Lattioiden karhennus ja poistumisteiden merkintä

Karhennus

Niissä tuotantotiloissa, missä lattiapinnat ovat jatkuvasti liukkaiden saippuamaisten ja rasvaisten liuosten peitossa, joudutaan maalaukset, pinnoitteet ja massaukset karhentamaan.

Hiertomassapintoja ei normaalisti karhenneta. Karhennusaineena käytetään puhdasta kuivaa luonnonhiekkaa, kvartsihiekkaa, metallirouheita, kovapuulajirouheita ja niin sanottuja chipsejä eli värihiutaleita.

Maalaukset karhennetaan joko pohjustuskäsittelyn yhteydessä, sirottelemalla karhennusaine tuoreelle maalikalvolle, tai pintamaalauksen yhteydessä, sekoittamalla karhennusaine maalin joukkoon.

Pinnoitteet ja itsesiliävät massaukset karhennetaan joko pinnoite- tai massaustyön yhteydessä tai seuraavana päivänä kovettuneelle pinnalle. Pinnoitetyön yhteydessä suoritettavassa karhennuksessa valitaan karhennusaineen raekoko pinnoitekalvoa paksummaksi. Karhennusaine sekoitetaan pinnoitteeseen tai massaan.

Jälkikäteen suoritettavassa karhennuksessa lattiapinta maalataan ohennetulla sideaineseoksella, ja karheute levitetään tuoreelle kalvolle. Tämän jälkeen karheute telataan vielä yli.
 

Poistumisteiden merkintä

Tiloissa, joista poistuminen on hankalaa, esim. maanalaiset ja ikkunattomat tilat, on opastusta täydennettävä jälkiloistavilla merkinnöillä. Jälkiloistavat materiaalit absorboivat ja varastoivat valoenergiaa ja emittoivat energian loisteena pimeässä. Loiste säilyy pimeässä useita tunteja silmälle näkyvänä. Jälkiloistavia materiaaleja, kuten maaleja, käytetään poistumisreittien merkitsemiseen lattioissa, seinissä ovien ympärillä ja portaikoissa.

Betonilattioissa pohjamaalina käytetään valkoista Temafloor 150 epoksimaalia tai Temafloor P 300 epoksipinnoitetta. Jälkiloistava materiaali tehdään Temafloor 210 epoksilakasta sekoittamalla siihen paino-osina yhtä suuri määrä jälkiloistavaa pigmenttiä. Kohteissa, joissa merkinnät joutuvat mekaaniseen rasitukseen, tehdään vielä pintalakkaus Temafloor 210 epoksilakalla.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi