Uutta MaalausRYL 2012:ssa

Maalaustuotenimikkeistö on muutettu vastaamaan ns. VOC-direktiivin aiheuttamia muutoksia. VOC-direktiivi rajoittaa rakennusmaalauksessa käytettävien maalien liuotemääriä.

Maalaustuotenimikkeistön käytettävyyttä on parannettu. Uudella maalaustuotteiden jäsennyksellä on pyritty helpottamaan nimikkeistön käyttöä ja tuotteiden sovittamista nimikkeistöön. Tarvikejako on nyt käyttötarkoitus- ja -kohdelähtöinen, kun se on aikaisemmin perustunut maalaustuotteiden sideaineisiin.

MaalausRYL-2012

Maalauskäsittely-yhdistelmien kokonaismäärä on 267. Käsittely-yhdistelmät ovat uusittu uuden maalaustuotenimikkeistön pohjalta. Yhdistelmätunnukset ovat nyt viisinumeroisia aikaisemman kolminumeroisien sijaan.

Rasitusluokat ja niiden numerointi on uudistettu. Uusi rasitusluokkanumerointi on kaksinumeroinen.

Sisärasitusluokkia on nyt kuusi aikaisemman viiden sijaan. Sisärasitusluokkia ovat 01–06, joissa 01 on kevyin, vähäisille rasituksille ja vaatimuksille kuivissa sisätiloissa tarkoitettu luokka ja 06 vaativin, erityissuunnittelua edellyttävä luokka. Ulkorasitusluokkia ovat 11–15, joista kevyin 11 on tarkoitettu lievälle ilmastorasitukselle ja vaativin 15 erityissuunnittelua vaativille rasituksille ulkona.

Ulkonäköluokkiin on lisätty uutena luokkana erikoissuunnittelua vaativa luokka E. Tämä on mahdollistanut käyttökelpoisten yhdistelmien laatimisen ulkonäköluokkaan 1. Tämän myötä myös valmiin pinnan arviointikriteerit on päivitetty.

Kunnossapitovälit on säilytetty muuten ennallaan, mutta ”luokittelemattomalle” kunnossapitovälille (alle 2 vuotta) on otettu käyttöön tunnus S.

Kiiltoryhmät ovat pysyneet ennallaan. Ryhmiä on edelleen kuusi ja ne ovat samat kuin MaalausRYL 2001:ssa.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi