Kunnossapitovälit

Maalatut pinnat tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Maalattujen pintojen odotettavissa olevaa huoltomaalausväliä määriteltäessä voidaan käyttää apuna seuraavaa luokittelua:

 

Ei luokiteltu S alle 2 vuotta
Lyhyt L 2...5 vuotta
Keskipitkä K 5...10 vuotta
Pitkä P 10...20 vuotta

 

Korroosionestomaalauksessa käytetään huoltomaalausvälin määrittelyyn tavoiteltua kestoikää, jossa luokat ovat alhainen 2...5 vuotta, kohtalainen 5...15 vuotta ja korkea yli 15 vuotta (SFS-EN ISO 12944).

 

Huoltomaalausväliä arvioitaessa tulee selvittää seuraavat tekijät:

 

  • analysoidaan tai arvioidaan rasitusluokka
  • selvitetään kaikki maalausyhdistelmän valintaan vaikuttavat erityisolosuhteet, kuten aikaisemmat pintakäsittelyt
  • tarkastetaan maalausalustan ja sen yksityiskohtien suunnittelu, esimerkiksi että galvaaninen korroosio on estetty
  • arvioidaan huoltomaalattavan pinnan kunto, standardi SFS-EN ISO 4628
  • laaditaan kunnossapito-ohjelma, joka kattaa rakenteen koko suunnitellun käyttöiän.

 

 

Kunnossapitovälin tarkoittama aika on arvio, joka auttaa omistajaa laatimaan pinnalle kunnossapito-ohjelman.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi