Puu ja kerrostalo.

Mikä on EPD-ympäristöseloste ja miksi ne mullistavat kestävän rakentamisen?

Rakennustuotteiden ympäristövaikutukset luotettavasti EPD-ympäristöselosteiden avulla.

Kun kestävän rakentamisen kysymykset pysyvät rakennusalan asialistan kärjessä, selkeälle datalle on tarvetta: onko rakennusprojektissa käytettävä tuote ympäristöystävällinen vai ei? Tämän selvittämisessä auttavat EPD-ympäristöselosteet.    

EPD-ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia eli todentamia. Niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.  

EPD-ympäristöselosteen avulla rakennusurakoitsijat, rakennuttajat ja suunnittelijat ymmärtävät paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. EPD-ympäristöselosteet ovat tarpeen, sillä tuotteen elinkaaren aikaisesta ympäristövaikutuksesta on tullut ratkaisevan tärkeää tietoa arvioitaessa rakennusten ja muun rakentamisen ympäristövaikutusta. 

Mall of Triplan julkisivu kesäpäivänä.

Elinkaariajattelu

Tikkurilan tärkeimpiä työkaluja tuotteiden elinkaaren arviointiin on LCA-ohjelmisto (Life Cycle Assessment), joka tukee EPD-ympäristöselosteiden luontia.  

Elinkaariarviointi on menetelmä, jolla arvioidaan ja analysoidaan tuotteen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin liittyvät ympäristövaikutukset rakennuksen koko elinkaaren ajalta raaka-ainehankinnasta aina loppusijoitukseen saakka. Tuotevalmistajat tuottavat usein ohjelmiston avulla EPD-ympäristöselosteen, joka kattaa raaka-aineiden tuotannon, kuljetuksen, valmistuksen ja elinkaaren loppuvaiheen. Tuotteen käyttövaihetta ei yleensä sisällytetä mukaan.  Maalien ja pinnoitteiden käyttövaihetta ei huomioida laskennassa. Käyttövaiheen huomioiminen riippuu tuotteen tyypistä ja luonteesta. Jos kyseessä olisi esimerkiksi uunin tyyppinen tuote, käyttövaihe olisi tärkeä osa elinkaariarviointia.  

Kun hyödynnetään elinkaariajattelua ja EPD-selosteita, on mahdollista vertailla ympäristötehokkuutta samankaltaisten tuotteiden välillä. 

Lisäksi elinkaariarviointi tarjoaa suunnittelijoille ja arkkitehdeille houkuttelevia mahdollisuuksia kehittää suunnitelmia entistä kestävämpään suuntaan. Mahdollisuus harkita ja vertailla esimerkiksi ilmastovaikutusta eri tuotteita tai materiaaleja valitessa antaa paremmat lähtökohdat vastuullisempien suunnitelmien tekemiseen. Pohjimmiltaan elinkaariajattelu hyödyttää suunnittelijoiden ja arkkitehtien lisäksi koko maapalloa.  

Vihreälle suunnittelulle on kysyntää

Nykyään EPD-ympäristöselosteet laaditaan pääasiassa yritysten väliseen käyttöön, mutta tietoja voi hyödyntää kuka tahansa, jota kiinnostaa verifioitujen tuotteiden ympäristövaikutus. EPD-ympäristöselosteet ovat osoittautuneet erityisen hyödyllisiksi Green Building -projekteissa, sillä EPD vaaditaan myös yleisimmissä ympäristösertifikaateissa, kuten LEED- ja BREEAM-hankkeissa. Ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen, voidaan mitata ja raportoida EPD-ympäristöselosteiden avulla, ja rakentajat voivat saada pisteitä tulevissa Green Building -projekteissa. 

Arkkitehti voi aloittaa projektin asettamalla halutut kestävän rakentamisen parametrit tuotteille, joilla on EPD, minkä jälkeen hän voi tehdä lopullisen valintansa kriteerien mukaan esikarsitulta listalta.   

Tikkurilan tuotteet, joilla on EPD

Green Building

Ei erityisiä PCR-sääntöjä maalille

EPD-ympäristöselosteet ovat tärkeitä myös maalinvalmistajille. Tikkurilalla on useita tuotteita, jotka ovat saaneet kolmannen osapuolen verifioiman selosteen.

Tällä hetkellä ei ole olemassa erityisiä PCR-kriteereitä (Product Category Rules) maalituotteille, vaan nykyiset selosteet perustuvat rakennusmateriaalien laskentasääntöihin. Maalikalvo rakennusmateriaalin päällä on verrattain ohut, joten se eroaa muista rakennusmateriaaleista, kuten betonista. Maalituotteen EPD lasketaan toiminnallista yksikköä kohti, joka voi olla massa (kg), tilavuus (l) tai pinta-ala (m2). EPD-selosteita verrattaessa on tärkeää kiinnittää huomiota toiminnalliseen yksikköön, jotta vertailu menee varmasti oikein. Tikkurilan EPD-selosteiden toiminnallinen yksikkö on litra, jota tavallisesti käytetään yksikkönä maalimenekissä. 

Kun tehdään rakennusprojektin kokonaisvaikutuslaskelma, jokainen materiaali kerrotaan käytettävällä määrällä ja lisätään kokonaissummaan. Maalia tarvitaan rakennusprojektissa verrattain pieni määrä. 

 

Keskon K-Kampuksen atrium

Tyypin III EPD-selosteet – Mitä ne ovat? 

EPD on niin sanottu tyypin III ympäristöseloste, joka on yhteensopiva standardin ISO 14025 kanssa. Tyypin III ympäristöseloste luodaan ja rekisteröidään ohjelmassa, kuten RTS EPD. RTS EPD ohjelmaan rekisteröidyt EPD-selosteet ovat julkisesti saatavilla ja ladattavissa maksutta RTS EPD sivustolta.

Tikkurilan tuotteet, joilla on EPD-ympäristöseloste löytyvät sivustoltamme: 

Kaikki julkaistut EPD-ympäristöselosteet ovat tyypin III EPD-selosteita. Ne voivat olla tuotekohtaisia, alakohtaisia tai keskimääräisiä EPD-selosteita, jotka kattavat GWP-varianssiltaan alle 10 %:n tuotteet.  

Tikkurilan julkaistut EPD-selosteet sisältävät jokaisen ympäristövaikutusluokan keskeiset ympäristöarvot sekä ympäristövaikutukset elinkaaren joka vaiheessa EPD:n puitteissa. 

EPD-ympäristöselosteen tavoitteena relevantti läpinäkyvyys

Selosteiden avulla tuotevalmistajat voivat tarjota läpinäkyvämpää tietoa maaliensa ympäristötehokkuudesta ja osallistua siten kestävään rakentamiseen pitkälle nyt ja tulevaisuudessa.   

Kun EPD-selosteiden tarve kasvaa, Tikkurilalta ja muilta maalinvalmistajilta tiedustellaan usein tuotteiden ympäristövaikutuksia kaikilla markkina-alueilla, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja, Liettua, Puola, Italia, Irlanti ja Tanska. 

Urakoitsijat, rakennusyhtiöt ja suunnittelijat ovat hyvin kiinnostuneita tuotteiden mitattavissa olevista ympäristövaikutuksista, jotka EPD-ympäristöseloste tarjoaa. Tikkurila on sitoutunut ottamaan luonnonvarojen rajallisuuden huomioon liiketoiminnassaan. 

Kestävän kehityksen edistäminen jatkuu, kun Tikkurila pyrkii vaikuttamaan myönteisesti ihmisten asuinympäristöön ja hyvinvointiin. 

 

Lisätietoja EPD-selosteista voit lukea Rakennustiedon sivulla

 

Tarvitsetko apua suunnitteluun?

Helppokäyttöinen Tikkurilan Building Coach -ohjelmisto tukee rakennustyyppikohtaista suunnittelua ja opastaa mm. rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmien, kuten LEED ja BREEAM -vaatimusten mukaisten pintakäsittelyratkaisuiden suunnittelussa. Helpota ja nopeuta omaa työtaakkaasi ja löydä helposti oikeat pintakäsittelymenetelmät kestävän rakentamisen projekteihin hyödyntämällä Tikkurila Building Coach -suunnitteluohjelmaa.

HALUATKO LISÄTIETOA KESTÄVÄSTÄ RAKENTAMISESTA JA MUISTA AJANKOHTAISISTA AIHEISTA? TILAA PRO INSIGHT -UUTISKIRJEEMME JA VARMISTA, ETTÄ SAAT VIIMEISIMMÄT UUTISET SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI. LIITY MUKAAN PRO INSIGHT-SISÄPIIRIIN!
Tilaa uutiskirje
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi