Puun pintakäsittelyaineet

Puun teolliset pintakäsittelyaineet

Mitä erilaisia teollisia puun pintakäsittelyaineita on, ja miten niitä käytetään?

Mitkä ovat alalla yleisimmin käytetyt puumaalit? Teolliset puumaalit voidaan jakaa eri ryhmiin niiden käyttötarkoituksen perusteella. Tutustu teollisten puumaalien tyyppeihin ja niiden käyttötapoihin. 

Kitit

Viskositeetiltaan hyvin paksuja tuotteita kutsutaan yleisesti kitiksi. Kittejä käytetään raakapuun reikien, kolojen ja halkeamien täyttämiseen sekä puun pinnan viimeistelyyn. Kitin on oltava helposti levitettävää, täyttökykyistä ja mahdollisimman kutistumatonta. Kittejä voidaan levittää sekä manuaalisesti lastalla että koneellisesti kittilaatikolla ja kevyt- tai raskaspakkelitelakoneella.


Kittien sideaineina voidaan käyttää mm. alkydihartseja, nitroselluloosaa, dispersiota, epoksi- ja uretaanihartseja. Kittejä on saatavilla joko värittöminä tai valkoisina tai eri puulajeja muistuttavissa ruskeissa väreissä.

Puulajit

Petsit


Petsit ovat liukenevia väriaineita tai pigmenttejä tai pigmenttejä sisältäviä liuoksia. Niitä käytetään puupintojen värjäämiseen peittämättä puun rakennetta ja kuviointia. Petsien alhaisen pintajännityksen ansiosta saadaan aikaan syvä ja tasainen värjäytyminen useimmissa puulajeissa.

Petsejä ei yleensä käytetä yksinään, vaan niiden päälle levitetään yksi tai kaksi kerrosta lakkaa. Saatavilla on eri sävyjä kuultavien petsien sävykarttojen mukaan.

Markkinoilla on sekä liuotinohenteisia että vesiohenteisia petsejä. Oikean petsin valinnassa huomioitavia tekijöitä:

  • Tarkista, onko käytettävissä ajan tasalla oleva värimalli, jotta voit varmistaa, onko tuloksena oleva sävy oikea. Petsivärimallit haalistuvat, kellastuvat tai muuttavat väriään ajan kuluessa ja valolle altistumisen vuoksi.
  • Puulajit ja eri puutavaraerät vaikuttavat petsin lopulliseen väriin. Tarkista, että käytetyllä petsillä saadaan aikaan oikea värisävy käytetyllä puumateriaalilla.
  • Hionta vaikuttaa petsin lopulliseen sävyyn ja ulkonäköön puun pinnalla. Karkeampi hionta avaa puun solukkoa enemmän, mikä parantaa petsin imeytymistä puuhun ja värjää sen tasaisemmin. Liian hieno hionta voi sulkea puun pinnan, jolloin osa petsistä jää märäksi puun päälle. Tämä johtaa laikukkaaseen ulkonäköön, erityisesti suurissa kappaleissa.
  • Levitysmenetelmä vaikuttaa petsin värin voimakkuuteen.
  • Valittu lakkatyyppi vaikuttaa petsin lopulliseen sävyyn.
  • Petsit voidaan laimentaa liuottimella, jolloin väri muuttuu vaaleammaksi.
  • Petsejä voidaan myös sekoittaa lakan kanssa, jolloin petsattuun pintaan saadaan tasaisempi väri. Petsi ei kuitenkaan enää korosta kevät- ja kesävuosirenkaiden välisiä eroja. Samalla tavalla voidaan tasata epätasaisesti värjäytyneen puun värieroja.
  • Kostutuslakka on ensisijainen valinta käytettäväksi petsin päälle.
  • Pohjalakan hiontaa helpotetaan käyttämällä petsejä, jotka saavat alustan turpoamaan mahdollisimman vähän.

Puunsuoja-aineet


Puunsuoja-aineet ovat pintakäsittelyaineita, joiden tarkoituksena on suojata puupintaa ulkokäytössä homeelta, lahoamiselta, sienieliöiltä ja sinistymiseltä. Puupetsit sisältävät tavallisesti sideainetta ja orgaanisia biosidejä.

Puunsuoja-aineen on tunkeuduttava syvälle puuhun ja estettävä sitä imemästä liikaa kosteutta. Mitä syvemmälle aktiiviset ainesosat tunkeutuvat, sitä paremmin ne suojaavat puumateriaalia. Jotta puunsuoja-aine imeytyisi mahdollisimman syvälle puuhun, tuotteen viskositeetin on oltava alhainen. Imeytymisen tehostamiseksi voidaan käyttää myös alipaineistusta, jolloin alipaine työntää puunsuojaa puun sisään.

Puupetsejä voidaan käyttää joko värittömänä tai värillisenä. Sävytetyt puunsuoja-aineet sisältävät säänkestäviä värillisiä pigmenttejä.

Puunsuoja-aineet

Lakat


Lakat ovat pintakäsittelyaineita, jotka muodostavat kuivuessaan läpinäkyvän kalvon. Puuteollisuudessa käytetään yleisesti katalyytti-, polyuretaani-, vesiohenteisia ja UV-kovettuvia lakkoja. Alusta sekä pinnoitettavan kappaleen rakenne ja muoto vaikuttavat lakan ja pintakäsittelymenetelmän valintaan. Lisäksi on otettava huomioon lakan ja puulajin yhteensopivuus, sillä yhteensopimattomuus voi aiheuttaa muun muassa värivirheitä. Esimerkiksi happokovettuva lakka muuttuu vihreäksi palisanterin päällä.

Myös alustan esikäsittely, kuivaus ja liimaus vaikuttavat lakkauksen lopputulokseen. Kun käytetään ohuita lakkoja, eli sellaisia, joilla on matala kuiva-ainepitoisuus, saadaan lopputulos, joka mukautuu puupinnan muotoon, kun lakka tunkeutuu puun huokosiin. Avosyisissä puissa on aina käytettävä ohutta lakkaa, jotta vältetään ilmakuplien muodostuminen. Kun käytetään runsaasti kuiva-aineita sisältäviä lakkoja ja/tai paksuja lakkakerroksia, puun pinta muuttuu helposti "kuolleen" näköiseksi.
 

Pohjalakat

Pohjalakkojen tärkeimmät ominaisuudet ovat hyvä hiottavuus ja nopea kuivuminen. Puuteollisuudessa käytetään yleisesti yksikomponenttisia pohjalakkoja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja nopeasti kuivuvia. Kostutuksen vaikutuksesta puualustan väri muuttuu enemmän tai vähemmän tummaksi riippuen käytetystä lakasta. Tämä kostuminen aiheuttaa alustan tummumisen. Puun voimakkaampi kostutus voi olla toivottavaa, kun lakataan värjättyjä pintoja tai tummia puulajeja.

Kun lakataan vaaleita puulajeja, on toivottavaa, että kostutusta tapahtuu vähemmän, jolloin puualusta pysyy luonnostaan vaaleana. Vaaleusastetta voidaan lisätä sekoittamalla valkoista titaanidioksidipigmenttiä lakan joukkoon – tämä vähentää myös UV-valon aiheuttamaa kellastumista. 

  

Pintalakat

Pintalakkojen tärkeimmät ominaisuudet ovat mekaaninen kulutuskestävyys ja kemiallinen kestävyys. Ulkokäyttöön soveltuvien lakkojen on myös oltava säänkestäviä ja kestettävä puun elämistä, mikä tarkoittaa, että niiden on oltava joustavia. Kosteisiin olosuhteisiin tarkoitetuilta lakoilta vaaditaan samanlaista joustavuutta.
 

Maalit

Tavallisesti maaleissa käytetään samoja raaka-aineita kuin lakoissa. Suurin ero näiden kahden välillä on se, että maaleissa käytetään värillisiä pigmenttejä, kun taas lakoissa niitä ei käytetä.

 
Pigmentit antavat maaleille ominaisen sävyn ja peittokyvyn. Värisävyt luodaan hallitusti käyttäen sävytyskonetta, sävytyskaavoja, erivärisiä pigmenttejä ja perusmaaleja. Lisäksi maalien täyttökyky on parempi, ja ne suojaavat alustaa tehokkaammin esimerkiksi UV-valolta. Usein ajatellaan virheellisesti, että maali peittää kaikki alustassa esikäsittelyn aikana havaitut virheet.

Maalauksessa valmistelutyöt ja oikean menetelmän ja maalin valinta ovat edellytys laadukkaalle lopputulokselle. On olemassa pohja- ja pintamaaleja, aivan kuten on olemassa pohja- ja pintalakkojakin. Pohjamaalien tärkeimmät ominaisuudet ovat helppo hiottavuus, nopea kuivuminen ja hyvä täyttävyys. Vastaavasti pintamaalien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat mekaaninen kulutuskestävyys ja kemiallinen kestävyys.


Kovetteet

Kovetteet ovat aineita, joita sekoitetaan maaliin ja jotka saavat aikaan kovettumisreaktion. Kovetteet voidaan jakaa kovetteisiin ja katalyytteihin.

Kovettaja osallistuu kuivumisreaktioon ja muodostaa kalvon joko lakan tai maalin kanssa. Katalyytti puolestaan vain katalysoi eli nopeuttaa reaktiota – se ei osallistu itse reaktioon. Polyuretaani- ja epoksipinnoitteissa käytetään toisena komponenttina kovettajaa, kun taas katalyyttipinnoitteissa käytetään katalyyttejä. Sekä kovettajan että katalyytin annostelussa on noudatettava yksityiskohtaisia ohjeita, jotta lopputulos olisi onnistunut. Tarvittavan kovetteen määrä lasketaan aina erikseen kullekin tuotteelle.

 

Ohenteet


Ohenteita käytetään ensisijaisesti saamaan pinnoite sellaiseen muotoon, että se voidaan levittää halutulle alustalle. Niitä käytetään myös liuottamaan sideainetta ja antamaan pinnoitteelle hyvät tasoittumisominaisuudet.

Ohenteilla voidaan myös vaikuttaa alustan kostumiseen ja auttaa virheettömän kalvon muodostumista säätämällä haihtumisnopeutta. Nopean haihtumisen seurauksena kalvo asettuu nopeasti. Hitaammalla haihtumisella kalvo tasoittuu tasaisemmin, mutta myös valumisriski on suurempi. Teollisuuslinjalla hitaasti haihtuvia liuottimia sisältäviä maalattuja tuotteita on myös vaikeampi pinota.

Ohenne valitaan usein asiakkaan linjanopeuden ja pinkkausnopeuden perusteella. Ohenne on yleensä nopeiden, keskinopeiden ja hitaiden liuottimien seos. Liuottimen liuotuskyky voi rajoittua yhteen tai useampaan sideainetyyppiin. Ohenteet muodostetaan siten, että jokainen pinnoite saa halutut ominaisuudet. Eri maaleille ja lakoille on käytettävä vain kyseiselle maalille tai lakalle tarkoitettua ohennetta. Useimmat pintakäsittelyongelmat johtuvat sopimattomista ohenteista tai siitä, että niitä on käytetty vääriä määriä.

Ohenteita käytettäessä on noudatettava tuoteselosteissa mainittuja suosituksia. Myös työntekijöiden ja ympäristön suojeluun liittyvät kysymykset vaikuttavat ohenteen valintaan.

 

Tutustu kaikkiin tuotteisiimme puun pinnoitusta varten:

 

Katso kaikki puun pintakäsittelytuotteemme

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi