Tikkurila Atlantis eri valaistuksissa

Mistä värit ja värihavainnot muodostuvat?

Sukellus väreihin ja niiden havaitsemiseen

Värejä on kaikkialla, mutta mistä ne tulevat? Onko väri enemmän kohteiden ominaisuus vai katselijan kokemus? Sen ymmärtäminen, miten ihmiset hahmottavat värejä, auttaa luomaan erilaisiin tiloihin halutun tunnelman.   

Värit ympäröivät meitä ja vaikuttavat päivittäiseen elämäämme, mutta mitä ne tarkalleen ottaen ovat ja mikä niiden tehtävä on visuaalisessa maailmassa? Tämän artikkelin asiantuntijatiedot ovat Harald Arnkililta, joka on kuvataiteilija, kansainvälisesti tunnustettu väritutkija sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun entinen taiteen ja väriopin lehtori. 

Monet filosofit väittävät, että kohteen väri on illuusio. Päivittäisessä kielenkäytössä kohteen värillä tarkoitetaan väriä, jonka hahmotetaan kuuluvan kohteelle. Väreillä on fyysinen syy, mutta värinä havaitsemamme ilmiö on tulosta kohteen, valon ja havainnoitsijan vuorovaikutuksesta. 

Spektrit heijastavat valonsäteitä eri väreissä

Mikä tekee värin?  

Väreistä puhuttaessa voidaan erottaa kaksi erillistä asiaa: tieteellisesti mitattavissa olevat väriärsykkeet ja ihmisen havainto tai kokemus näistä ärsykkeistä. Väriärsykkeen fyysiset, valoa heijastavat ominaisuudet esimerkiksi maalatulla pinnalla voidaan mitata tiettyjen ennalta määritettyjen teknisten tietojen mukaisesti spektrofotometrin avulla. 

Vaikka spektrofotometrin mittaus antaa hyvin tarkkoja tietoja, se koskee vain määritettyjä mittausolosuhteita. Vaihtelevissa valaistus- ja katseluolosuhteissa myös värin ulkoasu muuttuu

Värin vakautusmekanismi saa aivot korjaamaan hahmottamaamme kuvaa ottaen huomioon ympäristöolosuhteiden muutokset. Tämän vuoksi emme yleensä kiinnitä huomiota vaihtuvan valon aiheuttamiin jatkuviin muutoksiin. Kun sohvan väriä tarkastelee ensin päivänvalossa ja sitten illalla keinovalossa, se näyttää pitkälti samalla, vaikka sohvan heijastaman valospektrin koostumus muuttuu ratkaisevasti. Ihmisen mukautuvuudella muuttuvaan visuaaliseen ympäristöön on kuitenkin rajansa.  

Yksilöllinen värinäkö 

Ihmisen kyky hahmottaa värejä on kehittynyt henkiinjäämistä varten, jolloin tavoitteena on ennen muuta löytää ravintoa tehokkaasti, tunnistaa vaarat ja kertoa seksuaalisista aikeista. Värinäkö ei tietenkään ole pelkästään ihmisten ominaisuus, vaikka eri eläinlajit hahmottavatkin värejä eri tavoin. 

Värinäön poikkeavuuksien vuoksi värien hahmottaminen voi myös vaihdella ihmisten välillä. Keskimäärin joka neljännellätoista länsimaalaisella miehellä on jonkinlainen värisokeus tai värinäön poikkeavuus. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että myös kliinisesti normaalin värinäön omaavien ihmisten joukossa on dramaattista vaihtelua pääsävyjen tunnistuksessa. Kielellisen ja kulttuurisen taustan vaikutus värien nimeämiseen ja tunnistukseen on kuitenkin mielenkiintoinen kysymys. Tiedossa on, että värien nimeämisen ja niiden luokittelun (esimerkiksi sävyihin) välillä on yhteys. 

Hylly ja ruukkukasvi vihreällä seinällä
Tikkurila Atlantis eri valaistuksissa
Värin vakautusmekanismi saa aivot korjaamaan hahmottamaamme kuvaa ottaen huomioon ympäristöolosuhteiden muutokset. Tämän vuoksi emme yleensä kiinnitä huomiota vaihtuvan valon aiheuttamiin jatkuviin muutoksiin. Kun sohvan väriä tarkastelee ensin päivänvalossa ja sitten illalla keinovalossa, se näyttää pitkälti samalla, vaikka sohvan heijastaman valospektrin koostumus muuttuu ratkaisevasti.
Henkilö istumassa ikkunalaudalla kahvikupin kanssa

Onko väreillä psykologisia vaikutuksia?  

Sisustusoppaissa ja -lehdissä kirjoitetaan väripsykologiasta ja tiettyjen värien psykologisesta vaikutuksesta. Väripsykologia on kuitenkin melko epämääräinen tutkimusalue, ja värien vaikutusten tarkastelu on monimutkaista subjektiivisten tulkintojen vuoksi. 

Saatavilla on silti erilaisia menetelmiä värin vaikutusten eri näkökohtien tutkimiseen. Fyysisiä reaktioita voidaan kirjata mittaamalla aivojen sähköistä toimintaa. Tunnereaktioita voidaan tutkia haastattelujen tai psykologisten testien avulla ajatellen tunteita ulkoisten tai sisäisten ärsykkeiden aiheuttamana kiihtymystilana.  

Tällä hetkellä on hyvin vähän todisteita siitä, että tietyt värit herättäisivät kaikissa ihmisissä saman reaktion. Joka tapauksessa värin vaaleus ja kylläisyys voivat vaikuttaa tunnereaktioon enemmän kuin sen sävy.  

Rakkauden väri ja muuta symboliikkaa  

Värien käyttö on keskeisessä osassa siinä, miten koemme ympäristön. Yleensä ihmiset ovat varsin kiinnostuneita värien symbolisista merkityksistä, mielleyhtymistä ja vaikutuksista.  

Värien saamia kulttuurisia merkityksiä kannattaa tutkia pitäen mielessä, että niitä on vaikea määritellä, koska ne vaihtelevat asiayhteyden, kulttuurin ja aikakauden mukaan. Punainen ei esimerkiksi aina merkitse vihaa tai rakkautta, vaikka se usein liitetäänkin näihin tunteisiin monissa tämän päivän kulttuureissa.  

Värien jako kylmiin ja lämpimiin perustuu myös mielleyhtymiin, kulttuuriin tai symbolisiin merkityksiin. Lisäksi sekin on hyvin subjektiivinen. Värien jako kylmiin ja lämpimiin sävyihin on hyvin tavallinen luokittelun muoto. Tälle luokitukselle ei ole selkeää tavoitepohjaa, mutta siitä on tietynasteinen universaali yhteisymmärrys. Värin kylläisyys vaikuttaa paljon sen hahmotettuun lämpötilaan. Magentaa voidaan kutsua kirkkaan pinkiksi, vaikka sama väri voi näyttää rauhalliseltakin sävytettynä valkoisella. Tiettyyn väriin keskittymisen asemesta tulisi tutkia, miten erilaiset sävyt ja vivahteet toimivat yhdessä. 

Keittiön pöytä lämpimässä ilta-auringon sävyssä

Haluatko lisää inspiraatiota ja työkaluja suunnittelun tueksi?

Tilaa uutiskirjeemme ja varmista, että saat viimeisimmät uutiset ja ajankohtaisimmat päivitykset tuotteistamme sekä pintakäsittelyratkaisuistamme. Lisäksi saat kutsuja koulutuksiin, webinaareihin ja paljon muuta! Liity mukaan.

TILAA Pro Insight -uutiskirjeemme ja saat AJANKOHTAISIMMAT UUTISET SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI
Tilaa uutiskirje
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi