kasvi puuterassilla

Näin maalaat vastuullisesti Tikkurilan maaleilla – tunnistatko nämä neljä tärkeintä ympäristömerkkiä?

Opi tunnistamaan tärkeimmät ympäristömerkit, joiden avulla pystyt tekemään ympäristöystävällisiä päätöksiä aloittaessasi seuraavan maalaushankkeesi.

Rakentamisella on merkittävä rooli ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Kestävä kehitys, vastuullisuus ja ympäristövaikutukset ovatkin nousseet rakentamisessa keskeiseen rooliin. Vaikka maalien ympäristövaikutus on kokonaisuudessaan suhteellisen pieni, pyrimme systemaattisesti vähentämään haitallisten ja fossiilisten aineiden osuutta – suojaavia ominaisuuksia heikentämättä tai pintojen suojaamiseen tarvittavaa maalia lisäämättä – ja kehitämme tuotteita vakiintuneiden standardien ja ohjeiden mukaisesti. 

Suomessa ympäristösertifikaattien ja -luokitusten käyttö on jopa kaksinkertaistunut rakennusalalla viimeisten viiden vuoden aikana. Tikkurila on ollut kehityksessä vahvasti mukana. Maalimme on palkittu monilla ympäristömerkeillä, jotka helpottavat tuotteiden vastuullisessa valinnassa. Esimerkiksi EU Ecolabel -ympäristömerkki myönnetään vain tuotteille, jotka täyttävät tarkat, EU:n laajuiset ympäristövaikutuskriteerit.

Tikkurilalla on jo yli 300 ympäristömerkittyä tuotetta, joille on myönnetty kansainvälinen tai kansallinen ympäristömerkki, allergiatunnus tai M1-luokitus. Alta löydät tärkeimmät merkit, joiden avulla pystyt tekemään ympäristöystävällisiä päätöksiä aloittaessasi seuraavan maalaushankkeesi.

EU ympäristömerkki

EU ECOLABEL -YMPÄRISTÖMERKKI

EU Ecolabel -ympäristömerkki on Euroopan unionin yhteinen ympäristömerkki. Se osoittaa, että tuote tai palvelu on ympäristöystävällinen ja korkealaatuinen: tuote on esimerkiksi valmistettu energiaa ja vettä säästäen, jätteen määrää minimoiden sekä uusiutumattomia luonnonvaroja säästäen.

M1 sertifiointi

M1-SERTIFIOINTI

Kaikki sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, maalit mukaan lukien, voidaan luokitella ilmapäästöjen mukaan. Suomessa Sisäilmayhdistys on julkaissut kattavan sisäilman rakennusmateriaaliluokituksen, joka jakaa tuotteet kolmeen kategoriaan: M1, M2 ja M3. Yhä useampi Tikkurilan tuote on M1-sertifioitu. M1-sertifiointi myönnetään vain materiaaleille, joiden päästöt huoneilmaan ovat hyvin pienet, kun taas M3-luokkaan kuuluvat materiaalit tuottavat eniten päästöjä. Suomen Rakennustietosäätiö myöntää M1-sertifikaatteja tuotteille, jotka valtuutettu testauslaboratorio on tarkastanut ja joille on tehty aistinvarainen arviointi.

Suomen allergia- ja astmaliiton tunnus

ALLERGIATUNNUS

Allergiatunnus auttaa asiakkaita valitsemaan tuotteita, jotka eivät tavallisesti ärsytä tai herkistä ihoa tai aiheuta hengitysoireita. Tunnus myönnetään tuotteille, jotka täyttävät tiukat tuotekohtaiset vaatimukset eivätkä sisällä hajusteita tai muita ärsyttäviä tai herkistäviä aineita. Tuotteilta vaaditaan yksityiskohtaiset maalireseptit ja tuoteselosteet. Eri maissa on omat paikalliset kriteerinsä paikallisten allergiatunnusten suhteen.

Ympäristömerkki

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI, JOUTSENMERKKI

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Se neuvoo kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisempiä tuotteita sekä kannustaa valmistajia ja palveluntarjoajia niiden tuottamiseen. Pohjoismaisella ympäristömerkillä varustetut maalit täyttävät tiukat ympäristö- ja laatuvaatimukset tuotteen koko elinkaaren läpi. Maalista on toimitettava viranomaiselle täydellinen resepti sekä kaikki tiedot raaka-aineista.

Tikkurilalle ympäristöystävällisyys on arvolupaus

Vaatimukset vastuullisesti tuotetuista tuotteista tulevat monesta suunnasta. Pyrimme olemaan aina hieman kilpailijoitamme edellä, mikä on myös arvolupauksemme. Tikkurila on esimerkiksi kiistaton edelläkävijä ympäristöystävällisten vesiohenteisten maalien kehittäjänä. Niiden osuus tuotannosta on jo yli 80 prosenttia. Kykymme käyttää vettä ohenteena niin, ettei maalin tai pinnoitteen vaadittu suoritustaso laske, on laajamittaisen tuotekehityksemme tulosta. Lisäksi edistämme kestävää kehitystä lisäämällä niiden sekä muiden vastuullisten tuotteiden osuutta myynnistä jatkuvasti.

Tikkurila on lisäksi Green Building Council Suomi ry:n jäsen ja sitoutunut kansainvälisen Green Building Councilin päämääriin, joilla on tarkoitus edistää kiinteistö- ja rakentamisalan ekologisuutta. Toimialan kestävyyden tavoitteiksi on nimetty muun muassa energia- ja materiaalitehokkuus, haitallisten aineiden minimoiminen ja päästöjen vähentäminen. Green Building Council on lisäksi tuonut rakennusten ympäristöystävällisyyden arviointiin hyödyllisiä arviointityökaluja luomalla useita luokituksia ja arviointikriteereitä.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi