan kohdentamiseksi. Yhdistämme eri käyttäjien anonyymit tiedot yhdistelmätiedoiksi ja kohderyhmiksi. Kohderyhmät perustuvat kohderyhmälle mahdollisesti yhteisiin mielenkiinnonkohteisiin tai ominaisuuksiin. Tikkurila voi käyttää kyseisiä tietoja lähettääkseen käyttäjälle mainoksia, joita se pitää kyseisten mielenkiinnonkohteiden ja ominaisuuksien perusteella relevantteina. Tikkurilan tavoitteena on luoda yhdistelmätiedoista niin isoja kohderyhmiä, ettei yksittäisten käyttäjien tunnistaminen ole mahdollista. 

 

 1. Mitä tietoa keräämme ja miten?

 

Tikkurila kerää erilaisia tietoja sen pohjalta, miten käytät Tikkurilan tuotteita ja palveluja. Tikkurila saattaa kerätä teknisiä ja tarjottavien palvelujen käyttöön liittyviä tietoja, kuten muun muassa seuraavanlaisia tietoja siitä, kuinka käytät palvelujamme, tuotteitamme, verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, kuten: 

 • laitetiedot (esimerkiksi laitetyyppi, laitteen tunnistenumerot, sarjanumerot, asetukset ja ohjelmisto), 
 • verkkoselailua ja mobiilisovellusta koskevat tiedot, kuten IP-osoitteet ja URL-osoitteet; Tikkurila saa myös tietoa muun muassa siitä, millä sivuilla käyttäjä käy, paljonko hän viettää siellä aikaa, mitä linkkejä tai mainoksia hän katsoo ja seuraa, mitä hakusanoja hän käyttää sekä kuinka usein hän käyttää sovellusta. 

 

Tikkurila kerää tietoja muun muassa seuraavilla tavoilla:  

 • tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot automaattisesti (esimerkiksi evästeiden, palvelinlokien ja muiden tekniikoiden avulla),  
 • muista lähteistä saatavat tiedot, kuten kaupallisesti saatavilla olevat väestötieteelliset tiedot. 

 

 1. Miten keräämme ja käytämme anonyymien tietoja ja yhdistelmätietoja?

 

Kun keräämme tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti, voimme muuttaa henkilötietosi anonyymeiksi tiettyjä käyttötarkoituksia varten. Poistamme tietokentät (kuten nimi ja osoite), joista sinut voidaan kohtuudella tunnistaa. Käytämme tietojen anonymisoimiseen myös erilaisia tilastointitekniikoita.  

 

Yhdistelmätiedot ovat eräänlaisia anonyymejä tietoja. Yhdistämme tietyt kriteerit täyttävät tiedot anonyymeiksi ryhmiksi. Jos haluamme esimerkiksi vertailla eri maantieteellisillä alueilla asuvien ihmisten asiakaskäyttäytymistä, saatamme yhdistää maantieteellisten alueiden asiakastiedot anonyymeiksi ryhmiksi ja tutkia näin saatuja yhdistelmätietoja eri ryhmien välisten erojen tunnistamiseksi. 

 

Saatamme jakaa anonyymejä tietoja ja yhdistelmätietoja muiden yritysten ja yhteisöjen kanssa tiettyihin käyttötarkoituksiin. Tikkurila ei tietoisesti salli muiden osapuolten kerätä tunnistettavia henkilötietoja Tikkurilan verkkosivustojen, mobiilisovellusten, tuotteiden ja palvelujen käyttäjän verkkotoiminnasta.  

 

 1. Kuinka voit vaikuttaa sinuun kohdistettuun mainontaan? 

 

Siirtyessäsi Tikkurilan internetsivuille pyydämme suostumustasi evästeiden käyttöön, paitsi ns. välttämättömien evästeiden käyttöön. Voit kieltäytyä vastaanottamasta tietynlaisia mainoksia verkon kautta tai mobiililaitteeseen milloin tahansa senkin jälkeen, kun olet antanut suostumuksesi muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöön. Tikkurilan tuotteiden ja palvelujen verkkomainoksissa olevaa kuvaketta napsauttamalla saat lisätietoa siitä, kuinka voit kieltää niin sanotun verkkokäyttäytymiseen perustuvan mainonnan uudelleenkohdistamisen. Kielto on tehtävä erikseen kaikilla eri palvelimilla, joiden kautta et halua vastaanottaa mainoksia. 

 

Niin sanottu ensimmäisen osapuolen mainonta on osa käyttäjän saamaa palvelua hänen vieraillessaan Tikkurilan verkkosivustoilla ja käyttäessään Tikkurilan mobiilisovelluksia, joten siitä ei voi kieltäytyä.  

 

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttämääsi laitetta tai tiedostoja, eikä niitä voida käyttää ohjelmien ajamiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. 

 

 1. Mahdolliset muutokset Tikkurilan evästekäytäntöön

 

Tikkurila voi ajoittain tehdä tähän evästekäytäntöön muutoksia. Jos menettelytapoja muutetaan merkittävästi tai päinvastaiseen suuntaan, Tikkurila julkaisee kotisivuillaan 30 päivää näkyvän ilmoituksen muutoksesta. Tikkurila suosittelee lukemaan evästekäytännön aika ajoin mahdollisten muutosten varalta. 

 

 1. Menettelytapaa koskevat kysymykset 

 

Tikkurila kannustaa sinua ottamaan yhteyttä kaikissa evästekäytäntöön liittyvissä kysymyksissä: 

 

Tikkurila Oyj (myöhemmin Tikkurila) 
Heidehofintie 2, 01300 Vantaa 
Puh.: +358 20 191 2000 
Tämän lomakkeen kautta

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi