Pohjamaalin vedenhylkivyys

Pintakäsitellyn puun kostuminen ja kuivuminen

Näillä vinkeillä suojaat puuta kosteudelta

Puun kosteus on riippuvainen ympäröivän ilman suhteellisesta kosteudesta. Puu turpoaa kostuessaan ja kutistuu kuivuessaan. Nopeat kosteusliikkeet aiheuttavat puun halkeilua. Pinnoite voi hilseillä kostean puun päältä, tai kosteus voi aiheuttaa pinnoitteen kuplimista. Laho- ja sinistäjäsienet leviävät puussa, jonka kosteuspitoisuus on suuri, kun taas homesienet kasvavat kuivemmassakin puussa. Kosteus siirtyy pintakäsiteltyyn puuhun joko vesihöyrynä tai vetenä ja puusta pois yleensä vesihöyrynä. Puu kostuu huomattavasti nopeammin, kun kosteus siirtyy siihen nestemäisenä eikä vesihöyrynä.

Puun kuivana pysymiseen vaikuttavat rakenteiden toimivuus, ympäristö, ilmansuunnat, sääolot jne. Riittävän leveät räystäät, tarpeeksi korkea sokkeli sekä toimiva ilmarako verhouksen takana ovat tärkeitä tekijöitä, joiden avulla puuta voidaan suojata ylimääräiseltä kosteusrasitukselta.

Massivihirsiseinä

Hyvä suunnittelu ehkäisee veden tunkeutumista

Massiivihirret halkeilevat ja halkeamat voivat olla suuriakin. Vesi tunkeutuu näistä halkeamista puun sisään. Myös hirsitaloissa räystäiden leveys ja sokkelin korkeus ovat tärkeitä yksityiskohtia. Jos hirsirakennus on rannalla, terassirakenteet ja rannanpuoleinen hirsiseinä ovat alttiina viistosateille. Terassikaiteissa hirsiä parempi rakenne tällaisessa tapauksessa on lauta. Rakenne pitää suunnitella siten, ettei viistosade tunkeudu terasseille ja hirsien raoista sisään. Kovalle kosteusrasitukselle alttiina olevalle massiivihirrelle terasseilla suosittelemme kalvoa muodostamatonta kuultavaa puunsuojaa, karheapintaiselle hirrelle myös keittomaalia.

Erityisen nopeasti puu kostuu, jos vesi pääsee tunkeutumaan siihen laudan tai hirren katkaisupinnasta.  Erityisen tärkeätä on suojata pääty- ja jatkospinnat ja estää sitä kautta tuleva veden tunkeutuminen puuhun. Päätypintojen sulkemiseen soveltuu hyvin esim. alkydi- tai öljymaali.

Pinnoitteen kosteudenläpäisy

Mitä tiiviimpi pinnoite on, sitä hitaampia ovat puun kosteusliikkeet. Pinnoitteen kosteudenläpäisyyn vaikuttaa koko pintakäsittely pohjusteineen ja pintamaaleineen. Keittomaalit kuten aito punamulta muuttavat puun kosteuskäyttäytymistä vain hyvin vähän, eli punamullalla käsitelty puu kostuu ja kuivuu kuten pintakäsittelemätön puu. Tämä näkyy myös siten, että punamullalla maalattu puu halkeilee kuten pintakäsittelemätönkin puu.

Hirsipintojen pohjustus

Öljy- ja alkydiöljymaali päästävät kosteutta läpi hyvin hitaasti, ja näin maali hidastaa tehokkaasti puun kosteuselämistä. Vesiohenteisten akrylaattimaalien eli nk. lateksimaalien kosteudenläpäisy riippuu maalin koostumuksesta ja käytetystä maalisysteemistä. Maalausyhdistelmä liuoteohenteinen alkydipohjamaali ja vesiohenteinen pintamaali on lähes yhtä tiivis kuin öljymaali. Jonkin verran enemmän vesihöyryä läpäisee maalausyhdistelmä pohjustuspuunsuoja + vesiohenteinen lateksimaali. Kun maalit ovat olleet säärasituksessa jonkin aikaa, ne pääsääntöisesti vielä tiivistyvät.

Jos maalikalvoon tulee reikiä, esim. maali halkeilee tai siinä on naulanreikiä, vesi kulkeutuu näistä kohdista puuhun. Tällöin pintakäsitellyn puun vedenläpäisy muuttuu voimakkaasti, ja kosteuden kulkeutuminen puuhun on huomattavasti vähemmän riippuvainen käytetystä maalityypistä.

Asiantuntijamme ovat apunasi kaikissa julkisivujen pinnoitusratkaisuihin ja niiden suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi