Turvallisuus- ja huomiovärit

Turvallisuus- ja huomiovärien tehtävä on parantaa turvallisuutta. Esim. teollisuuslaitoksessa voidaan väreillä osoittaa, minkä tyyppisiä aineita on putkistoissa tai säiliöissä, tai ilmaista, mitkä koneen tai laitteen osat ovat liikkuvia.

Turvallisuusvärejä käyttämällä voidaan kohdistaa huomio nopeasti tuoteturvallisuusmerkintään. Lisäksi turvallisuusvärikoodaus auttaa tunnistamaan ja antamaan merkityksen turvallisuusmerkinnöille. Turvallisuustietoa voidaan viestiä kielirajoista riippumatta standardoitujen järjestelmien avulla.

 

Turvallisuusvärit ja -merkit

SFS-EN ISO 7010. Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit

Standardissa kuvataan onnettomuuksien torjuntaa, palontorjuntaa, terveysvaaroja ja hätäpoistumista koskevat turvallisuusmerkit. Standardia voidaan soveltaa kaikkiin kohteisiin, joissa ihmisten turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Standardi ei kuitenkaan ole sovellettavissa raide-, tie-, joki-, meri- tai ilmaliikennettä ohjaavaan merkinantoon tai yleensäkään sellaisilla toimialoilla, joiden säännökset saattavat poiketa tämän kansainvälisen standardin ja standardisarjan ISO 3864 joistakin kohdista. 

RAL 3001
Punainen RAL 3001


RAL 5005
Sininen RAL 5005


RAL 1021
Keltainen RAL 1021


RAL 6032
Vihreä RAL 6032


RAL 9003
Valkoinen RAL 9003


RAL 9004
Musta RAL 9004

 

Putkistot, virtaavat aineet

SFS 3701. Putkistojen merkintä virtaavien aineiden tunnuksin.

Standardi sisältää putkistoissa virtaavien aineiden tunnusvärien määrittelyt, tunnusmerkintöjen soveltamisohjeet ja tunnuskilpien rakenteet. Putkiston tunnusmerkinnän tarkoituksena on antaa putkiston sisällöstä tietoja, jotka ovat tarpeen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön tehtävien suorittamisen ja uuden henkilöstön kouluttamisen kannalta. Erityisesti häiriö- ja vaaratilanteissa merkinnät mahdollistavat käyttö-, palo- ja pelastushenkilöstön nopean toiminnan.


Vesihöyry 
RAL 9006
Hopeanharmaa RAL 9006

Ilma 
RAL 5024
Vaaleansininen RAL 5024

Muut kaasut 
RAL 1011
Ruskeankeltainen RAL 1011

Vesi nestemäisessä muodossa 
RAL 6010
Vihreä RAL 6010

Palavat nesteet, öljyt 
RAL 8004
Ruskea RAL 8004

Hapot, emäksiset 
RAL 4001
Violetti RAL 4001

Muut virtaavat aineet 
RAL 9004
Musta RAL 9004

Happi lääkinnällisessä käytössä 
RAL 9003
Valkoinen RAL 9003

Dityppioksidi lääkinnällisessä käytössä 
RAL 5017
Sininen RAL 501

 

Kaasupullot

SFS 3205. Kaasupullojen tunnusmerkintä. Teollisuus- ja lääkintäkäyttö

Standardi on asiasisällöltään yhtäpitävä kansainvälisten standardien IS0 448-1977 ja IS0 32-1977 kanssa. Standardissa esitetään teolliseen ja Iääkinnälliseen käyttöön pullojen sisällön osoittaminen merkitsemällä ja tunnusvärillä.

Happi 
RAL 9010
Valkoinen RAL 9010

Typpioksiduuli 
RAL 5010
Sininen RAL 5010

Hiilidioksidi 
RAL 7037
Harmaa RAL 7037

Helium 
RAL 8008
Ruskea RAL 8008

Typpi 
RAL 9005
Musta RAL 9005

Asetyleeni 
RAL 3009
Punaruskea RAL 3009

Argon 
RAL 6001
Tumman vihreä RAL 6001

Jos kaasulla ei ole tunnusväriä, säiliön hartian väri kertoo kaasun ominaisuudet. Silloin hartia-alue on ominaisuuksien tunnusvärien mukainen.

Myrkyllinen 
RAL 1018
Keltainen RAL 1018

Palava 
RAL 3000
Punainen RAL 3000

Hapettava 
RAL 5012
Vaalean sininen RAL 5012

Inertti 
RAL 6018
Kirkkaan vihreä RAL 6018

Lieriöosan väri ilmaisee tuoteryhmän.

Teollinen kaasu 
RAL 7024
Tumman harmaa RAL 7024

Lääkkeellinen kaasu 
RAL 6027
Turkoosi RAL 6027

 

Huomiovärit
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi