Tuotteet maalaustuoteryhmän mukaan (RYL 2012)

02 Maalinpoistoaineet

011 Metallialustojen pesuaineet

{"id":"25470","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön

{"id":"25467","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26999","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26984","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26995","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26959","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

013 Puupintojen pesuaineet sisäkäyttöön

{"id":"26930","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

014 Homeen- ja levänpoistoaineet

{"id":"25467","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26989","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

015 Maalipintojen pesuaineet

{"id":"26958","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26877","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26960","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

016 Huoltopesuaineet

{"id":"26999","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26984","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26995","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

019 Muut pesuaineet

{"id":"26879","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

054 Dispersiopetsit

{"id":"26922","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04

{"id":"25527","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25530","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33648","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33605","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26953","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26964","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26926","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26880","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26890","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26973","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26963","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

83 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 05

{"id":"26983","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26963","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

84 Alkydikitit ja -silotteet RL 01...06, 11...13

85 Öljykitit ja -silotteet

{"id":"26967","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

87 Elastiset maalipinnoitettavat kitit sisätiloissa

{"id":"26963","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

91 Vanhan ajan maalit

{"id":"26612","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26969","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

99 Muut erityistuotteet

{"id":"26911","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26923","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"33608","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

111 Silikoniliuokset

{"id":"33622","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26996","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26988","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

112 Silikonigeelit

{"id":"33620","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26925","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

113 Akrylaattipohjusteet

{"id":"33569","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

114 Silikaattipohjusteet

{"id":"33621","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26987","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

131 Vesiohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön

141 Liuoteohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön

{"id":"26977","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

161 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet

{"id":"26993","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26918","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26919","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25469","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33647","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"25506","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

163 Lattiapintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet

{"id":"26993","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26895","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33647","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"33885","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

171 Vesiohenteiset impregnointiaineet

{"id":"26618","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26614","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

172 Liuoteohenteiset impregnointiaineet

211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02

{"id":"33458","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33654","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05

{"id":"26970","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33602","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33660","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33612","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

213 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset kosteussulkupohjamaalit RL 05

{"id":"46425","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03

{"id":"26613","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26878","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

215 Ovien, ikkunoiden ja kalusteiden vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03

{"id":"25526","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33533","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26878","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25468","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

216 Vesiohenteiset tartuntapohjamaalit RL 03...05

{"id":"25526","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33533","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"25468","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

221 Liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05

{"id":"26933","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

222 Liuoteohenteiset tartuntapohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05

{"id":"26916","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...05

{"id":"26933","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

231 Puupintojen vesiohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

{"id":"26974","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

233 Puupintojen liuoteohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

{"id":"26454","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

241 Metallipintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13

{"id":"26881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13

{"id":"26927","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

243 Sinkittyjen teräspintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 11...13

{"id":"26881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

244 Sinkittyjen teräspintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...13

{"id":"26927","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01

{"id":"33640","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33458","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26878","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33602","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26917","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33654","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26928","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33659","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33660","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33612","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02

{"id":"25502","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26965","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33457","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33459","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03

{"id":"25502","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26965","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33534","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33641","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25503","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33653","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33655","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33656","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04

{"id":"26437","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26893","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"45974","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25503","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33613","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"41643","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33615","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

315 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 05

{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26893","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

316 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset koristemaalit ja pinnoitteet RL 01...03

{"id":"26897","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26931","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26936","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön

{"id":"26415","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26910","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26914","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26884","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26883","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26885","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26934","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26935","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04

{"id":"26898","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26899","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26900","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25529","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25528","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33880","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33637","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26961","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26931","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

322 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 05

{"id":"33880","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33637","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26961","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

332 Irtokalusteisiin soveltuvat liuoteohenteiset maalit RL 03...05

{"id":"26896","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26915","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26939","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05

339 Muut liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön

411 Kalkkimaalit RL 11...13

{"id":"26981","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26901","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

412 Kalkkisementtimaalit RL 11...13

414 Silikaattimaalit RL 11...13

{"id":"33598","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26907","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26991","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

415 Silikoniemulsiomaalit RL 11...13

{"id":"33448","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26950","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

416 Dispersiomaalit RL 11...13

{"id":"33580","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"33618","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26968","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26992","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

417 Betoninsuojamaalit RL 13

{"id":"33580","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"33618","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13

422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11...13

423 Sementtipinnoitteet RL 11...13

{"id":"33634","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

425 Silikoniemulsiopinnoitteet RL 11...13

{"id":"33447","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

426 Dispersiopinnoitteet RL 11...13

{"id":"26949","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

427 Betoninsuojapinnoitteet RL 13

{"id":"33618","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

429 Muut mineraalipintojen pinnoitteet RL 11...13

{"id":"26979","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

442 Peltikattojen vesiohenteiset pintamaalit RL 11...13

{"id":"26921","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

443 Metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit RL 11...13

{"id":"26921","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

446 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13

{"id":"26921","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

448 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13

{"id":"26921","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

449 Muut vesiohenteiset peltikattojen ja metallipintojen maalit RL 11...13

{"id":"26961","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

452 Peltikattojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13

{"id":"26952","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

453 Metallipintojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13

{"id":"26952","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

454 Peltikattojen ja metallipintojen 2-komponenttiset liuoteohenteiset maalit RL 11...14

{"id":"25372","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

456 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13

{"id":"25372","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

458 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13

{"id":"25372","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

459 Muut peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit

{"id":"26915","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26939","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13

{"id":"26617","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26615","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26611","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26982","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26986","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13

{"id":"26978","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13

{"id":"26889","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13

{"id":"26612","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

466 Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

{"id":"26975","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13

{"id":"26954","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

472 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit RL 11...13

{"id":"26969","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

479 Muut puupintojen liuoteohenteiset tuotteet ulkokäyttöön

{"id":"26915","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26939","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet

{"id":"26976","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

482 Puujulkisivujen vesiohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet

{"id":"26942","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

485 Puuovien ja -ikkunoiden vesiohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön

{"id":"26938","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26942","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet

{"id":"26957","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

492 Puujulkisivujen liuoteohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet

495 Puuovien ja -ikkunoiden liuoteohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön

511 Puupintaisten seinien ja kattojen vesiohenteiset lakat RL 01...02

{"id":"33638","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33639","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26903","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26904","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26906","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26918","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26919","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25469","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26920","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

512 Puupintaisten seinien ja kattojen sekä puukalusteiden, ovien ja ikkunapuitteiden vesiohenteiset lakat RL 03...04

{"id":"33638","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33639","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26903","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26904","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26906","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26938","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

513 Kiviainespintaisten seinien, kattojen ja kalusteiden vesiohenteiset lakat RL 02

{"id":"26918","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26919","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25469","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25506","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05

{"id":"26439","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26440","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26886","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

531 Puupintojen vesiohenteiset lakat RL 11...12

{"id":"26938","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

542 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL 11...12

{"id":"26439","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26440","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26886","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

611 Betonilattioiden vesiohenteiset pohjusteet

{"id":"26895","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33885","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet

619 Muut betonilattioiden pohjusteet

{"id":"33643","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

641 Asuinhuoneistojen puu- ja parkettilattioiden vesiohenteiset lakat

{"id":"33494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26971","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26972","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

644 Puu- parkettilattioiden liuoteohenteiset lakat

{"id":"26439","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26440","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}
{"id":"26886","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

646 Betonilattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset lakat RL 03

{"id":"33657","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04

649 Muut lattialakat

{"id":"33657","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit RL 03...04

{"id":"25525","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33658","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03

{"id":"36872","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

655 Lattioiden 1-komponenttiset liuoteohenteiset pintamaalit RL 03

{"id":"25466","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

659 Muut lattiapintojen pintamaalit

{"id":"33881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"36872","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

661 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat epoksipinnoitteet RL 04, 12

664 Lattioiden 1-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12

{"id":"33464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisälle sekä ulos"}

665 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12

667 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat akryylilattiamassat RL 06, 12

711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05

{"id":"26882","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

712 Kalusteiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05

713 Puulattioiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05

{"id":"26929","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14

{"id":"26962","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26998","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

739 Muut liuoteohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön

{"id":"25505","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14

{"id":"26947","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}
{"id":"26948","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ulkopinnat"}

812 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04

{"id":"33648","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33649","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33650","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"33819","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

814 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05

{"id":"33571","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}

961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01...05

{"id":"25504","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"25506","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
{"id":"26882","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Sisäpinnat"}
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi