Finngard Silikaattimaali

Epäorgaaninen, kalivesilasipohjainen, 1- komponenttinen DIN 18363 mukainen julkisivumaali.

M1
  • A1-luokan paloturvallisuus
  • Hengittävä
  • Helppokäyttöinen silikaattimaali
  • 805
  • 3 m²/l
  • 5 m²/l
  • 12 h

Lopputulos

  • Täyshimmeä

Kuvaus

Epäorgaaninen, kalivesilasipohjainen, 1- komponenttinen DIN 18363 mukainen julkisivumaali.


Ominaisuudet

Betonipinnoille, kalkkirappauspinnoille, kalkkisementtirappauspinnoille, sementtirappauspinnoille sekä kalkkihiekkatiilipinnoille ulko- ja sisämaalauksessa. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaalilla maalatuille alustoille.


Käyttökohteet

Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset. Soveltuu myös erikoiskohteisiin, kuten väestönsuojat, vesitornit, jne.


Riittoisuus

3-6 m2/l kertalevitys. Menekki: 0,3-0,4 l/m2 (valmiiksi maalattuna, kahden kerran käsittelynä) Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.


Ohenne

Vesiohenteinen


Työtapa

ruiskutus, sivellin, tela


Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä, ilman ja pinnan lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Kirjavuuden välttämiseksi maalaustyötä ei saa suorittaa voimakkaassa auringonpaisteessa tai sateessa.


Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta: Uuden betoni- ja rappauspinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Betonipinnat suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen rakenteen mukaan. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. alustan koostumus (esim. rappauslaastin kalkki-sementtisuhde), mahdollisen laastikerroksen paksuus ja olosuhteet. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Aikaisemmin maalattu pinta: Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät, jauhemaiset ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu). Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan. Tarvittavat rappauspaikkaukset tehdään tarkoitukseen soveltuvilla rappauslaasteilla ympäröivän pinnan tasoon ja struktuuriin.


Maalaus

Ensimmäinen kerros:

Huokoiset alustat: Huokoiset ja hyvin imukykyiset alustat, kuten rappaus- ja kalkkihiekkatiilipinnat pohjustetaan Finngard Silikaattipohjusteen ja veden seoksella suhteessa 1:1, ko. tuotteen käyttöohjeen mukaan. Välimaalaus tehdään pohjustuksen sitouduttua, aikaisintaan 12 tunnin kuluttua. Välimaalausta varten Finngard Silikaattimaalia ohennetaan enintään 10 % Finngard Silikaattipohjusteella. Pintamaalaus tehdään välimaalauksen sitouduttua, aikaisintaan 12 tunnin kuluttua. Pintamaalausta varten Finngard Silikaattimaalia voidaan ohentaa enintään 10 % vedellä. Tiiviit alustat: Tiiviille alustoille, kuten betonille suositellaan pohjamaalausta Finngard Silikaattipohjusteen ja Finngard Silikaattimaalin seoksella suhteessa 1:2. Pintamaalaus tehdään pohjamaalauksen sitouduttua, aikaisintaan 12 tunnin kuluttua, Finngard Silikaattimaalilla, jota voidaan ohentaa enintään 10 % vedellä. HUOMIOITAVAA Finngard Silikaattimaali sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia. Eri maalierien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa maalierää ja 1 osa uutta maalierää. Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Yhtenäiset pinnat maalataan keskeytyksettä. Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, esim. ikkunat, metalli- ja luonnonkivipinnat huolellisesti työn ajaksi. Kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana sekä maalattavan alustan erilainen huokosrakenne voivat aiheuttaa värin kirjavuutta valmiissa pinnassa. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on täyshimmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.


Huoltomaalaus:

Finngard Silikaattimaalilla maalatun pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Silikaattimaali tai Kivitex -silikaattimaali.


Huoltomaalausohjeet

Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua käyttöohjeen mukaisesti. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.


VOC

(Cat A/a) 30 g/l(2010) Finngard Silikaattimaali sisältää VOC max. 30 g/l.


A1-luokan paloturvallisuus

Finngard Silikaattimaali julkisivuille saavuttaa tiukan paloturvallisuus A1-luokan. Finngard Silikaattimaali on DIN 18363 -standardin mukainen julkisivumaali, joten se sisältää hyvin vähän orgaanista ainetta.

Hengittävä

Erinomaisen vesihöyrynläpäisevyyden ansiosta tuote soveltuu kosteusteknisesti haastaviin kohteisiin. Ihanteellinen betoni-, kalkkirappaus- ja kalkkisementtirappauspintojen sekä kalkkihiekkatiilipintojen maalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti-, sementti- ja silikaattimaaleilla maalatuille alustoille.

Helppokäyttöinen silikaattimaali

Finngard Silikaattimaali on helppokäyttöinen, koska erillisiä komponentteja ei tarvitse sekoittaa keskenään.

Finnish
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi