Paloturvallisuus

Palavien nesteiden höyry tai ruiskutussumu muodostaa ilman kanssa sopivassa suhteessa sekoittuneena räjähdyskelpoisen seoksen. Paloturvallisuuden kannalta on aina oleellista, että ruiskumaalauslaitteistojen, pumppujen yms. sähkölaitteiden suojausluokka vastaa käytettävien maalituotteiden syttyvyys- tai räjähdysominaisuuksia. Kaikki kipinöivä työ, kuten hitsaus, polttoleikkaus tms. on ehdottomasti kiellettyä maalaustyön läheisyydessä.

 

Liuotehöyry-ilmaseoksen syttymisen voi aiheuttaa avoliekki, hitsauskipinä tai muu esim. staattisen sähkövarauksen purkautuessa syntyvä kipinä. Tämän vuoksi kaikkien ruiskumaalauslaitteistojen ja -välineiden maadoitus on pidettävä ehdottomasti kunnossa, jotta nestevirtauksen tms. synnyttämä sähkövaraus pääsee purkautumaan vahingoitta. Perustiedot maalituotteiden palo- ja räjähdysvaarallisista ominaisuuksista löytyvät käyttöturvallisuustiedotteista.

 

Opastus ja valvonta avainasemassa

Henkilö- ja paloturvallisuuden ylläpitämisessä on ensisijaisen tärkeää käyttöhenkilöstön jatkuva koulutus, opastus ja neuvonta tuotteiden ja työmenetelmien oikeaan ja huolelliseen käyttöön. Toisaalta turvallisuus edellyttää myös toimivaa valvontaa ja jatkuvaa prosessien kehitystoimintaa vaaraominaisuuksien poistamiseksi. Vesiohenteisten ja liuotteettomien tuotteiden käyttöön siirtyminen vähentää merkittävästi maalaamon paloturvallisuusriskejä.

 

Erityisen paloturvallisuusriskin muodostavat hapettumalla kuivuvaa sideainetta sisältävän tuotteen puhdistusjäte, hiontapöly tai ohiruiskutusjäte tms. Tällaisia sideaineita ovat esim. pellavaöljy, vernissa tai alkydihartsit. Jäte voi syttyä itsestään, jos sideaineen kuivuessa syntyvä lämpö ei pääse siirtymään ympäristöön. Tulipaloriskin välttämiseksi tällainen materiaali on kerättävä erilleen ja joko säilytettävä vedellä kostutettuna, kuivattava ohueksi kerrokseksi levitettynä mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Kostunut materiaali on vietävä työpäivän päätyttyä työpaikalta pois ja säilytettävä ulkona.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi