Lausunto yhtiön tilanteeseen Venäjällä ja Iltalehden artikkeliin

 

23.2.2024

Määrätietoinen työ Venäjältä poistumiseksi jatkuu. Teemme erittäin haastavissa olosuhteissa kaiken voitavamme, jotta saamme prosessin päätöksen niin pian kuin mahdollista. Prosessi on ollut äärimmäisen pitkä ja vaikea. Meillä ei ole asiassa mitään salattavaa, noudatamme kaikkia sanktioita ja sääntöjä. Meillä ei ole sanktioiden takia mitään mahdollisuutta vaikuttaa Venäjän OOO Tikkurilan tekemiin operatiivisiin päätöksiin Suomesta tai muista maista.

 

Iltalehti julkaisi 22.2.2024 lisää artikkeleita PPG:n / Tikkurilan liiketoiminnasta Venäjällä. Valitettavasti nämä artikkelit antavat jälleen väärän kuvan yhtiöstämme.

Alla huomioitamme artikkelissa esitettyihin asioihin:

Vaikka The Insiderin alkuperäinen artikkeli sisältää useita asiavirheitä, pyydämme vilpittömästi anteeksi tapaa, jolla luonnehdimme julkaisua. Ymmärsimme aluksi virheellisesti, että kyseessä on venäläinen Russia Insider.

PPG ilmoitti poistuvansa Venäjältä kesäkuussa 2022. Yrityksen myyntiin ja yritysjärjestelyihin liittyvät päätökset tekee PPG, ei Tikkurila tai Tikkurilan johto Suomessa.

PPG myi teollisuusmaaliliiketoimintansa Venäjällä vuonna 2023. Yritysjärjestelyt, joihin artikkelissa viitataan, tehtiin, jotta yhtiön oli mahdollista myydä teollisuusmaaliliiketoiminta.

Kuten olemme Iltalehdelle kertoneet, mutta mitä ei artikkelissa mainittu, PPG on sopinut myös kauppa- ja rakennusmaaliliiketoiminnan myymisestä. Olemme odottaneet myyntilupaa Venäjän viranomaisilta jo 18 kuukauden ajan, emmekä ole edelleenkään saaneet sitä. Lupa mahdollistaisi poistumisen Venäjän markkinoilta kokonaan. Prosessi on ollut äärimmäisen pitkä ja vaikea. Kerromme heti, kun myyntilupa on saatu.

Yhtiö on noudattanut täysin kaikkia pakotteita ja määräyksiä, mukaan lukien pakotteet, jotka estävät eurooppalaisia yhtiöitä tekemästä Venäjän liiketoimintaa koskevia päätöksiä*. Tämä sisältää esimerkiksi päätökset liittyen hinnoitteluun, markkinointitoimenpiteisiin ja asiakkuuksiin.  

Venäjällä tehtävät rekrytoinnit ja markkinointitoimenpiteet ovat paikallisen johdon vastuulla, eikä näihin ole sanktioiden takia mitään mahdollisuutta vaikuttaa Suomesta tai muista maista. Paikallinen OOO Tikkurilan johto Venäjällä tekee tällaiset operatiiviset päätökset.

PPG lupasi lahjoittaa vuoden 2022 voiton humanitääriseen apuun Ukrainassa, mikäli se olisi tehnyt Venäjällä voittoa. PPG:n Venäjän liiketoiminta oli kuitenkin tappiollista vuonna 2022, yhtiö alaskirjasi Venäjän toimintojensa koko arvon, eli 290 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Siitä huolimatta PPG lahjoitti yli 820 000 Yhdysvaltain dollaria humanitaariseen apuun.  

OOO Tikkurilan paikallinen johto Venäjällä tekee operatiiviset päätökset, jotka määrittävät muun muassa myyntikatteen.

Ennen Ukrainan sodan alkamista, PPG:n liiketoiminta Venäjällä oli vain noin 1% yhtiön koko liikevaihdosta. Tällä hetkellä luku on huomattavasti pienempi.

 

* “It shall be prohibited to provide, directly or indirectly, accounting, auditing, including statutory audit, bookkeeping or tax consulting services, or business and management consulting or public relations services to: (a) the Government of Russia; or (b) legal persons, entities or bodies established in Russia” entered into force on June 4, 2022. 

PPG Tikkurila

 

Statement to PPG’s / Tikkurila’s operations in Russia and Iltalehti’s articles 

February 23, 2024

Tikkurila's owner PPG continues its determined efforts to leave Russia. In very challenging conditions, we do everything we can to complete the process as soon as possible. The process has been extremely long and difficult. We have nothing to hide, we comply with all the sanctions and rules. Due to the sanctions, we have no opportunity to influence the operative decisions made by OOO Tikkurila in Russia from Finland or other countries.

Iltalehti published further articles about PPG’s / Tikkurila’s operations in Russia on February 22, 2024. Unfortunately, these articles again misrepresent our company.

Therefore, we would like to state the following:

While the original story in The Insider contains many factual errors, the company sincerely apologizes for its characterization of the publication.  

PPG announced in June 2022 that it would activate options to exit Russia. Divestment decisions are made by PPG and not by Tikkurila management in Finland.

PPG divested its industrial coatings business in Russia in 2023. The restructurings mentioned in the article were made to be able to carry out this divestment.

As previously stated to Iltalehti but not included in the article, PPG agreed in principle the sale of its architectural coatings business in Russia (OOO Tikkurila) 18 months ago. That transaction has been awaiting approval from the authorities in Russia since then; approval would allow the company to complete its withdrawal from Russia. The exit process has been extremely long and difficult. As soon as the approval has been received, we will inform about it.  

The company has fully complied with all applicable sanctions and regulations, including the sanction that prevents European companies from making decisions regarding the operations in Russia*.

Activities including recruitment and marketing in Russia are the responsibility of OOO Tikkurila management and due to sanctions, cannot be influenced from Finland or any other country.

PPG announced that it would donate any net profit from the Russian operations in 2022 for humanitarian aid in the Ukraine. However, PPG recorded a loss on its business in Russia in 2022, which reflects a writedown of $290 million. Nevertheless, the company donated more than $820,000 in humanitarian aid.

The actual financial performance of OOO Tikkurila is determined solely by the operational decisions of the Russian management.

Before the war, PPG’s business in Russia was approximately 1% of net sales; it is significantly lower now.

 

* “It shall be prohibited to provide, directly or indirectly, accounting, auditing, including statutory audit, bookkeeping or tax consulting services, or business and management consulting or public relations services to: (a) the Government of Russia; or (b) legal persons, entities or bodies established in Russia” entered into force on June 4, 2022.

PPG Tikkurila 

 

Vastine Iltalehden 10.2.2024 julkaisemaan artikkeliin

10.2.2024

Iltalehti julkaisi lauantaina 10.2.2024 artikkelin, jossa kerrotaan virheellisiä väitteitä Tikkurilan liiketoiminnasta. Iltalehti on valitettavasti julkaissut artikkelin täysin perustuen venäläisen The Insider -nimisen lehden kirjoitukseen, kysymättä meiltä faktoja. Artikkelissa mainitaan, että yritykseltämme olisi pyydetty asiaan kommenttia, mutta näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.  

Haluaisimme tarkentaa seuraavat artikkelissa esitettävät asiat.

  • PPG (Tikkurilan omistaja vuodesta 2021) myi teollisuusmaaliliiketoiminnan Venäjällä vuonna 2023.
  • PPG on sopinut myös kauppa- ja rakennusmaaliliiketoiminnan myymisestä. Olemme odottaneet myyntilupaa Venäjän viranomaisilta jo 18 kuukauden ajan, emmekä ole edelleenkään saaneet sitä. Toivomme hartaasti pääsevämme markkinalta pois mahdollisimman pian.
  • Tikkurilan venäläisellä tytäryhtiöllä Tikkurila ooo:lla ei ole lupaa valmistaa eikä myydä Tikkurila-brändin tuotteita Venäjällä. Lisäksi sanktiot kieltävät eurooppalaisia ja amerikkalaisia yrityksiä johtamasta liiketoimintaa Venäjällä. Päätöksenteko ja yrityksen johtaminen tapahtuu paikallisesti Venäjällä. Tämä koskee myös markkinointitoimenpiteistä - kuten sponsorointisopimuksista, messuille osallistumisesta ja mainonnasta - päättämistä. Me Suomessa emme voi puuttua päätöksentekoon millään tavalla, näin määräävät sanktiot.
  • PPG kertoi lisäksi kesällä 2022, että mikäli toiminta Venäjällä tuottaisi voittoa, yhtiö lahjoittaisi vuoden 2022 voiton humanitaarista työtä tekeville voittoa tavoittelemattomille organisaatioille. Liiketoiminta ei kuitenkaan tuottanut voittoa, mikä johtui toiminnan merkittävästä supistamisesta sekä epävakaista markkinaolosuhteista.  
  • Venäläisen Insider-lehden esittämät väitteet koskien Tikkurilan liikevoittoa ja yritysostoja ovat täysin virheellistä tietoa.  
  • PPG on täysin sitoutunut poistumaan kokonaan Venäjältä rikkomatta tämänhetkisiä sanktioita ja sääntöjä, jotka koskevat kaikkea kanssakäymistä venäläisten osapuolten kanssa. Yhtiömme noudattaa kaikkia sanktioita.

 

Tähän mennessä PPG on antanut yli 820 000 Yhdysvaltain dollaria humanitaarista apua Ukrainalle, pitäen sisällään pakolaisten avustamista, työntekijöiden humanitaarisiin tarkoituksiin tekemien lahjoitusten tukemista, suoraan sodan vaikutuksista kärsineiden työntekijöiden tukemista auttamalla muun muassa työllistymiseen ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa.

PPG Tikkurila 

 

 

 

Response to the article published by Iltalehti on February 10, 2024

February 10, 2024

 

On Saturday, February 10, 2024, Iltalehti published an article with false allegations about Tikkurila's business in Russia. Unfortunately, Iltalehti has published the article entirely based on an article in the Russian newspaper called The Insider, without asking us for the facts. The article mentions that our company had been asked to comment on the matter, but this has not happened.  

We would like to clarify the following points made in the article:

PPG (owner of Tikkurila since 2021) divested its industrial coatings business in Russia in 2023.

The company has agreed in principle the sale of its architectural coatings business; that transaction has been awaiting approval from the authorities in Russia for the past 18 months. The aim is to complete the exit process as soon as possible.

The Russian unit (Tikkurila ooo) is not authorised to produce or sell Tikkurila brand products in Russia. In addition, sanctions ban European and American companies from managing business in Russia. Decision-making and company management takes place locally in Russia. This also applies to decisions on marketing activities such as sponsorship agreements, participation in trade fairs and advertising. We in Finland cannot interfere in the decision-making in any way, the sanctions say.

In summer 2022, PPG also announced plans to donate any net profits generated by its Russian operations for full-year 2022. However, PPG did not generate any net profits in 2022 due to actions related to winding down operations in the country and adverse market conditions.

The claims made by the Russian magazine Insider about Tikkurila's profits and acquisitions are completely false.

PPG is committed to fully exiting its Russia business in the shortest time possible and in a manner compliant with the current international sanctions and restrictions related to business dealings with Russian counterparts. Our company fully complies with all rules and sanctions.

To date, PPG and the PPG Foundation have provided more than $820,000 in humanitarian aid for Ukraine, which included initial and ongoing relief for refugees, matching employee donations to humanitarian causes, direct support to impacted employees, including employment opportunities and family health-care support, and ongoing in-kind support.


PPG Tikkurila 

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi