Tikkurilan ProHouse-menetelmä ja -työohje

Konseptin mukainen maalausyhdistelmä ProHouse 15:

  • 2 x Ultra Pro -pintamaali
  • 1 x Ultra-sarjan talomaali

Tikkurilan ProHouse-pintakäsittelykonsepti ProHouse 15 käsittää seuraavan maalausyhdistelmän: 2 x Ultra Pro -pintamaali (teollinen pintakäsittely) ja 1 x valmiiksimaalaus työmaalla Ultra-sarjan talomaalilla niin, että kokonaiskuivakalvon paksuus on keskimäärin yli 120 µm.

Tikkurila ProHouse -pintakäsittelykonseptin mukainen ohjeistus

1 Puutavaran laatu, kosteus ja lämpötila

Ulkoverhouspaneelin tai -laudan on oltava sahapintaista tai höyläyksen jälkeen profiloitua kuusilautaa, jonka vähimmäispaksuuden tulee olla vähintään 23 mm (+/- 2mm). Puutavaran laadun tulee olla vähintään B-luokkaa (RT-21-10978). Puussa ei saa olla sinistymää, lahoa tai hometta.

Pintakäsiteltävän puutavaran kosteuden tulee olla alle 18 prosenttia ja lämpötilan yli +5 oC.

2 Materiaalin merkitseminen ja tunnistaminen

Maalattu puutavara tulee merkitä laadunvalvontatiedostojen ja tarkemman tuoteselosteen jäljittämiseksi. Merkintä voidaan suorittaa leimalla, tarralla tai muulla vastaavalla menetelmällä. Merkinnästä tulee selvitä vähintään seuraavat asiat: maalaava yritys, käytetty ProHouse-maalausyhdistelmä ja maalauspäivämäärä.

3 Tehdasmaalaus

ProHouse-kohteiden maalaus on suoritettava tehdasmaalauksena Inspecta Oy:n sertifioimassa maalaamossa ProHouse-menetelmän ja näiden ohjeiden mukaisesti.

3.1 Olosuhteet

Puutavaran tasaannuttamis-, maalaus-, kuivaus- ja varastointitilojen olosuhteiden on oltava hallittavissa siten, että puun tasapainokosteusvaatimukset saavutetaan. Tiloissa on oltava ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittauslaitteet. Maalaustiloissa suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 prosenttia ja lämpötilan yli +15 oC.

3.2 Maalauskäsittely

Ultra Pro -pintamaalia käytettäessä on noudatettava tuoteselosteen ohjeita. Maalattava kohde on pinnoitettava Ultra Pro -maalilla kahdesti, ja näillä kahdella maalikerroksella yhteensä saavutetun kuivakalvon paksuuden tulee olla keskimäärin vähintään 80 µm.

3.3 Kuivaus, varastointi ja pakkaus

Kuivauksen aikana lämpötilan tulee olla yli +35 o C. Kuivumisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota maalin kuivumiseen vaikuttaviin tekijöihin, joita ovat kuivumisolosuhteiden lisäksi muun muassa puun huokoisuus, maalin värisävy ja maalikalvon paksuus. Maalauksen jälkeisen varastoinnin aikaisen lämpötilan tulee olla yli +5 oC, kunnes maalikalvo on saavuttanut lopullisen kovuutensa.

3.4 Laadunvalvonta

Maalaamon henkilökunnan on suoritettava jatkuvasti sisäistä laadunvalvontaa, josta raportoidaan kirjallisesti Inspecta Oy:n vaatimusten mukaisesti. Sertifioitu ProHouse-menetelmä käsittää vaaditut säännölliset laadunvarmistustoimenpiteet.

4 Varastointi ja kuljetus

Valmiiksi maalattu pinta ei saa vahingoittua varastoinnin, kuljetuksen ja rakentamisen aikana. Maalatun pinnan pitää olla aina suojattuna varastoinnin ja kuljetuksen aikana kosteutta ja säärasitusta vastaan.

5 Asennus

Lisätietoja asennuksesta Rakennustietosäätiön RT-korteista (www.rakennustieto.fi) ja Puuinfo Oy:n suosituksista ja ohjeistuksista (www.puuinfo.fi).

5.1 Naulaus tai kiinnitys

Ulkoverhouslaudat tai -paneelit kiinnitetään ulkorasituksen kestävillä nauloilla, tai muilla ulkorasituksen kestävillä kiinnitysmenetelmillä. Naula tai muu kiinnityksessä käytetty menetelmä ei muodostaa aukkoa maalikalvoon. Naulausohjeissa noudatetaan Puuinfon naulausoppaan ohjeita.

5.2 Lautojen päätypinnat

ProHouse-menetelmää hyödyntävän rakennuksen sokkelin korkeuden tulee olla vähintään 300 mm.

Kosteuden imeytyminen lautojen päätypintojen kautta tulee estää rakenteellisin keinoin ja maalamalla lautojen päätypinnat kahteen kertaan Ultra-sarjan talomaalilla.

5.3 Tuuletusrako

Ulkoverhouksen takana tulee olla minimissään 20 mm tuuletusrako. Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että kosteus pääsee poistumaan rakennetta vahingoittamatta. Tarkemmat ohjeet löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta (www.rakennustieto.fi) ja ulkoverhousmateriaalin toimittajan oppaasta.

5.4 Kuljetusvauriot tai rakennusaikaiset vauriot

Jos ulkoverhouslautojen tai -paneelien pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana, vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava työmaalla Ultra-sarjan pintamaalilla ja sen jälkeen seinä maalattava kertaalleen Ultra-sarjan talomaalilla.

Vahingoittumattomien lautojen osalta noudatetaan seuraavia ohjeita valmiiksimaalauksesta työmaalla.

6 Valmiiksimaalaus työmaalla

Valmiiksimaalauksesta on tehtävä työmaapöytäkirja, josta ilmenevät kohteen osoite, maalaustyön suorittaja, maalausajankohdat päivämäärineen ja sää- ja lämpötiloineen sekä muut työn laatuun olennaisesti vaikuttavat seikat. Jos ProHouse-tuotteen loppukäyttäjä haluaa rekisteröityä Tikkurilan antaman ProHouse-takuun piiriin, työmaapöytäkirja tulee säilyttää koko takuun ajan.

Maalauksessa on noudatettava Ultra-sarjasta valitun talomaalin maalausohjeita. Kuivan maalikalvon paksuuden tulee olla keskimäärin vähintään 40 µm. Tämä kalvonpaksuus saavutetaan, kun levitysmäärä on 4-6 m2/l.

7 Maalipinnan huolto- ja korjaustoimenpiteet

Maalipinnan kunto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Tikkurilan ohjeiden mukaan (ohjeet löytyvät osoitteesta www.tikkurila.fi). Soveltuvia ohjeita ovat muun muassa Tikkurilan Huoltopesun tuoteseloste, huoltomaalauksen yhteydessä Tikkurilan Homeenpoiston tuoteseloste tai vastaava Internet-sivuilta löytyvä ohjeistus. Huoltomaalauksessa tulee käyttää Ultra-tuoteperhettä, Pika-Tehoa tai Vinhaa.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi