Esikäsittelyasteen ja puhdistetun pinnan tarkastukset

Laadukkaalla esikäsittelyllä on erittäin oleellinen vaikutus pintakäsittelyn kestoikään. Tarkastuksilla varmistetaan, että esikäsitelty pinta vastaa erittelyissä määriteltyä laatuastetta.

SFS-EN ISO 8501-1: Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 1: Teräspintojen ruostumisasteet ja esikäsittelyasteet. Maalaamattomat teräspinnat ja aiemmista maaleista kauttaaltaan puhdistetut teräspinnat.

SFS-EN ISO 8501-2: Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 2: Ennestään  pinnoitetun teräksen esikäsittelyasteet sen jälkeen kun aiemmat pinnoitteet on poistettu paikoittain.

SFS-EN ISO 8503-2: Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla ja vastaavilla tuotteilla. Teräspinnan määrittely. Osa 2: pintaprofiilin arviointimenetelmä suihkupuhdistetulle teräkselle. Vertailukappalemenetelmä.

SFS-EN ISO 8502-3: Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Testit pinnan puhtauden arvioimiseksi. Osa 3: Pölyn arviointi maalausta varten esikäsitellyiltä pinnoilta.

Palvelun hinta Teknisen palvelun hinnaston mukaisesti.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi