Green Building – näin valitset maalituotteet kestävään rakentamiseen

Rakennukset tuottavat noin kolmanneksen kaikista kasvihuonepäästöistä ja muodostavat noin 40 % kokonaisenergiankäytöstämme. Tästä syystä olemme jo pitkään investoineet kestävämpiin ja energiatehokkaampiin tapoihin rakentaa.

Paineet omaksua ympäristöystävällisempiä lähestymistapoja rakentamiseen eivät tule pelkästään alan sisältä, vaan myös globaaleista megatrendeistä, kuten väestönkasvusta, kaupungistumisesta, elintason noususta ja kasvavasta keskiluokasta. Nämä suuntaukset ovat luoneet kiireellisyyttä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja resurssitehokkuuden parantamiseksi. Jotta rajalliset resurssimme kestäisivät tuleville sukupolville, meidän on omaksuttava kestävämpiä tapoja toimia.

Rakennusalalla jalot julistukset ovat itse asiassa johtaneet konkreettisiin toimiin. Ympäristösertifiointijärjestelmät LEED ja BREEAM on luotu helpottamaan kiinteistöjen ympäristötehokkuuden mittaamista, todentamista ja vertailua käytännön tasolla.

Vihreä rakentaminen

Kestävästä rakentamisesta kiittää ympäristö, terveys ja kukkaro

Yksi kestävän rakentamisen tavoitteista on mahdollisimman pitkäikäinen ja terve kiinteistö. Koska rakennuksen purkaminen on aina kuormittavaa ympäristölle, on parempi suosia tuotteita ja rakennustapoja, jotka pidentävät kiinteistön ikää.

Siksi ympäristöystävällinen rakentaminen on etu kiinteistön omistajalle: kiinteistön arvo laskee hitaammin, sen käyttöaste on suurempi, huoltokustannukset pienemmät ja myyntihinta usein korkeampi. 

Mahdollisimman vähäpäästöiset tuotteet vaikuttavat myös omalta osaltaan positiivisesti kiinteistön ilman laatuun, jolloin kiinteistön käyttäjät voivat paremmin. Sisäilmahaasteiden luvatussa maassa puhdas sisäilma on kilpailuetu.

Maalit ja pinnoitteet ovat osa kestävää rakentamista

Myös me Tikkurilalla haluamme omalta osaltamme edistää kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä, ja olemme siksi sitoutuneet kansainvälisen Green Building Councilin päämääriin. Tämän tekstin tavoitteena onkin kertoa, millaiset maalit ja pinnoitteet soveltuvat kestävään rakentamiseen.

Osa 1: Kymmenen vuotta Green Buildingia

Kestävä rakentaminen, tai Green Building, ei varsinaisesti ole uusi asia. Suomeen se saapui noin kymmenen vuotta sitten, jolloin myös meille alkoi tulla ensimmäisiä kyselyitä LEED ja BREEAM-ympäristösertifiointikriteereihin soveltuvista tuotteista.

Vesiohenteiset maalit eivät olleet meille vieras asia – lanseerasimme ensimmäisen vesiohenteisen maalin jo 70 vuotta sitten – mutta aluksi emme tienneet, mistä Green Buildingissa varsinaisesti on kyse. Otimme kuitenkin asiasta selvää, ja näin kymmenen vuotta myöhemmin olemme yksi Green Buildingin johtavista maalialan asiantuntijoista Suomessa.

Lainsäädäntö ja ympäristökriteerit kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, eikä kriteerien tulkinta ole aina helppoa. Siksi haluammekin auttaa asiakkaitamme parhaamme mukaan. 

Sen vuoksi kokosimme tälle sivulle mahdollisimman paljon tietoa siitä, miten ympäristösertifiointikriteerit vaikuttavat maalituotteiden valintaan – ja millaiset maalit soveltuvat kestävään rakentamiseen.

Osa 2: Miten LEED, BREEAM ja RTS-ympäristöluokitus eroavat toisistaan?

Green Buildingiin soveltuvan maalin tai pinnoitteen valinta riippuu aina kohteesta ja haettavasta ympäristösertifikaatista. Suomessa yleisimmät ympäristösertifikaatit ovat LEED, BREEAM ja RTS. 

Vaikka kaikki ympäristösertifiointijärjestelmät tähtäävät mahdollisimman vastuulliseen, ympäristöystävälliseen ja päästöttömään rakentamiseen, ne eivät ole keskenään identtiset. 

Siksi kokosimme kolmen yleisimmän ympäristösertifikaatin merkittävimmät yhtäläisyydet ja erot vertailutaulukoksi, johon voit tutustua tarkemmin alta.

 

LEED

(Leadership in Energy and Enviromental Design)

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

RTS-ympäristö-luokitusjärjestelmä

Käytössä vuodesta 1998 1990 2017
Alkuperämaa USA Iso-Britannia Suomi
Kuvaus lyhyesti

LEED on maailman käytetyin rakennusten ympäristöluokitus-järjestelmä.

Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt ennalta määritellyt vähimmäisvaatimukset

 BREEAM on Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä.

Sen tavoitteena on vähentää rakentamisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta minimiin.

RTS-rakennushankkeen ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennus-hankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti.

Muodostuu verkkopohjaisesta RT-hankeohjaustyökalusta ja RTS-ympäristöluokitus-sertifioinnista.

Arviointiluokat

Maankäyttö

Vedenkäyttö

Energiankäyttö ja päästöt

Materiaalit ja rakennusresurssit

Sisätilat ja innovatiivinen suunnittelu

Projektin johtaminen

Energiankäyttö

Terveys ja hyvinvointi

Kuljetus

Vedenkäyttö

Materiaalien käyttö

Jätteiden käsittely

Maankäyttö ja vaikutukset lähiympäristöön

Saastuttaminen

Prosessi

Talous

Ympäristö ja energia

Sisäilma ja terveellisyys

Innovaatiot

Rakennustyypit

Soveltuu:

Toimistot

Kauppakeskukset

 

Omat alajärjestelmät hanketyypeille:

Majoitus

Myymälät

Koulut

Sairaalat

Logistiikka

Palvelinkeskukset

Asuinrakennukset

 

Soveltuu:

Koulut

Sairaalat

Asuinrakennukset

Toimistot

Teollisuus-, varasto- ja liikennerakennukset

Kauppakeskukset

Majoitus

Soveltuu myös tilamuutoksille


Kaikki rakennustyypit räätälöitävissä

Soveltuu:

Toimisto-, liike- ja palvelurakennukset

Asuinrakennukset

Muut rakennukset räätälöitävissä.

Arvosteluasteikko

Certified

Silver

Gold

Platinium

Pass

Good

Very Good

Excellent

Outstanding

*

**

***

****

*****

(1-5 tähteä)

Hyväksyntä

LEED-järjestelmässä hankkeen projektitiimi kokoaa dokumentointiin tarvittavat asiakirjat itse, jonka jälkeen dokumentit toimitetaan USGBC:n (U.S. Green Building Council) arvioitavaksi.

Sertifiointihakemuksen tarkastaa ja myöntää USGBC:n alainen GBCI (Green Building Certification Inc.)

BREEAM-järjestelmässä on aina oltava mukana koulutettu BREEAM-arvioitsija (asessori).

Arvioitsija tarkistaa vaatimusten täyttymisen hankkeessa.

RTS-rakennushankkeen auditoinnista vastaa Rakennustieto Oy.

Dokumentaatio Vaatii verrattain paljon paperityötä, jonka projektitiimi toimittaa itse USGBC:lle arvioitavaksi. Vaatii vähemmän paperityötä kuin LEED, ja sen hoitaa arvioitsija, ei projektitiimi. Dokumentointi tapahtuu RT-ympäristötyökalussa, joka pitää sisällään kaikki ne kriteerit ja mittarit, joiden avulla rakennushanketta ohjataan.
Mittarit

Perustuvat ASHRAE-standardiin

(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers).

Mittaavat hiilidioksidipäästöjä (tavoitteena niiden vähentäminen). Pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja alan yhteisiin kansallisiin käytäntöihin.
Hyvät puolet Yhteinäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko maailmassa Euroopan olosuhteisiin suunniteltuja mittareita voidaan helposti soveltaa myös Suomessa Järjestelmä on alunperin kehitetty Suomen oloihin ja siinä otetaan huomioon kotimaan lainsäädäntö ja kiinteistökannan erityispiirteet.
Huonot puolet Monien vaatimusten takana on amerikkalaisia käytäntöjä, joista osaan on kuitenkin mahdollista soveltaa myös eurooppalaisia ja suomalaisia käytäntöjä. Ei ole yhtä laajalle levinnyt kuin LEED, joten vertailumahdollisuuksia on vähemmän. Ei ole välttämättä kovin tunnettu muualla kuin kotimaassa.
Erityishuomioitavaa pinnoitteiden osalta Etsi tuote, jonka VOC-pitoisuus ja -päästöt ovat mahdollisimman alhaiset. Etsi tuote, jolla on M1-päästöluokitus ja alhainen VOC-pitoisuus. Etsi tuote, jolla on M1-päästöluokitus.
Lue lisää https://new.usgbc.org/leed www.breeam.org/

https://glt.rts.fi

 

Joutsenmerkitty rakennus

Kiinnostus Joutsenmerkittyyn rakentamiseen kasvaa jatkuvasti ja hankkeiden määrä lisääntyy koko ajan. Erityisesti kouluja ja päiväkoteja rakennetaan Suomessa Joutsenmerkittyinä suhteessa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Katso kaikki Tikkurilan joutsenmerkityt tuotteetValikoimassamme on myös paljon tuotteita, joissa ei ole joutsenmerkkiä, mutta jotka soveltuvat Joutsenmerkityille rakennuksille. 

Lue lisää: Mitä tarkoittaa joutsenmerkitty rakennus ja millaisia kriteereitä niiden tulee täyttää?

Osa 3: Millaiset ominaisuudet paljastavat Green Buildingiin soveltuvan tuotteen?

Green Buildingiin soveltuvia tuotteita yhdistää vähäpäästöisyys ja kestävyys. Koska jokainen maalauskerta lisää ympäristön kuormitusta, mahdollisimman pitkä huoltomaalausväli on tuotteelle eduksi.

Lisäksi ympäristösertifikaateissa painotetaan tuotteiden VOC-pitoisuuden ja sisäilman laatu -kriteereihin liittyvien emissioiden vähäisyyttä. Toisin sanoen maalituotteiden VOC-pitoisuuden ja emissioiden tulisi olla mahdollisimmat alhaiset, jotta ne täyttävät ympäristösertifikaattien kriteerit.

Yleispätevää ohjetta VOC-pitoisuuden tai emissioiden määrälle ei kuitenkaan voida antaa, sillä kriteeristö vaihtelee kohteen ja haettavan ympäristösertifikaatin mukaan. Siitä lisää alla.

M1-luokituksen logo

Vähäpäästöiset maalit ovat parempia terveydelle ja ympäristölle

Yksi rakennusmateriaalien päästöissä yleisimmin käytettyjä luokituksia on M1. M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö, ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia. Luokitelluista tuotteista on mitattu kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet. Lisäksi pieni joukko ammatti-ihmisiä arvostelee tuotteen hajuvoimakkuutta.

Haluatko oppia lisää M1-luokitelluista tuotteista ja kuinka ne edistävät kestävää rakentamista? Lue artikkelimme M1-luokituksesta työkaluna vastuullisten ja terveellisten rakennushankkeiden edistämisessä.

Lue koko artikkeli

Purppuraa Tikkurilan maalia

Miksi maalissa tai pinnoitteessa ei voi vain lukea LEED- TAI BREEAM -sertifioitu?

LEED ja BREEAM -sertifikaatti haetaan aina rakennukselle tai asuinalueelle – ei rakennustuotteelle. Lisäksi ympäristösertifiointilogojen käyttöoikeudet rajoittavat logon käyttöä. Siksi LEED- tai BREEAM -logoa ei voi noin vain lisätä maalipurkin kylkeen.

Sen sijaan tuoteselosteeseen voi merkitä, että maali tai pinnoite: täyttää LEED v4 (Yhdysvaltojen ulkopuolella tapahtuviin projekteihin hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti) sekä BREEAM, BREEAM-SE ja BREEAM-NOR -luokitusjärjestelmän vaatimukset, kuten esimerkiksi tämän tuotteen kohdalla on tehty.

Toinen haaste on Green Building -hankkeiden vaihteleva kriteeristö. Esimerkiksi BREEAMissa vaatimukset ovat rakennushanketyyppikohtaisia, jolloin kriteerit vaihtelevat riippuen siitä onko kohde:

  • uusi rakennus
  • käytössä oleva rakennus
  • saneerattava rakennus

Siksi tarkkaa ja yleispätevää ohjeistusta on mahdotonta antaa.

Parhaan avun maalien ja pinnoitteiden valintaan saat rakennushankkeen ympäristösertifiointikonsultilta, joka ohjeistaa suunnittelijoita ja urakoitsijoita rakennustuotteiden valinnassa. Kun tarkat kriteerit ovat tiedossa, me Tikkurilalla autamme mielellämme oikea tuotteen valinnassa.

Mall of Triplan rakennuksen julkisivu aurinkoisena päivänä

Kuinka pintakäsittelyratkaisut auttavat saamaan Green Building pisteitä

Maalit ja pinnoitteet, jotka tarjoavat kestävyyttä, korkealaatuista sisäilmaa ja lämpöä heijastavia ominaisuuksia, voivat antaa sinulle kilpailuetua, kun suunnittelet rakennusta LEED-, BREEAM-, RTS- tai muiden kestävän kehityksen standardien mukaiseksi.

Green Buildingiin sopivan maalin tai pinnoitteen valinta riippuu aina kohteesta ja käytetystä ympäristösertifikaatista: onko kyseessä uusi vai olemassa oleva rakennus, mikä standardin versio on käytössä, jne.

On kuitenkin olemassa yleisiä ohjeita, joiden avulla voit kerryttää sertifiointipisteitä Green Building -projekteissa. Lue artikkelimme miten pintakäsittelyratkaisut auttavat kerryttämään Green Building -pisteitä.

Lue koko artikkeli

Building Coach ohjaa ja opastaa oikeiden pintakäsittelytuotteiden valintaa

Tikkurila on kehittänyt erityisesti suunnittelijoille ja arkkitehdeille helppokäyttöisen Building Coach -suunnitteluohjelmiston, joka tukee rakennustyyppikohtaista suunnittelua ja opastaa mm. rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmien, kuten LEED ja BREEAM -vaatimusten mukaisten pintakäsittelyratkaisuiden suunnittelua. Ohjelmisto ehdottaa sopivimpia menetelmiä ja opastaa oikean tuotteen löytämisessä rakennustyypin vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

 

Osa 4: Tuotekehityksessä on tulevaisuus

Tällä hetkellä Tikkurilan konsernissa on jo yli 350 ekomerkittyä tuotetta, joille on myönnetty kansallinen tai kansainvälinen ympäristömerkki tai vähäpäästöisyyttä mittaava rakennusmateriaalien päästöluokitus M1.

Uusia tuotteita kuitenkin kehitetään jatkuvasti, sillä tavoitteenamme on ennakoida lainsäädännön ja rakennusmateriaalien ekomerkintöjen kriteerien muutokset. Vain siten pystymme palvelemaan ja auttamaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kestävää kehitystä ja puhdasta sisäilmaa

Juuri nyt erityisen tärkeässä roolissa ovat rakennetun ympäristön kestävä kehitys ja hyvää sisäilmaa tukevat tuotteet. Siksi pyrimme kehittämään tuotteita, joilla on mahdollisimman pitkä huoltomaalausväli, ja jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Ennakoiva tuotekehitys ja tinkimätön laadunvalvonta takaavat, että pystymme vastaamaan alan vaatimuksiin myös tulevaisuudessa. Me uskomme, että jatkuva kehittyminen on välttämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seuraavat kymmenen vuotta Green Buildingin parissa ovat vasta aluillaan.

Kasvi vihreää sisäovea vasten.
Haluatko tietää lisää Green Buildingista ja muista kestävän rakentamisen aiheista? Liity mukaan Pro Insight -sisäpiiriin!
Tilaa uutiskirje

Osa 5: Usein kysytyt kysymykset

Jäikö jokin vielä epäselväksi? Alta pääset tutustumaan usein kysyttyihin kysymyksiin Green Buildingista.

Mikäli niistäkään ei löydy kaipaamaasi vastausta, ota yhteyttä! Me autamme mielellämme.

 

Miten voin tietää, mitkä tuotteet täyttävät tämän projektin vaatimukset?

LEED- ja BREEAM -ympäristösertifiointijärjestelmistä on olemassa useita versiota, joissa on maakohtaisia vaatimuseroja sekä erilaisia vaatimustasoja eri rakennuksille. Lisäksi hankkeet voidaan räätälöidä kohteen mukaan. Siksi yleistä ohjeistusta soveltuvista tuotteista on mahdoton antaa.

Käytännössä projektiin soveltuvat pinnoitteet vaihtelevat sen mukaan, millaista kohdetta ollaan suunnittelemassa. Ohjenuorana voidaan pitää, että maalituotteiden VOC-pitoisuuden ja emissioiden tulisi olla mahdollisimmat alhaiset, mutta yleispäteviä raja-arvoja ei edellä mainitusta syystä voi määrittää.

Vaadittavat raja-arvot voi selvittää hankkeen ympäristösertifiointikonsultilta, jonka tehtävänä on koordinoida hankkeen ympäristösertifiointia. Heillä on käytössään oma vähäpäästöisten pinnotteiden tietopankki, josta löytyvät myös Tikkurilan tuotteet soveltuvilta osin.

 

Mitä vaatimukset emissioista ja VOC-pitoisuudesta tarkoittavat?

VOC-päästöt (Volatile Organic Compound = haihtuva orgaaninen yhdiste) edesauttavat alailmakehän otsonin muodostumista. 

Ympäristösertifiointijärjestelmästä riippuen tulee:

  • määritellä tuotteen VOC-pitoisuus joko laskennallisesti tai standardin ISO 11890-2:2006 mukaan kaasukromatografimenetelmällä.
  • tietää tuotteen todellinen VOC-pitoisuus ja täyttääkö tuote VOC-direktiivin 2004/42/EY liitteen II vaiheen II raja-arvot tai ympäristösertifiointijärjestelmän asettamat VOC-pitoisuuden raja-arvot.

Joissakin ympäristösertifiointijärjestelmissä on rajoituksia emissioille, eli maalituotteesta haihtuville yhdisteille. Arvioitavat haihtuvat yhdisteet ja niiden raja-arvot sekä emissiomittausajankohdat vaihtelevat ympäristösertifiointijärjestelmien versioiden mukaan, joten oikean tuotteen valinnassa kannattaa kääntyä Tikkurilan asiantuntijan puoleen.

Ennen sitä tarvitset kuitenkin hankkeen ympäristösertifiointikonsultilta tiedon siitä, millä rajoituksilla tuotetta etsit.

 

Mitkä käsittely-yhdistelmät ja maalituotteet soveltuvat tähän kohteeseen?

Hankkeeseen soveltuvat käsittely-yhdistelmät ja maalituotteet ovat aina hankekohtaisia, oli sitten kyseessä LEED, BREEAM, RTS tai Joutsenmerkki. Jokainen rakennusten ympäristöluokitussertifikaatti painottaa soveltuvissa tuotteissa eri asioita, joten ns. oikeat tuotteet riippuvat kohteesta.

Osassa ympäristösertifiointijärjestelmistä on esimerkiksi vaatimuksia maalien alla käytettäville tasoitteille, ja toisissa tämän osalta ei ole vaatimuksia lainkaan.

Samoin kielletyt aineet maaleissa vaihtelevat. Joissain ympäristösertifiointijärjestelmissä on rajoituksia nimetyille kemikaaleille maalituotteissa. Esimerkiksi tuote ei saa sisältää Bisfenoli A:ta, kromia, lyijyä, tai kadmiumia.

Tämän johdosta yleispätevää ohjetta ei voi antaa, vaan soveltuvat tuotteet on syytä selvitttää hankekohtaisesti.

 

Voiko tuote olla LEED- tai BREEAM -sertifioitu?

LEED ja BREEAM -sertifikaattia haetaan rakennuskohteella, eli rakentamisessa käytetyt tuotteet eivät voi sertifikaattia saada. Sen sijaan tuote voi täyttää ympäristösertifiointijärjestelmän tuoteryhmälle asettamat vaatimukset, jotka vaihtelevat kohteittain.

Mikäli tuote täyttää kohteen vaatimustason, siitä on yleensä oltava valmistajan allekirjoittama lausunto.

 

Mitkä tiedot tulee olla selvillä ennen kuin otan yhteyttä pinnoiteasiantuntijaan?

Jotta asiantuntija osaa auttaa oikean tuotteen valinnassa, tarvitset seuraavat tiedot:

  1. Onko kyseessä LEED vai BREEAM -hanke?
  2. Onko käytössäsi urakoitsija- tai arkkitehtiohjetta, johon maalituotteiden vaatimukset on määritelty?
  3. Jos urakoitsija- tai arkkitehtiohjetta ei ole, tarvitset tiedon siitä, millaiset vaatimukset maalituotteille on määritelty juuri tässä hankkeessa. Voit tiedustella sitä hankkeen ympäristösertifiointikonsultilta.

Kun nämä tiedot ovat selvillä, autamme mielellämme oikean tuotteen valinnassa.

Olemme apunasi

Parhaat neuvot maalien ja pinnoitteiden valinnassa saat rakennusprojektin ympäristösertifiointikonsultilta. Kun tarkat kriteerit ovat tiedossa, me Tikkurilassa autamme sinua mielellämme.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme
Ota yhteyttä
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi