Betonilattioiden esikäsittelyyn liittyvät työt

Paikkaukset ja tasoitukset

Ennen pintakäsittelyn aloittamista on lattiassa olevat kolot, halkeamat ja epätasaisuudet täytettävä sopivalla paikkausmassalla. Paikkausmassa ei saa olla lujuusominaisuuksiltaan heikompaa kuin käytettävä pintakäsittelyaine. Teollisuuskäytössä sopiva paikkausmassa voidaan valmistaa esim. liuotteettomasta epoksilakasta tai pinnoitteesta lisäämällä siihen kuivaa, puhdasta hiekkaa.

Hiushalkeamiin voidaan imeyttää lakkaa jo ennen pohjalakkausta, jolloin saadaan aikaan tasaisempi maali- ja pinnoitekerros. Isot halkeamat on aina avattava esim. kulmahiomakoneella ja paikattava. Halkeamat paikataan pohjalakkauksen jälkeen joko liuotteettomalla epoksitasoitteella tai jäykällä kitillä, joka tehdään liuotteettomasta epoksilakasta sekoittamalla siihen riittävästi esim. raekooltaan 0,1-0,6 mm olevaa kuivaa, puhdasta hiekkaa. Kolot voidaan paikata joko ennen pohjalakkausta tai sen jälkeen. Pienet kolot paikataan liuotteettomalla epoksitasoitteella tai kitillä, joka on tehty liuotteettomasta epoksilakasta ja 0,1-0,6 mm raekooltaan olevasta kuivasta hiekasta. Isojen kolojen (syvyys > 5 mm) paikkaukseen käytetään kittiä, joka on tehty liuotteettomasta epoksilakasta ja raekooltaan erisuuruisista hiekkaseoksista.

Jos lattiassa on paljon pieniä koloja ja halkeamia, se voidaan tasoittaa liuotteettoman epoksilakan ja raekooltaan 0,1-0,6 mm hiekan seoksella. Hiekkaa lisätään niin paljon, että massa on juoksevaa.
 

Työ- ja liikuntasaumat

Betonilattioiden työsaumat luokitellaan yleensä jäykiksi ja liikkumattomiksi. Saumausta varten työsaumat avataan n. 5 mm leveiksi ja 10 mm syviksi kulmahiomakoneella. Avattu sauma pohjustetaan ja saumataan esim. liuotteettoman epoksilakan ja kuivan hiekan seoksella. Tämän jälkeen saumat voidaan massata.

Liikuntasaumat saumataan yleensä massauksen jälkeen elastisella saumausmassalla. Tällöin saumat avataan vasta massauksen jälkeen. Liikuntasaumat vahvistetaan usein kulmateräksin.

Massauksen lopetus muihin materiaaleihin

Pinnoitus- ja massaustöiden yhteydessä massauksen lopettaminen teräsrakenteisiin kuten lattiakaivojen teräskehikoihin tulee usein kysymykseen. Kun massaus päättyy teräsrakenteisiin, voidaan tämä huomioida jo rakennusvaiheessa siten, että teräsosat ovat massakerroksen paksuuden verran ylempänä lattiatasosta. Mikäli teräsrakenne on samassa tasossa betonipinnan kanssa, on liityntä tehtävä siten, että teräksen vierestä riistetään betonia pois ja ura täytetään massauksen yhteydessä massalla.

Esikäsittelyyn liittyvät työt
Esikäsittelyyn liittyvät työt

Nurkkapyöristykset ja jalkalistat

Lattian ja seinän välisen kulman pyöristyksen sekä jalkalistan tekoon käytetään liuotteettoman epoksilakan ja hiekan seosta, joka tehdään valumattomaksi paksunnosjauheella. Massa pursotetaan seinälinjalle "makkaraksi" ja tasoitetaan  kulman pyöristysraudalla, pullolla tai pyöreällä muoviputkella, jonka halkaisija on n. 10 cm. Hiertomassalattioissa pyöristykset tehdään samasta hiekkaseoksesta kuin itse lattiakin käyttämällä jäykempää seosta.

Jalkalistat tehdään samoin kuin nurkkapyöristyksetkin, mutta tällöin pyöristys jää pois.

Esikäsittelyyn liittyvät työt
Esikäsittelyyn liittyvät työt
Esikäsittelyyn liittyvät työt
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi