Punaista maalia maalipurkissa ja pensseli

Sisältävätkö Tikkurilan maalit muovia?

Yleisesti ottaen muovin määritelmä on aika ympäripyöreä, minkä takia ei ole välttämättä edes mielekästä miettiä, missä maalissa on muovia ja missä ei. Kysymys ei ole myöskään ympäristönäkökulmasta kovin olennainen, jos maalaustyössä ja maalausvälineiden puhdistuksessa noudatetaan maalinvalmistajan ohjeita.

Kun mietitään maalin ympäristövaikutuksia, on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti elinkaariajatteluun. Maalikalvo suojaa pintaa pitkäaikaisesti. Ilman tätä suojaa joutuisimme uusimaan ja korjaamaan taloja, siltoja ja rakennuksia paljon useammin. Uusimisen ja rakenteiden korjaamisen aiheuttama ympäristökuorma olisi tällöin paljon suurempi kuin suojaamiseen käytetyn maalin.

Käytämme maaleissamme aina mahdollisimman ympäristöystävällisiä raaka-aineita, huomioiden myös tuotteiden elinkaaren sekä niiden valmistamiseen vaadittavat resurssit. Vesiohenteisissa maaleissa käytetään tyypillisesti sideaineena akrylaattia, joka on synteettinen polymeeri. Akrylaatti on hyvä valinta vesioheiseksi sideaineeksi, koska se on turvallinen ja helposti muokattavissa siten, että maalin ominaisuudet vastaavat parhaiten maalauskohteen vaatimuksia. Esimerkiksi ulkomaalauksessa toivotaan ennen kaikkea säänkestävyyttä ja sisämaalauksessa kulutuksenkestävyyttä. Maaleissa käytetään vaatimuksista riippuen myös muita sideaineita. Näitä ovat esimerkiksi alkydit, epoksit ja polyuretaani, jotka kaikki ovat synteettisiä polymeerejä.

Mikromuoveista on viime aikoina puhuttu julkisuudessa paljon. Euroopan kemikaalivirasto ECHA on komission muovitiekartan velvoittamana valmistellut REACH-asetuksen mukaista rajoitusehdotusta koskien mikromuoveja. Ehdotus kieltäisi tarkoituksella tuotteisiin lisättävät alle 5 mm:n kokoiset kiinteät muovipartikkelit. Kielto ei koskisi tuotteita, joissa partikkelit sitoutuvat kiinteään matriisiin. Esimerkkinä tällaisista tuotteista on käytetty maaleja, koska partikkelit jäävät maalin kuivuessa maalikalvon sisään, eivätkä voi irrota sieltä enää mikromuovin partikkelikoossa. Ehdotuksen mukaan asiakkaita tulee ohjeistaa päästöjen vähentämisessä. Tästä hyvä esimerkki on maalausvälineiden puhdistaminen, jota koskevat ohjeet löytyvät täältä.
 

Onko sinulla kysyttävää maaleihin tai maalausprojektiisi liittyen?

Tikkurilan Maalilinjalta saat asiantuntijan neuvot kaikkeen maalaamiseen – aina ideasta toteutukseen.

Ota yhteyttä Maalilinjaan

 

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi