Tarkastuspalvelut

Teemme laadunvarmistuskokeita ja –mittauksia tarpeen mukaan hankkeisiin, jossa olemme mukana esimerkiksi maalin toimittajana tai valvojana. Tilaajana voi olla urakoitsija tai joku muu taho. Tarkastukset suorittaa tarvittaessa Frosio Level III -pätevyyden omaava tarkastaja ja tarkastuksista tehdään tarvittaessa raportti.

Työmaamaalaukseen

Kiillon ja värin mittaus

Maalausalustojen ja -pintojen tarkastukset

Tartuntavetolujuus

Hilaristikkokoe

Tarkastuspalvelut
Asiantuntijapalvelut

FROSIO on yksi johtavista ja vaativimmista maalaustarkastajien koulutuksista. FROSIO -koulutus pohjautuu Norjalaiseen standardiin NS 476: Rules for the approval of surface treatment inspectors. 

Valvoja seuraa mm. seuraavia asioita:

  • käytetään vain voimassa olevia ja kohteeseen soveltuvia erittelyitä
  • Terästyö on viimeistely ja esikäsittely vastaavat vaatimuksia   
  • Maaleja käytetään oikein
  • Laitteisto soveltuu tarkoitukseen ja on hyvässä kunnossa
  • Maaleja säilytetään oikein
  • Esikäsittely, ilmasto-olosuhteet, kalvonpaksuudet ja ylimaalausajat on tarkistettu ja tulokset dokumentoitu vaatimusten mukaisesti
  • Turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeita noudatetaan
  • Työntekijöillä on vaadittu pätevyys
  • Testit ja analyysit suoritetaan oikein kalibroidulla ja tarkoitukseen soveltuvalla välineistöllä
  • Työ, tarkastukset ja testaukset on dokumentoitu ja raportoitu sovitulla tavalla

 

Asiantuntijapalvelut ovat Tikkurilan maksullisia palveluita, joista veloitetaan palvelun tilaajalta Tikkurilan Pro Service hinnaston mukaisesti. 

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi