Maalausalustat

Maalattavien pintojen materiaaliominaisuudet ovat hyvin vaihtelevia, ja ne on otettava huomioon maalausmenetelmiä valittaessa. Jotta kuhunkin käyttötilanteeseen voisi valita parhaiten soveltuvan ratkaisun, on tunnettava pinnan toiminta kokonaisuutena. Pintaa ei tällöin voida tarkastella erillisenä asiana, vaan koko maalattava rakenne ja sen käyttäytyminen on otettava huomioon.

Pintakäsittelyn valinnan kannalta tärkeitä alustan ominaisuuksia ovat mm.:

 • alustan lujuus, kovuus ja muut mekaaniset ominaisuudet
 • pinnan tasaisuus, halkeamat yms.
 • alustan kosteuspitoisuus ja hygroskooppisuus (taipumus imeä kosteutta)
 • alustan muodonmuutokset, esim. kosteus- ja lämpöeläminen
 • pinnalla olevat epäpuhtaudet ja heikot pintakerrokset
 • alustan kestävyys erilaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia rasituksia vastaan
 • pinnan huokoisuus ja imevyys
 • alustasta aiheutuvat kemialliset rasitukset, esim. alkalisuus tai suolojen ja kosteuden liike
 • alustan pintajännitysominaisuudet
 • pinnan väri ja värierot
 • mahdollinen vanha pintakäsittely
 • pintakäsittelyn vaikutus alustaan (esim. alustan liuotekestävyys).

Kullekin alustalle tyypilliset ominaisuudet asettavat käytettäville tuotteille omia vaatimuksiaan, joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä maalaustyön onnistumiselle. Lisäksi on tunnettava käyttökohteessa esiintyvät rasitustekijät ja niiden vaikutus sekä maalikalvoon että maalattuun alustaan.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi