Tasoitteet

Oikein valituilla tasoitteilla saat siistiä ja laadukasta pintaa. Tasoittamalla alustat huolellisesti varmistat hyvän lopputuloksen, maalipinta näyttää tasaiselta ja kestää paremmin siihen kohdistuvia rasituksia.Tikkurila on uudistanut tasoitevalikoimaansa ammattilaisten tarpeet huomioon ottaen.

Tasoitteet on kehitetty täyttämään alustojen, esim. betonin huokoset ja levyjen saumat sekä oikaisemaan pintojen epätasaisuudet. Harvoin ajatellaan mitä ominaisuuksia hyvältä tasoitteelta vaaditaan. Vasta kun pohja "pettää" tai alusta näyttää niin huonolta, että sitä ei laadukas maalikaan enää kaunista, heräävät kysymykset tasoitteen laadusta ja tasoitetyön onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tasoitteen työstettävyys ja täyttökyky ovat varmasti sen tärkeimpiä ominaisuuksia, mutta myös tasalaatuisuus, hiottavuus, mekaaninen lujuus, tartunta, kuivumisaika, väri ja ympäristövaikutukset ovat hyvän tasoitteen perusominaisuuksia. Hyväkään tasoite ei yksinään riitä onnistuneen alustan aikaansaamiseen, vaan tasoitetyön laatu, alustan esikäsittelyt ennen tasoitetyötä ja tasoitetyön aikaiset olosuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. RT-kortti 33-10858 antaa hyvät ohjeet  seinien ja kattojen tasoituksiin. Siinä on esitetty myös tasoitettavaa alustaa koskevat vaatimukset sekä ohjeet valmiin tasoitepinnan laadun tarkasteluun.

Pintakäsittelyä suunniteltaessa on muistettava se yksinkertainen totuus, että mitä useampi tasoitekerros alustalle levitetään, sitä tasaisempi pinta saadaan aikaan. Tasoitetöistä tingitään liian usein: työselityksen käsittelyistä jätetään pois osa- tai kokotasoituksia, ja odotetaan silti tasaista pintaa. Tällainen "toivotaan, toivotaan" -menetelmä aiheuttaa ristiriitoja ja epäselviä tilanteita pintoja tarkasteltaessa, ja siksi mallipintojen tekeminen on aina erittäin tärkeää kaikille työmaan osapuolille.

 

Yleistä tasottamisesta
Valmistasoitteen edut
Prestonit ruiskutasoitteet
Presto valmistasoitteet

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.