Ympäristön ja sään aiheuttama suuri kosteusrasitus

Vapaa-ajan asunnot usein sijaitsevat meren tai järven rannalla. Sadevesi voi tuulen ajamana tunkeutua vesistön puoleiseen rakenteeseen. Kastunut hirsi sekä hirsien väliset eristeet kuivuvat hyvin hitaasti, joten lahoamisriski on rannanpuoleisella seinällä sekä kaiderakenteissa suuri. Lahomisriskiä myös lisää seinän vierustalle kasautuva lumi, jonka sulamisvesi kastelee hirren. 

 

Pitkät räystäät ja sadevedenohjaus sekä korkeat sokkelit suojaavat seiniä sadevedeltä. Tästä huolimatta viistosateet kastelevat usein koko seinän. Meren- tai järvenpuoleisella seinällä tulee olla sellainen katos, ettei viistosade ylety kastelemaan seinärakennetta.

Hirren suojaaminen

Erityisesti saaristo-olosuhteissa ja rannikolla hirsirakennuksia on perinteisesti myös verhoiltu laudoituksella, joka on halvempi ja helpompi korjata kuin lahonneet hirsirakenteet. Laudoitus suojaa hirsirakennetta sadevedeltä. Myös hirsinurkkien koteloiminen laudoituksella suojaa herkkiä hirren katkaisupintoja

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi