Maalin kuivumiseen vaikuttaa usea asia

Maalin kuivuminen

 

Sisämaalien kuivuminen

Maalien, lakkojen ja tasoitteiden kuivumisaikoihin vaikuttavat monet tekijät. Tärkeimpiä ovat maalausolosuhteet, alustan ominaisuudet sekä tuotteen omat ominaisuudet. Myös ohjeiden mukainen ohentaminen ja sekoittaminen sekä oikeat työmenetelmät ovat tärkeitä. Tuoteselosteissa ilmoitetaan tuotteesta riippuen seuraavia kuivumisaikoja: pölykuiva, kosketuskuiva, hiontakuiva, päällemaalattavissa, käyttöönottokuiva/ täysin kuivunut.

 

Termien selitykset

Hiontakuiva: Lakka ja maali on hiontakuiva silloin kun siitä irtoaa hiottaessa hiukkasia, jotka eivät sulaudu toisiinsa kiinni.

Päällemaalattavuus: Maali- tai lakkakalvon kyky kestää rypistymättä tai irtoamatta seuraavan kerroksen levittäminen.

Pölykuiva: Kalvo on pölykuiva, kun pöly ei tartu sen pintaan.

Kosketuskuiva: Maali on kosketuskuiva, kun kalvoa voidaan koskettaa eikä se tunnu tahmealta. Tämä voidaan testata esim. kokeilemalla tarttuuko pintaa vasten painettu paperi maalikalvoon.

Käsittelykuiva: Maalikalvo on käsittelykuiva, kun kappale voidaan siirtää pintaa vahingoittamatta. Täysin kovettunut pinta kestää normaalia käyttöä ja puhdistusta.

Käyttöönottokuiva/Täysin kuivunut: Maali- tai lakkakalvo saavuttaa lopullisen kuivumisensa. Pinta on pestävissä ja käytettävisää kunkin tuotekohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

 

Betolux soveltuu betoni- ja puulattioille.

 

Maalausolosuhteet

Tuotteen etiketissä ja tuoteselosteessa mainitut kuivumisajat on mitattu vakio-olosuhteissa, joissa lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus pysyvät koko kuivumisajan samana. Kuivumisajat ilmoitetaan, ellei toisin mainita, +23 °C:n lämpötilassa ja 50 %:n ilman suhteellisessa kosteudessa sekä riittävässä ilmanvaihdossa. Tuotteen käyttöohjeissa mainitaan ääriarvot, joissa maalaustyö voidaan tehdä. Esim. lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lähestyttäessä ääriarvoja kuivumisnopeus hidastuu oleellisesti siitä, mitä se on vakio-olosuhteissa. Jos ilmankosteus on liian suuri tai lämpötila liian alhainen, maalikalvon kuivuminen hidastuu ja kalvon muodostuminen häiriintyy. Tällöin maalikalvosta ei tule kestävä ja se saattaa halkeilla. On myös huomioitava, että alustan pintalämpötila on ilmoitetun lämpötilan rajoissa.

Alustan ominaisuudet

Käsiteltävän alustan pitää olla kuiva ja puhdas. Pesu- ja maalinpoistoaineiden jäämien, rasvojen, vahojen, liisterin ym. epäpuhtauksien takia maalipinnan kuivuminen saattaa kokonaan häiriintyä. Huokoisella alustalla kuivuminen on nopeampaa kuin tiiviillä ja imemättömällä.

Tuotteet ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet määräytyvät yleensä sideainetyypin mukaan. Sisätuotteissa yleisimmin käytettyjä sideaineita ovat akrylaatti, alkydi, pellavaöljy, epoksi ja polyuretaani. Koska eri sideaineiden kuivumis­ominaisuudet poikkeavat toisistaan, eri maalityyppien kuivumisajoissa on eroja. Tuotteiden tuoteselosteissa ilmoitetaan soveltuvat päällemaalausajat. Aika on yleensä ilmoitettu +23 ºC:ssa ja n. 40–50 µm:n kuivakalvolle. 

Miksi maali ei kuivu?

Yleisimpiä syitä maalin kuivumattomuuteen ovat alhainen lämpötila, riittämätön ilmanvaihto, ylipaksut maalikalvot, ilman korkea suhteellinen kosteus, kovetteen puuttuminen tai virheellinen määrä, väärä ohenne, kaksikomponenttisen tuotteen riittämätön sekoittaminen, esikäsittelemätön tai imemätön alusta, valon tai kosteuden puute tai liian vanhan maalin käyttäminen.

 

Lattiamaalien kuivuminen

Lattiamaalien ja –pinnoitteiden kuivumisaikoihin vaikuttavat useat eri tekijät. Tärkeimpiä ovat maalausolosuhteet, alustan ominaisuudet sekä tuotteen omat ominaisuudet. Ohjeiden mukainen ohentaminen ja sekoittaminen, 2-komponenttituotteilla oikea seossuhde sekä oikeat työmenetelmät vaikuttavat myös ratkaisevasti tuotteen kuivumiseen.

Tuoteselosteissa ilmoitetaan lattiatuotteille seuraavia kuivumisaikoja: pölykuiva, päällemaalaus-kuiva, käyttöönottokuiva eli “kevyen liikenteen kestävä” ja täysin kovettunut eli saavuttanut lopulliset kestävyysominaisuutensa.

Tuotteen ominaisuudet määräytyvät yleensä sideainetyypin mukaan. Tikkurilan lattiamaaleissa ja -pinnoitteissa käytettyjä sideaineita ovat epoksi, alkydi, polyuretaani ja akrylaatti. Koska eri sideaineiden kuivumisominaisuudet poikkeavat toisistaan, eri maalityyppien kuivumisajoissa on eroja.

 

Maalilinja 020 191 2002

Jos et löytänyt sivuiltamme vastausta ongelmaasi voi kysyä neuvoa Maalilinjalta.

  • Soita puhelinpalveluumme ja kysy asiantuntijoiltamme. 020 191 2002  ark. 8-19
    (Puheluiden hintatiedot)
  • Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla jolloin saat lisättyä kuvia viestin mukaan.
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi