Lahden kaupungintalon sisätilat maalattu Tikkurilan rakennusmaaleilla.

Lahden kaupungintalon peruskorjaus vanhaa kunnioittaen

Tikkurilan maalit ovat kaunistaneet ja suojanneet Lahden kaupungintalon sisätiloja jo vuosikymmeniä, ja niin ne tekevät myös viimeisimmässä peruskorjauksessa.

Lahden historiallinen kaupungintalo on yksi arkkitehti Eliel Saarisen keskeisimmistä Suomeen suunnittelemista rakennuksista ja yksi maamme arkkitehtuurin merkkipaaluista. Rakennus kuuluu Mariankadun seremonia-akseliin, joka on merkitty maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luetteloon ja listattu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. 

Lahden kaupungintalon valtuustosali maalattu Tikkurilan rakennusmaaleilla.
Valtuustosalin seinät ja kattopinnat on maalattu Tikkurilan Ässä-rakennusmaaleilla.

Vuonna 1912 valmistunut Lahden kaupungintalo on ollut aikansa monitoimitalo tarjoten tiloja monille kaupungin toiminnoille. Perusparannettavan rakennuksen laajuus oli noin 5800 bruttoneliömetriä ja hankkeen kokonaisarvo noin 22 miljoonaa euroa. 

Teknisesti rakennus oli tullut elinkaarensa päähän ja vaati merkittävää uudistusta vastatakseen nykypäivän taloteknisiä vaatimuksia. Alkuperäisistä toiminnoista on jäljellä valtuustosali, joka on pysynyt samassa käytössä talon historian ajan.

Rakennus uudistettu tämän päivän vaatimuksiin

110-vuotiasta arvorakennusta on vuosien saatossa peruskorjattu ja laajennettu, ja edellisin peruskorjaus oli 1980-luvulta. 

Nyt rakennuksen talotekniikka uusittiin ja modernisoitiin kauttaaltaan rakennuksen historiaa ja arkkitehtuuria kunnioittaen. Uutta sähkökaapelia rakennukseen syötettiin yhteensä 57 kilometrin verran. Uusittavilla taloteknisillä järjestelmillä saavutettiin paitsi energiatehokkuutta, myös tarpeenmukaista olosuhdehallintaa muuntojoustaviin tiloihin. Valaistusratkaisuissa on yhdistetty piirteitä modernista toimistoympäristöstä unohtamatta suojeltujen tilojen erityisratkaisuita. 

1980-luvun korjauksen konservointimaalauksetpääaulassa sivutiloineen, portaissa ja valtuustosalissa oli tehty Tikkurilan tuotteilla. Nämä säilytettiin viimeisimmässä peruskorjauksessa entisellään, ja niihin tehtiin vain tarpeelliset korjaukset.

Lahdne kaupungintalon konservointimaalaukset porrastilassa.
Koriste- ja konservointimaalaukset säilytettiin alkuperäisinä ja niihin tehtiin vain tarvittavat korjaukset konservaattorin toimesta.

Julkiset tilat asettavat korkeat laatu- ja kestävyysvaatimukset maalille  

Jo 1980-luvun peruskorjauksen maalaustyöt oli tehty täysin Tikkurilan tuotteilla. Nyt tehdyn peruskorjauksen yhteydessä kohteessa käytettiin Tikkurilan Ässä 3 rakennusmaalia, joka täyttää julkisten tilojen rasitusluokkavaatimukset ja kohteessa vaaditun himmeän kiiltoasteen. 

Kohteen yleisistä tasoitus- ja maalaustöistä vastasi Maalausliike Veikko Smolander Oy, jolla on yli 30 vuoden kokemus maalauspalveluiden tuottamisesta niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. 

Tikkurilan maalien ja kevyttasoitteiden valintaan kohteessa vaikutti paitsi tuotteiden teknisten kriteerien täyttyminen, myös niiden helppo ja nopea saatavuus sekä teknisen ja muun tuotetiedon hyvä saatavuus. 

Tulevaisuuttakin ajatellen oli selkeintä valita Tikkurilan tuotteet, jotta seuraavat huoltomaalaukset kohteessa on helpoin toteuttaa kun käytetyistä materiaaleista löytyy tarvittavat tiedot
Tuomo Smolander, Maalausliike Veikko Smolander Oy

Tarvittaessa Tikkurilan edustajan kanssa tehtävät arvioinnit kohteessa on helppo ja mutkaton toteuttaa. Kun projektin laajuus ja kiinteistön historialliset vaatimukset asettivat projektille omat ominaispiirteensä aikataulujen ja eri työvaiheiden yhteensovittamisen muodossa, ensiarvoisen tärkeään asemaan nousee kokenut ja osaava maalausliike, luotettavat tuotteet ja maalitehtaan kattavat tukipalvelut.  

Aulatila maalattu Tikkurilan Ässä-rakennusmaalilla.
Toimistotilat maalattu Tikkurilan Ässä-rakennusmaaleilla.
Pyrimme kehittämään tuotteita, joilla on mahdollisimman pitkä huoltomaalausväli, ja jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Ässä-rakennusmaaleja yhdistää vähäpäästöisyys ja kestävyys. Tämä tukee rakennetun ympäristön kestävää kehitystä ja hyvän sisäilman laatua tilan käyttäjille
Sakari Leimi, Tikkurila

Toteutuksessa kiinnitettiin huomiota myös tilojen saavutettavuuteen sekä toimivuuteen nykyisessä työelämässä. Ässä-pintamaalit ovat sävytettävissä tummiin tai kirkkaisiin väreihin, joka lisää raskaan kulutuksen ja vaativien kohteiden värisuunnittelun mahdollisuuksia yhä käyttäjäystävällisemmiksi.

Työtiloihin on tullut myös avoimuutta, kun huoneita on avattu käytäville päin ja lasiseinät lisäävät näkyvyyttä. Kaupungintalo on noin 165 ihmisen työpaikka ja tavoitteena onkin kasvattaa työntekijöiden välisiä kohtaamisia. 

Lahden kaupungintalon neuvotteluhuoneet on maalattu Tikkurilan Ässä-rakennusmaaleilla.

Perusparannus rakennushistoriaa vaalien

Perusparannusta suoritettiin rakennuksen alkuperää ja eri aikakausien rakennushistoriaa vaalien. Hankkeen alussa Lahden kaupunginmuseo esitti kaupungintalon suojelua kulttuuriperintölain pohjalta. Lakisuojeluprosessi käynnistettiin samanaikaisesti perusparannuksen suunnittelun kanssa jo syksyllä 2019 ja molempia edistettiin rinnakkain. Suunnittelua ja rakentamista toteutettiin intensiivisessä yhteistyössä ELY-keskuksen, Lahden kaupunginmuseon, Museoviraston, kaavoittajan ja rakennusvalvonnan kanssa. Kaupungintalon lakisuojelu astuu voimaan perusparannuksen valmistuttua.

 

Lahden kaupungintalon perusparannushanke pähkinänkuoressa: 

  • Kehitysvaihe alkoi 2020 ja sen aikana edistettiin hankkeen suunnittelua sekä tehtiin valmistelevia töitä.
  • Rakentaminen alkoi kesällä 2021.
  • Rakennus luovutettiin Lahden kaupungille kalustettavaksi heinäkuussa 2023.
  • Lahden kaupungintalon peruskorjaus valmistui juhlavuoteen 2023 – samana vuonna kuuluisan arkkitehdin syntymästä tulee tasan 150 vuotta.

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?

Tikurilan asiantuntijat auttavat sinua projektin kaikissa vaiheissa niin tuotteisiin kuin maalaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä, niin autamme oikean ratkaisun löytämisessä.

Ota yhteyttä pintakäsittelyn asiantuntijoihimme!
Ota yhteyttä
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi