betonipinta

Betonielementtien vauriot

Julkisivuelementtien vaurioitumisen syitä ovat mm.

  • Liian pieni terästä suojaava suojabetonikerros
  • Betonin pakkasenkestämättömyys
  • Betonielementtien karbonatisoitumisesta johtuva terästen korroosio sekä tästä elementteihin aiheutuvat vauriot
  • Suunnitteluvirheet
  • Työvirheet elementtitehtaalla ja työmaalla
  • Elementtien saumavauriot
  • Kloridien aiheuttama korroosio (meri-ilmasto, sulatussuolat, talvibetonointi)


Julkisivuelementtien vaurioita on erityisesti 1960- ja 1970-lukujen aikana valmistetuissa betonielementtirakenteissa. Uusien rakenteiden korroosiovauriot osoittavat, että elementtien suunnitteluun, valmistustekniikkaan ja valmistukseen ei vieläkään kiinnitetä riittävästi huomiota.

Betonirakenteeseen voi syntyä pakkasvaurio, kun betonin sisältämä vesi jäätyy. Pakkasvaurioita vältetään käyttämällä huokoistettua pakkasenkestävää betonia, suunnittelemalla ja toteuttamalla rakennetekniset yksityiskohdat oikein ja suojaamalla rakenne kosteudelta. Julkisivun kosteusrasitusta voidaan vähentää käsittelemällä pinta vettä hylkivällä suojamaalilla.

Betoniterästen ruostuminen rumentaa julkisivuja ja lyhentää merkittävästi betonirakenteen kestoikää. Normaalisti betonin sisältämä kalsiumhydroksidi muodostaa betoniteräksiä suojaavan emäksisen ympäristön (ph 12). Betoni voi kuitenkin menettää suojakykynsä ilman hiilidioksidin reagoidessa betonin kalsiumhydroksidin kanssa neutraloimalla betonin emäksisyyttä (ph 8.5-9).

Rakenteeseen vähitellen etenevä neutraloitunut vyöhyke saavuttaa jossain vaiheessa rakenneteräkset ja neutraloi niitä suojaavan passiivisuojan. Raudoituksen korroosion edellytyksenä ovat kosteus, happi ja riittävä lämpötila. Rakenneterästen ruostumista esiintyy erityisesti parvekkeiden pieli- ja kaide-elementeissä, joissa ruostuneet betoniteräkset ovat laajentuessaan murtaneet ympärillä olevan betonin. Pieliterästen vaurioitumista edistää tavallisesti työtekniikoista aiheutunut liian pieni, jopa alle 10 mm oleva suojabetonikerros.

 

Tikkurilan Finnseco-betoninkorjausjärjestelmät ja -tuotteet on suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin ja ne kestävät hyvin ankarissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Helppokäyttöiset ja luotettavat ratkaisut soveltuvat monipuolisesti eri tarpeisiin.

 

Tikkurilan asiantuntijat ja tekninen palvelu ovat apunasi kaikkeen julkisivujen pintakäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. 
Maalausneuvonta ammattilaisille puh. 020 191 2003 arkisin klo 8.00-19.00

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi