Kuivakalvonpaksuusmittaukset

Maalauksen kestoikään vaikuttaa ratkaisevasti huolellisen suunnittelun, laadukkaan terästyön viimeistelyn, hyvän esikäsittelyn ja maalaustyön lisäksi maalin laatu ja sen kalvonpaksuus. Jotta varmistutaan kalvonpaksuuden oikeellisuudesta, tulee se mitata.

Kalvonpaksuus voidaan mitata metallipinnoillta kalvoa rikkomatta magneettisilla ja pyörrevirtamenetelmillä sekä kaikilta alustoilta leikkaavilla menetelmillä.

SFS-EN ISO 2808: Maalit ja lakat. Kalvonpaksuuden määrittäminen

SFS-ISO 19840: Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Pinnoitteiden kuivakalvonpaksuuden mittaus ja hyväksymisperiaatteet karheilla pinnoilla.

SFS-EN ISO 12944-5: Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaali yhdistelmillä. Osa 5: Suojamaaliyhdistelmät.

Palvelun hinta Teknisen palvelun hinnaston mukaisesti.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi