Vertailuhakemisto käsittely-yhdistelmätunnuksista

Taulukossa 1 esitetään vasemmassa sarakkeessa MaalausRYL 2012:n mukainen käsittely-yhdistelmätunnus, ja oikeassa sarakkeessa ovat sitä eniten vastaavat MaalausRYL 2001:n yhdistelmät.

Taulukon 2 avulla voidaan etsiä MaalausRYL 2001:n tunnuksen perusteella MaalausRYL 2012:n eniten vastaavat käsittely-yhdistelmät.

Kaikille MaalausRYL 2012:ssa esiintyville käsittely-yhdistelmille ei löydy MaalausRYL 2001:n mukaista yhdistelmää ja päinvastoin.

Taulukko 1. Vertailuhakemisto MaalausRYL 2012 – MaalausRYL 2001

31101........300
31102........301
31103........302
31201........310
31202........311
31204........317
31206........315
31207........318
31301........320
31302........321
31303........323
31304........327
31306........325
31401........320
31402........321
31403........323
31404........327
31406........325
31501........380
31503........382
31505........383
32206........366
32207........366
33302........405
33303........408
33305........403
33402........405
33403........408
33405........403
41101........600 ja 601
41301........630
41302........630
41401........611
41402........610, 611, 612
41403........610, 611, 612
41501........342
41502........343
41601........340
42201........641
42301........640
44103........420
44701........392
44801........541
45101........392
45103........421
45201........420
45201........540
45301........422
45302........540
45303........411
45401........422
45411........514
46101........350, 352
46102........351
46104........353, 354
46301........830
46401........355
46501........911
46502........910
47101........452
47103........453, 459
47104........451
47203........454
47403........842
47405........840, 841
51201........711
51202........715
64201........719
64301........719
64401........720, 732, 740, 741
64601........757, 758
64701........757, 758
65103........390
65301........502
65501........430
65502........409
65601........511
66101........521, 522
66102........522
66201........523
66301........524
66501........525
66502........525
66601........526
66701........527
96101........890
MaalausRYL 2012:n käsittely-yhdistelmä 41201 ei varsinaisesti vastaa mitään MaalausRYL 2001:n yhdistelmää, mutta lähimmät MaalausRYL 2001:n yhdistelmät ovat 600, 601 ja 630.
 

Taulukko 2. Vertailuhakemisto MaalausRYL 2001 – MaalausRYL 2012

300........31101
301........31102
302........31103
310........31201
311........31202
315........31206
317........31204
318........31207
320........31301, 31401
321........31302, 31402
323........31303, 31403
325........31306, 31406
327........31304, 31404
340........41601
342........41501
343........41502
350........46101
351........46102
352........46101
353........46104
354........46104
355........46401
366........32206, 32207
380........31501
382........31503
383........31505
390........65103
392........44701, 45101
403........33305
403........33405
405........33302, 33402
408........33303, 33403
409........65502
411........45303
420........44103, 45201
421........45103
422........45301, 45401
430........65501
451........47104
452........47101
453........47103
454........47203
459........47103
502........65301
511........65601
514........45411
521........66101
522........66102
522........66101
523........66201
524........66301
525........66501, 66502
526........66601
527........66701
540........45201, 45302
541........44801
600........41101
601........41101
610........41402, 41403
611........41401, 41402, 41403
612........41402, 41403
630........41301, 41302
640........42301
641........42201
711........51201
715........51202
719........64201, 64301
720........64401
732........64401
740........64401
741........64401
757........64601
757........64701
758........64601
758........64701
830........46301
840........47405
841........47405
842........47403
890........96101
910........46502
911........46501

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi