Puusilta urbaanissa ympäristössä

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 työkaluna vastuullisten ja terveellisten rakennushankkeiden edistämisessä

Ympäristömerkit ja -sertifioinnit auttavat valitsemaan maaleja ja pintakäsittely-yhdistelmiä, jotka tukevat kestävää rakentamista sekä rakennusten käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta. Miten M1-luokitellut tuotteet turvaavat terveellisen sisäilman ja edistävät kestävää rakentamista?

Sisämaaleille voidaan myöntää kansainvälisiä ympäristömerkkejä (esimerkiksi Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki), kansallisia allergia- ja astmatunnuksia sekä luokituksia, joilla mitataan ilmaan haihtuvia yhdisteitä. Ympäristöluokitellut tuotteet täyttävät tietyt vaatimukset, jotka koskevat niiden ympäristövaikutusta koko elinkaaren ajalta raaka-aineen hankinnasta ja tuotannosta käyttöön ja hävittämiseen. Ympäristövaatimusten lisäksi kriteereissä on tuoteominaisuuksia koskevia vaatimuksia, joilla varmistetaan laatu ja kestävyys.

Vähäpäästöiset maalit ovat parempia terveydelle ja ympäristölle

Yksi rakennusmateriaalien päästöissä yleisimmin käytettyjä luokituksia on M1. M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö, ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia. Luokitelluista tuotteista on mitattu kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet. Lisäksi pieni joukko ammatti-ihmisiä arvostelee tuotteen hajuvoimakkuutta. Kaikki mittaukset tehdään neljän viikon kuluttua tuotteen levittämisestä.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt lisäävät otsonia ilmakehän alaosissa ja suurina pitoisuuksina vaikuttavat haitallisesti ihmisiin, eläimiin ja kasveihin. Vaikka yläilmakehässä oleva otsoni auttaa suojaamaan maapalloa auringon haitallisilta UV-säteiltä, alailmakehän otsoni on itse asiassa vaarallista ja voi aiheuttaa savusumua, hengitysongelmia ja sadon menetyksiä. Tämän vuoksi rakennusmateriaalien alhainen VOC-pitoisuus on tärkeää sisäilman laadun sekä rakennuksen käyttäjien ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta.

M1 -päästöluokan logo

Yhteensopivuus ympäristösertifikaattien kanssa

Kestävän rakentamisen tai Green Buildingin ympäristösertifiointikriteerit, kuten LEED, BREEAM, WELL ja RTS, kasvattavat suosiotaan, sillä rakennuttajat pyrkivät kohti hiilineutraaliutta ja vaatimukset kohti ekologisempia ja terveellisempiä asuin- ja työympäristöjä kasvavat jatkuvasti. Ympäristösertifikaateissa painotetaan sisäilman laatua, joten kriteerien täyttämiseksi maalituotteiden VOC-pitoisuuden ja emissioiden tulisi olla mahdollisimman alhaiset.

Ympäristösertifiointijärjestelmistä on lukuisia versioita, ja niissä on maakohtaisia eroja sekä eri vaatimuksia eri rakennuksille ja yksittäisille kohdekohtaisille projekteille. Tämän vuoksi ei ole mahdollista antaa tarkkoja ohjeita sopivien tuotteiden valintaan. Osut kuitenkin varmimmin oikeaan, jos etsit tuotteita, joilla on M1-luokitus ja alhainen VOC-pitoisuus.

Puutalon ikkunat.

M1-kriteerien painopiste päästöissä ja hajussa

Rakennustietosäätiö myöntää M1-luokituksen tuotteille. Merkintä kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa kolmantena osapuolena toimivassa laboratoriossa ja se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset. Ainoa rakennusmateriaalien koostumukseen kohdistuva vaatimus on vaatimus laastien, tasoitteiden ja silotteiden kaseiinittomuudesta. Luokiteltujen materiaalien on täytettävä seuraavat kriteerit neljä viikkoa levityksen/asennuksen jälkeen:

Luokitus

M1

M2

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispäästöt
(TVOC) [mg/m2h]

< 0,2

< 0,4

Yhden haihtuvan orgaanisen yhdisteen päästöt (VOC) [µg/m3]

≤ EU-LCI

≤ EU-LCI

Formaldehydipäästö [mg/m2h]

< 0,05

< 0,125

Ammoniumpäästö [mg/m2h]

< 0,03

< 0,06

Sellaisten CMR-yhdisteiden päästöt, jotka kuuluvat asetuksen (EY) nro 1272/2008 liitteen VI luokkaan 1A tai 1B [mg/m31

< 0,001

< 0,001

Haju 2

Ei hajua tuottava

Ei hajua tuottava

1) Ei sisällä formaldehydiä
2) Hajuakseptanssi ≥ 0,0
(Lähde: klikkaa tästä)
 

Yli 350 ympäristöluokiteltua tuotetta

Tikkurila on vähentänyt merkittävästi tuotteidensa VOC-päästöjä siirtymällä liuoteohenteisista tuotteista vesiohenteisiin. Tikkurilan tuotevalikoimassa on 350 tuotetta, joille on myönnetty kansainvälinen tai kansallinen ympäristömerkki, allergia- ja astmatunnus tai M1-luokitus. Tutustu M1-hyväksyttyihin tuotteisiimme.

Tilaa Pro Insight -uutiskirjeemme ja varmista, että saat ajankohtaisimmat uutiset suoraan sähköpostiisi. Liity mukaan Pro Insight-sisäpiiriin!
Tilaa uutiskirje
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi