Etikettien symbolit

Etikettien symboleista näet yhdellä vilkaisulla maalin käyttökohteen, kiiltoasteen, maalityypin ja muita hyödyllisiä asioita. Tämä helpottaa oikean tuotteen, ohenteen ja työvälineen valintaa ostotilanteessa.

Etikettien symbolit

Ympäristömerkit ja muut tunnukset

Näistä symboleista voit tarkistaa mm. tuotteen alkuperämaan ja allergiaystävällisyyden.

Suomalaista suunnittelua ja osaamista jo vuodesta 1862 asti.

Finnish quality -merkki.

Allergiatunnus on puolueettomasti tutkituille ja turvallisiksi todetuille tuotteille myönnetty luotettavuuden osoitus. Tunnus kertoo tuotteesta, joka täyttää tarkat tuotekohtaiset vaatimuskriteerit eikä sisällä hajusteita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita.
Kaikki kuluttajatuotteet jossa Allergiatunnus esiintyy.

Allergiatunnus

EU-ympäristömerkki: Tuote on valmistettu energiaa ja vettä säästäen, jätteen määrää minimoiden sekä uusiutuvia luonnonvaroja ja mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia raaka-aineita suosien.
Kaikki kuluttajatuotteet jossa Eu-ympäristömerkki esiintyy.

EU-ympäristömerkki

Joutsenmerkityt maalit täyttävät tiukkojen ympäristövaatimusten lisäksi tarkat laatuvaatimukset, jotka kattavat tuotteen koko elinkaaren raaka-aineista tuotteiden valmistamiseen ja käyttöön sekä jätteiden hävittämiseen.
Kaikki tuotteet joissa Joutsenmerkki esiintyy.

M1-rakennusmateriaalien päästöluokka: Rakennusmateriaalien päästöluokitus.
Kaikki tuotteet jossa M1-tunnus esiintyy.

M1-merkki

MED-tuote: Tuotetta voidaan käyttää laivojen sisätiloihin tulevien kalusteiden ja muiden pintojen maalaukseen.
Kaikki tuotteet jotka ovat MED-hyväksyttyjä.

MED

Maalin käyttökohde

Tämä symboli kertoo nopeasti, mihin kohteeseen maalia voidaan käyttää. Monessa tuotteessa onkin useampi käyttökohde symboli, tuotteen monikäyttöisyyden vuoksi.

 

Tuote soveltuu sisäkattoon   Maali soveltuu sisäkattoon.

Tuote soveltuu sisäkattoon ja -seiniin.   Maali soveltuu sisäkattoon ja -seiniin.

Tuote soveltuu sisäseiniin.   Maali soveltuu sisäseiniin.

Tuote soveltuu sisälattiaan.   Maali soveltuu sisälattiaan.

Tuote soveltuu ulkokattoon.   Maali soveltuu ulkokattoon.

Tuote soveltuu sokkeliin.   Maali soveltuu sokkeliin.

Tuote soveltuu ulkoseiniin.   Maali soveltuu ulkoseiniin.

 

 

Maalin kiiltoaste

Tarkista maalin kiiltoaste oheisen symbolin avulla. Himmeä maali soveltuu parhaiten normaaleille seinä- ja kattopinnoille. Kiiltävä tuote mm. huonekaluille.

 

Tuote on täyskiiltävä.   Maali on täyskiiltävä.

Tuote on kiiltävä.   Maali on kiiltävä.

Tuote on puolikiiltävä.   Maali on puolikiiltävä.

Tuote on puolihimmeä.   Maali on puolihimmeä.

Tuote on himmeä.   Maali on himmeä.

Tuote on täyshimmeä.   Maali on täyshimmeä.

 

 

Maalin tyyppi

Tarkista maalipurkin kyljestä helposti myös maalin tyyppi; onko maali vesi- vai liuoteohenteinen.

 

Tuote on liuoteohenteinen.   Maali on liuoteohenteinen.

Tuote on vesiohenteinen.   Maali on vesiohenteinen.

 

 

Maalin riittoisuus

Maalin riittoisuus kerrotaan maalipurkin kyljessä selkeästi tällä symbolilla ja riittoisuusluvulla.

 

Maalin riittoisuus karkealla pinnalla.   Maalin riittoisuus karkealla pinnalla.

Maalin riittoisuus sileällä pinnalla.   Maalin riittoisuus sileällä pinnalla.

 

 

Maalin levittäminen

Yleisimmät maalinlevitystavat; ruiskutus, sively ja telaus, ovat myös symboleina maalipurkeissa.

 

Työväline: ruisku   Maalaustyöväline: ruisku

Työväline: sivellin   Maalaustyöväline: sivellin

Työväline: tela   Maalaustyöväline: tela

 

 

Esikäsittelyt

Kuvakkeet kertovat mitä esikäsittelyvaiheita tuote vaatii.

 

Irtoava maali poistetaan kaapimalla.   Irtoava maali poistetaan kaapimalla.

Irtoava maali poistetaan teräsharjalla.   Irtoava maali poistetaan teräsharjalla.

Pöly poistetaan pölyharjalla.   Pöly poistetaan pölyharjalla.

 

 

Olosuhteet

Maalausolosuhteet on tärkeää ottaa huomioon. Symboleista saa helposti selville vaadittavat olosuhteet.

 

Olosuhteet   Maalausolosuhteet: (ilman suhteellinen kosteus alle 80 % ja ilman lämpötila vähintään + 5 °C)

Tuote ei kestä pakkasta   Maali on suojattava jäätymiseltä.

 

Sekoita   Maali on sekoitettava ennen käyttöä.

Pikto kosketus   Maali on pölykuiva noin x h kuluttua

Pikto kuivumis kauttoonotto   Maali on käyttöönottokuiva / uudelleen maalattavissa noin x h kuluttu

 

Varoitusmerkit

CLP-varoitusmerkit maalipurkin kyljessä.

Välittömästi myrkyllinen

Esiintyy joissakin harvoissa teolliseen tai ammattikäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa.

Vakavat terveysvaikutukset

Pitkäaikaiset terveysvaikutukset (syöpä, perimävauriot, hedelmällisyyden heikentyminen, sikiövauriot), hengitystieallergiat, elinkohtaiset haittavaikutukset sekä keuhkoihin joutuessa kemiallinen keuhkokuume tai keuhkovaurio. Merkki voi esiintyä esim. ohenteissa tai pohjusteissa. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä ja silmäsuojaimia. Vältä kemikaalin hengittämistä.

Lievät terveysvaikutukset

Tuote voi olla esim. silmiä, ihoa tai hengitysteitä ärsyttävä tai herkistävä. Merkki voi esiintyä sekä vesi- että liuoteohenteisissa tuotteissa. Tällöin yleensä kehotetaan käyttämään suojakäsineitä ja välttämään ihokosketusta/kemikaalin hengittämistä.

Ympäristölle vaarallinen

Tuote on luokiteltu CLP:n mukaisesti myrkylliseksi vesieliöille ja siitä voi olla pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuotteen päästämistä ympäristöön on vältettävä.

Paineen alaiset kaasut

Tikkurilan tuotevalikoimassa ei ole ko. merkkiä vaativia tuotteita.

Syövyttävä

Esimerkiksi voimakkaasti happamat (pH alle 2) ja voimakkaasti emäksiset (pH yli 11,5) tuotteet sekä sellaiset tuotteet, joissa on riski tuotteen joutuessa silmiin, että se vaurioittaa vakavasti silmiä. Tällaisia tuotteita on esim. osa pesuaineista.Tuotetta käsiteltäessä on käytettävä suojalaseja ja/tai suojavaatetusta sekä suojakäsineitä ja varottava tuotteen joutumista iholle ja/tai silmiin.

Syttyvä

Tuotteen leimahduspiste on alle 60 ºC. Esim. monet liuoteohenteiset alkydimaalit. Suojautumisohjeet: Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty.

Hapettava

Tuotteet voivat joko aiheuttaa tai edistää muiden materiaalien palamista. Tikkurilan valikoimissa on tällä hetkellä ainoastaan Tehopesu, jolla on tämä varoitusmerkki. Pidä tuote erillään syttyvistä ja palavista aineista ja säilytä viileässä.

Räjähtävä

Tikkurilan tuotevalikoimassa ei ole räjähdysmerkkiä vaativia tuotteita.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi