Julkisivuremontin vaiheet

Projektin vaiheet

 

Hankesuunnitteluvaihe

Hankesuunnitteluvaiheen tarkoitus on hankkia tarvittava tieto tulevaa projektia varten. Hanke alkaa, kun tarve korjaukseen havaitaan. Yleensä tämä tapahtuu vähitellen osakkaiden huomatessa julkisivuissa näkyviä muutoksia, jotka kielivät teknisestä toimimattomuudesta tai ikääntymisestä. Julkisivupintojen vuosittaisilla tarkistuksilla esiintyviin ongelmiin päästään puuttumaan ajoissa ja korjausten kustannukset eivät nouse turhaan.

 

Julkisivukorjauksen suunnittelu on aina aloitettava ammattilaisen toteuttamalla arviolla tai kuntotutkimuksella. Lisäksi hankesuunnittelussa määritetään kohteen olemus ja merkitys kaupunkikuvassa, korjausvaihtoehdot, alustavat kustannusarviot sekä korjausaikataulu.

Hankesuunnitteluvaiheen aikana tulee selvittää, miksi projektiin on ryhdyttävä ja mitä se tuo tullessaan. Taloyhtiön hallituksen on lisäksi hankittava yhtiökokoukselta tarvittavat valtuudet hankkeen toteuttamiseen ja ryhdyttävä  pohtimaan rahoitusvaihtoehtoja.

 

Arkkitehtisuunnittelu

Hankesuunnitteluvaiheessa kerätyn tiedon ja valtuuksien pohjalta siirrytään varsinaiseen suunnitteluun. Julkisivujen korjausprojektissa tarvitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelua. Arkkitehtisuunnittelun päätehtävä on löytää arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti sopiva ratkaisu julkisivukorjauksen toteutuksen pohjaksi.

 

Maalauskorjauksessa suunnittelu tarkoittaa sitä, että määritetään tulevat värit sekä päätetään käytettävistä tuotteista ja menetelmistä. Laajassa julkisivuhankkeessa, puhumattakaan julkisivujen uudistamisesta, arkkitehtisuunnittelun merkitys on suuri. Arkkitehdin laatimilla julkisivu- ja detaljipiirustuksilla haetaan julkisivukorjaukselle rakennuslupa. Lisäksi ne toimivat rakennepiirustusten rinnalla tarjouslaskenta-asiakirjoina.

 

Tekninen suunnittelu

Teknisessä suunnittelussa määritellään julkisivukorjauksen tekniset ratkaisut hankesuunnitteluvaiheen tietojen ja arkkitehtisuunnitteluvaiheen ideoiden pohjalta. Hankkeelle on usein eduksi, että arkkitehti- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhtä aikaa hankesuunnittelun jälkeen. Teknisessä suunnittelussa määritellään julkisivun rakenteet ja työohjeet sekä täsmennetään tuotteet ja työtavat. Rakennesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun yhteistyön tuloksena syntyvät työselitys ja työpiirustukset, joilla voidaan pyytää urakkatarjoukset toteutusta varten.

 

Toteutusvaihe

Toteutusvaihe alkaa, kun tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijaehdokkaille. Julkisivukorjausopas ohjaa tekemään oikeita ratkaisuja myös toteutusvaiheessa urakoitsijan valinnasta käyttöönottoon asti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on olennaista hankkia toteutusvaiheessa projektiin osaava valvoja, joka huolehtii siitä, että korjaus tehdään kaikilta osin urakkasopimuksenmukaisesti. Jämäkästi johdettuna projekti pysyy aikataulussa ja kustannukset halutuissa raameissa. Tällöin myös urakoitsijan, taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyö sujuu kitkatta.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi