Korjausratkaisun valinta

Onnistunut korjaushanke alkaa korjaustarpeen tiedostamisesta ja hyväksymisestä. Riittävän laajan kuntotutkimuksen tekeminen korjattaville rakenteille on tärkeimpiä vaiheita ennen suunnittelun aloittamista. Kuntotutkimuksen tietojen pohjalta valitaan korjausmenetelmät ja päätetään korjausten laajuus.
 

Julkisivun huoltomaalaus

Huoltomaalaus on kokonaisvaltaisista julkisivujen korjaustoimenpiteistä kevyin. Se on mahdollista, jos:

  • kuntotutkimuksen mukaan julkisivurakenteet ovatniin hyvässä kunnossa, ettei niiden odoteta vaurioituvan lähitulevaisuudessa
  • halutaan ainoastaan muuttaa rakennuksen väriä


Huoltomaalauksen suunnittelussa oleellista on tunnistaa aiemmin käytetyt pinnoitekerrokset, niiden sideainetyypit, kerrosten lukumäärä ja paksuus sekä niiden tartunta alustaansa. Nämä selvitetään kuntotutkimuksessa.

Vanhojen pinnoitekerrosten kanssa yhteensopiva huoltomaali tai -pinnoite valitaan kuntotutkimuksen yhteydessä tehdyn vanhojen pinnoitekerrosten analysoinnin perusteella. Nykyaikaisilla kiviainesjulkisivuille tarkoitetuilla julkisivumaaleilla ja -pinnoitteilla saadaan julkisivuille uusi värikäs pinta, joka suojaa hyvin rakennetta.

Huoltomaalaustyön työvaiheita ovat julkisivupintojen huolellinen pesu, irtonaisten ja heikosti alustassaan kiinni olevien pinnoitekerrosten poisto, mahdollisten pienten alustan vaurioiden korjaus, pohjustus sekä maalaus tai pinnoitus.
 

Julkisivupintojen uusiminen

Julkisivupintojen uusiminen tulee kyseeseen kuntotutkimuksen osoittaessa, että huoltomaalauksella ei enää saavuteta haluttua kestoikää, koska alustarakenteessa on jo laajoja vaurioita tai vanhat pinnoitteet ovat huonossa kunnossa.

Julkisivupintojen uusimista suunnitellessa on otettava huomioon koko julkisivurakenne rungosta viimeisimpään maaliin tai pinnoitteeseen. Näin saadaan kaikki pinnoitekerrokset keskenään yhteensopiviksi ja koko rakenteesta teknisesti toimiva – ilman kompromisseja. Rakennuksen käyttötarkoituksen ja sijainnin lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon tulevat huoltotoimet.

Käytettävä maali tai pinnoite valitaan rakennuksen käyttötarkoituksen, sijainnin sekä muiden vaatimusten perusteella siten, että se sopii hyvin yhteen muun rakenteen
kanssa.

Julkisivupintojen uusimisen työvaiheita ovat kaikkien vanhojen pinnoitteiden – esimerkiksi kaikkien vanhojen laastikerrosten – poistaminen rapatuista pinnoista kiinteää alustaa myöten sekä uusien rappaus- tai laastikerrosten ja pinnoitekerrosten tekeminen.
 

Julkisivuvaipan korvaaminen uudella järjestelmällä

Rakennuksen koko julkisivuvaipan korvaaminen uudella voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun:

  • Kuntotutkimuksen mukaan julkisivurakenne on niin huonossa kunnossa, ettei pelkkä huoltomaalaus ta julkisivupintojen uusiminen riitä
  • Halutaan parantaa rakennuksen lämpötaloutta tai muuttaa rakennuksen ulkonäköä

Nykyaikaisiin rakennuksen ulkovaipan korvaamisjärjestelmiin kuuluu myös ns. ohutrappauslämmöneristäminen. Esimerkiksi sandwich-elementtikerrostalon julkisivun päälle asennetaan suunnittelijan määrittelemä uusi lämpöeristekerros. Sen päälle lisätään 4–6 mm paksu verkotettu laastikerros, joka pinnoitetaan järjestelmään kuuluvilla
pinnoitteilla. Rakennuksen lämpötalous paranee sekä vanhan rakenteen vaurioituminen hidastuu oleellisesti. Järjestelmä mahdollistaa myös täysin uudenlaisen ilmeen rakennukselle, sillä ohutrappauseristämällä ulkovaippa voidaan yleensä tehdä ilman liikuntasaumoja.

Tyypilliset työvaiheet korvattaessa julkisivuvaippaa esimerkiksi ohutrappauseristämällä ovat vanhan julkisivupinnan puhdistus ja pahimmin vaurioituneiden alueiden mekaaniset korjaukset, uuden lämpöeristeen asennus sekä sen päälle tehtävät pinnoitekerrokset.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi