Betonin karbonatisoituminen

Karbonatisoitumiskerroin k

Karbonatisoitumiskerroin k kuvaa betonin karbonatisoitumisnopeutta. Kaava voidaan kirjoittaa muotoon

 

y = karbonatisoitumissyvyys

t = betonin ikä

Karbonatisoitumiskerroin voidaan laskea, kun tunnetaan betonin ikä ja näytteestä mitattava karbonatisoitumissyvyys.

Esimerkki:
Betonin ikä t = 10v ja karbonatisoitumissyvyys y = 11 mm

 

Betonin karbonatisoituminen hidastuu ajan kuluessa, koska hiilidioksidiin siirtyminen vaikeutuu karbonatisoitumisrintaman siirtyessä yhä syvemmälle betoniin. Veden täyttämät betonihuokoset hidastavat karbonatisoitumista. Erittäin suuri merkitys on betonin omalla tiiviydellä hiilidioksidin tunkeutumista vastaan.

Esimerkki:

Kun betonin karbonatisoitumiskerroin tiedetään, voidaan arvioida koska karbonatisoitumisrintama saavuttaa esim. 20 mm syvyydessä olevat betoniteräkset.

 

Betonin karbonatisoitumisvastus

Diffuusiovastusluku ìCO2 ilmoittaa kuinka paljon tiiviimpää aine on hiilidioksidin tunkeutumista vastaan kuin vastaavan paksuinen ilmakerros. Diffuusiovastus R lasketaan kertomalla pinnoitteen paksuus diffuusiovastusluvulla ìCO2.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi