Wood_facades_3

Ulkomaalien ja maalausyhdistelmien laatuvaatimukset teolliseen käyttöön

Maalausjärjestelmää valittaessa tulee miettiä tarkoin käyttökohde sekä käyttöolosuhde. Yhä useammin tuotteiden pintakäsittely tehdään teollisesti. Teollinen maalaus on tuonut pintakäsittelyyn monia lisävaatimuksia erityisesti maalauksen ja maalin kuivattamisen myötä.

Teollisten ulkomaalien pitää soveltua hyvin erilaisiin maalauslinjoihin, joissa maalausnopeus on kymmeniä, jopa toistaa sataa metriä minuutissa. Haasteita tuo myös ulkovuori- ja sisäpaneeleiden sekä listojen maalaus yksi kerrallaan, sekä niiden siirtäminen työpisteeltä toiselle kiinteillä kuljettimilla, kunnes linjan loppupäähän keräytyneet maalatut kappaleet ovat valmiina paketoitavaksi ja toimitettavaksi tilaajalle.

Käytetyimmät menetelmät Suomessa ovat vakuumikonemaalaus, korkeapaineruiskutus ja harjakonemaalaus. Kaikissa edellä mainituissa maalausmenetelmissä kriittisiä ominaisuuksia ovat maalin viskositeetti, maalin kostutus-, levittymisominaisuudet ja vaahtoamattomuus. Yksi ja sama tuote on usein kehitetty toimimaan kaikissa eri levitysmenetelmissä.

Kustannustehokkuutta oikeanlaisella kuivatusuunilla

Maalatun kappaleen viipymäaika kuivatusuunissa on vain joitakin minuutteja, yleensä neljästä kahdeksaan. Uunityyppejä on monenlaisia ja erovaisuuksia on niin uunien linjanopeuksissa, lämmitystekniikoissa ja -tehoissa kuin myös ilmanvaihdossa. Uuni asettaa maalille kovat vaatimukset, sillä se ei saa kuivua liian hitaasti eikä liian nopeasti, jolloin syntyy helposti pintaongelmia.

Tavoitteena on aina, että maalattu kappale on riittävän kuiva siirrettäväksi, pinkattavaksi ja useimmiten myös heti uudelleen maalattavaksi. Juuri maalattu kappale palautetaan maalauslinjan alkupäähän seuraavaa maalausta odottamaan. Maalauskertoja kappaleelle tulee yleensä yhdestä kolmeen, ennen asiakkaalle toimittamista.

Maalatut kappaleet ovat kovassa puristuksessa toisiaan vasten, eivätkä maalipinnat saa tarttua kiinni toisiinsa kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana. Teollinen ulkomaali saa tuolloin viimeisimmän todellisen haasteensa ennen kohteeseen asentamista.

Teollisten ulkomaalien kestävyysominaisuudet

Lähtökohtaisesti teollisten ulkomaalien tulee toimia yhtä hyvin kuin kuluttajille tarjottavien kauppamaalienkin.

Molemmille maaleille on asetettu samat, tiukat ulkokestävyysvaatimukset, jossa maalaussysteemin on annettava puulle hyvä suoja kosteutta vastaan ja maalien vedenläpäisevyyden on oltava riittävän alhainen, mutta vesihöyryä läpäisevä. Teollisessa ulkoverhouspaneeleiden pintakäsittelyssä käytetään vesiohenteisia tuotteita, joilla päästään parhaaseen ja kestävimpään lopputulokseen.

Paras maalikalvon paksuus on aina riittävä ja yhtenäinen. Teollisessa maalauksessa pystytään valvomaan tarkasti maalin määrää maalattavalla kappaleella ja kaikki kappaleet tulevat näin maalatuksi samalla tavalla. Siveltimellä maalatessa on maalarin ”kädenjälki” ratkaisevassa asemassa.  Vain riittävän paksut maalikerrokset antavat hyvän suojan auringon puuta hajottavalle UV-valolle. Liian ohuet maalipinnat ovat herkkiä halkeilemaan ja hilseilemään säärasituksessa. Maalikalvon halkeilusta alkaa aina puupinnan nopeutunut kosteusrasitus ja pinnan vanheneminen.

Laadukas puumateriaali ja hallitut tuotanto-olosuhteet

Teollisilla ulkomaaleilla maalataan uudelle, vastikään sahatulle, laadukkaalle puulle. Yleensä ensimmäinen maalikerros maalataan kauttaaltaan taustoja myöten, kun puhutaan neljän kantin maalauksesta.  Pintamaalaus tulee myös pontteihin, jolloin pintakäsittelyainetta on varmasti joka paikassa. Näin saamme ehjän maalipinnan, joka suojaa puuta tehokkaasti homeelta ja levältä.

Teollisesti ulkomaalattu ulkoverhouspaneeli on joko valmista pintaa tai välimaalattua, joka sekin antaa hyvän suojan puulle ja lisää aikaa valmiiksi maalaukselle paikan päällä. Tehtaalla valvotuissa ja optimaalisissa tuotanto-olosuhteissa ja hyväksytyillä maalausmenetelmillä tehty käsittelyllä saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.

Ympäristöystävälliset Ultra Pro - ja Pinja Pro -tuotteet

Suojaavan käsittelyn lisäksi ekologiset näkökulmat ovat tärkeitä, kun sopivaa pintakäsittely-yhdistelmää valitaan.

Tikkurilan vesiohenteinen Ultra Pro -tuoteperhe on kehitetty nopearytmiseen teolliseen maalaukseen, joissa linjanopeudet ovat suuria ja kun halutaan tehdä valmiiksi maalattua ulkoverhousta. Puolivalmiiden kappaleiden, kuten taloelementtien teolliseen maalaukseen soveltuvat parhaiten vesiohenteiset Pinja Pro -tuotteet. Näiden tuotteiden maalaus- ja kuivumisominaisuudet ovat optimoitu käsiruisku- ja sivelylevitykseen.

Valmiiksi maalattu − taloudellisesti järkevä ratkaisu

Teollisessa ulkomaalauksessa pyritään löytämään kunkin asiakkaan maalauslinjalle parhaiten sopivat tuotteet. Maalausyhdistelmiä on lukuisia, koska maalaus-  ja kuivumisnopeusvaatimukset ovat linjakohtaisia. Kaikilla maalaussysteemeillä päästään optimilevitysmääriin ja valmis kuivakalvonpaksuus on aina sovitettu suunniteltuun huoltomaalausväliin, joka voi olla esimerkiksi 10 tai jopa yli 15 vuotta.

Tehtaalla valmiiksi maalatut ulkoverhouspaneelit nopeuttavat ratkaisevasti rakennustöiden edistymistä ja rakentajalle koituu merkittäviä säästöjä, kun yksi työvaihe jää pois eikä perinteistä pintamaalausta tarvita työmaalla. Puutavara on myös koko ajan säältä suojassa rakentamisen aikana. Piilonaulausta käytettäessä paneelit ovat valmiiksi maalattuja, jolloin koko maalausurakasta − maalaustelineiden kasaamisesta puhumattakaan, säästytään täysin. Näillä toimenpiteillä rakentaminen on huomattavasti kannattavampaa.

Tarvitsetko neuvoa ratkaisun valitsemisessa?

Ota yhteyttä Teknisen palvelun asiantuntijoihin >>

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi