Kestävä rakentaminen

Mitä tarkoittaa Joutsenmerkitty rakennus?

Moni tuntee Joutsenmerkin ja on ostanut joutsenmerkittyjä tuotteita. Merkki koetaan takeeksi tuotteen turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Aiemman käytännön lisäksi, jossa yksittäiset tuotteet ovat joutsenmerkittyjä, voidaan nykyään koko rakennus joutsenmerkitä. 

Pohjoismaisen ympäristömerkin vaatimukset joutsenmerkitylle talolle on esitetty Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset -kriteeristössä. Joutsenmerkin voivat saada edellä mainittujen rakennusten lisäksi seuraavantyyppiset uudiskohteet: vapaa-ajanasunnot, iäkkäiden ja vammaisten asumiseen tarkoitetut rakennukset, jotka luokitellaan asuinrakennuksiksi eikä hoitolaitoksiksi, sekä väliaikaiset asunnot. Joutsenmerkki voidaan myöntää myös korjattavalle rakennukselle.

Joutsenmerkki asettaa rakennuksille vaatimuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyville asioille kuten energiankäytölle, kemiallisille tuotteille, sisäilmalle ja rakennusmateriaaleille. Joutsenmerkitylle rakennukselle on pakollisia vaatimuksia, joiden tulee aina täyttyä sekä pistevaatimuksia, joista pitää saada vähintään tietty pistemäärä.

Joutsenmerkittyjen uudisrakennusten kriteerit tiukentuivat vuoden 2023 alkupuolella. Uudisrakennusten kriteereissä erityisesti ilmastoon, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä vaatimuksia on lisätty. Asuintalojen ja koulujen lisäksi nyt myös toimistorakennukset voivat saada Joutsenmerkin.

 

Joutsenmerkitty talo

  • Joutsenmerkin kriteerit perustuvat rakennuksen elinkaariajatteluun
  • Talo on energiatehokas. Vastavalmistunut Joutsenmerkitty talo on energialuokaltaan A.
  • Sisäilma on hyvä
  • Talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä
Tikkurila Joutsenmerkityt talot
Kenttäkadun joutsenmerkitty päiväkoti Hyvinkäällä on lajissaan Suomen ensimmäinen. Sen pääsuunnittelija on Juha Laine Arkkitehtitoimisto RCo Oy:stä ja pääurakoitsija Teijo-Talot Oy. Tikkurilan tuotteita on käytetty sekä rakennuksen julkisivuissa että sisätiloissa. (Kuva: Kari Väyrynen)

Vaatimukset joutsenmerkitylle rakennukselle

Pakollisia vaatimuksia on olemassa rakennusten energiankäytölle, valaistuksen tarveohjaukselle, kodinkoneiden energiatehokkuudelle, jätteiden lajittelulle, radonin riskianalyysille ja selvitykselle mahdollisista toimenpiteistä sekä kosteusongelmien estämiselle, ilmanvaihdolle, päivänvalolle ja formaldehydipäästöille. Lisäksi on vain päiväkoteja ja kouluja koskevat vaatimukset melulle.

Kemiallisille tuotteille ja rakennusmateriaaleille on tiukat pakolliset vaatimukset. Joutsenmerkittyyn rakennukseen kiinteästi sisään tai sen yhteyteen asennetuista tuotteista, tavaroista ja materiaaleista tulee pitää materiaalilistaa ja materiaalilokia. Listassa on valmistaja, tuotenimi ja tuotetyypin kuvaus, josta ilmenee käyttötarkoitus. Loki on digitaalinen tietokanta, joka kattaa rakentamisessa käytetyt rakennusmateriaalit ja kemialliset tuotteet.

Pistevaatimuksien saavuttamiseksi kriteeristössä esitetyistä ympäristöön vaikuttavista aiheista valitaan kohteeseen sopivat ratkaisut, joilla saavutetaan vähimmäispistemäärä. Pisteitä voi saada, esimerkiksi aurinkokeräimien ja aurinkopaneelien käytöstä sekä joutsenmerkittyjen tuotteiden käytöstä.

Maalituotteet joutsenmerkittyyn rakennukseen

Joutsenmerkittyjen maalituotteiden lisäksi voidaan käyttää tuotteita, jotka täyttävät Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset -kriteeristön vaatimukset kemiallisille tuotteille. Joutsenmerkin tarkistamat ja hyväksymät maalituotteet löytyvät joutsenmerkityn rakennuksen rakentajalle tarkoitetusta tietokannasta.

Katso kaikki Tikkurilan joutsenmerkityt tuotteet. Valikoimassamme on myös paljon tuotteita, joissa ei ole joutsenmerkkiä, mutta jotka soveltuvat Joutsenmerkityille rakennuksille. 

 

Haluatko lisää inspiraatiota ja työkaluja suunnittelun tueksi?

Tilaa uutiskirjeemme ja varmista, että saat ajankohtaisimmat päivitykset tuotteistamme ja pintakäsittelyratkaisuistamme suoraan sähköpostiisi.

TILAA PRO INSIGHT -UUTISKIRJEEMME JA LIITY SISÄPIIRIIN.
Tilaa uutiskirje
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi