Valvontapalvelut

Maalaustyön valvojalla on erittäin tärkeä rooli maalausprojektissa. Hyvin usein projektin eri työvaiheita ei ole optimoitu maalaustyön kanssa. Oikein suoritetun maalaustyön merkitystä tuotteen kestävyydelle ja lopputuloksen laadulle ei voi tarpeeksi korostaa. Työn valvonta varmistaa, että työ tehdään oikein ja poikkeamista raportoidaan. Tilastojen mukaan jopa 95% maalipinnan vioista johtuu puutteellisesta esikäsittelystä tai maalaustyön aikaisista virheistä.

NS 476 -standardin mukaisen Frosio Level III -tarkastajan palvelut

FROSIO on yksi johtavista ja vaativimmista maalaustarkastajien koulutuksista. FROSIO -koulutus pohjautuu Norjalaiseen standardiin NS 476: Rules for the approval of surface treatment inspectors.

Valvoja seuraa mm. seuraavia asioita:

  • Käytetään vain voimassa olevia ja kohteeseen soveltuvia erittelyitä
  • Terästyö on viimeistely ja esikäsittely vastaavat vaatimuksia   
  • Maaleja käytetään oikein
  • Laitteisto soveltuu tarkoitukseen ja on hyvässä kunnossa
  • Maaleja säilytetään oikein
  • Esikäsittely, ilmasto-olosuhteet, kalvonpaksuudet ja ylimaalausajat on tarkistettu ja tulokset dokumentoitu vaatimusten mukaisesti
  • Turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeita noudatetaan
  • Työntekijöillä on vaadittu pätevyys
  • Testit ja analyysit suoritetaan oikein kalibroidulla ja tarkoitukseen soveltuvalla välineistöllä
  • Työ, tarkastukset ja testaukset on dokumentoitu ja raportoitu sovitulla tavalla

 

Tekninen palvelumme voi myös suorittaa työmaan olosuhteiden pitkäaikaisseurantaa (mm. teollisissa laitoksissa, telakoilla, korjaustyökohteissa).

Palveluiden hinnat 

Palveluista veloitetaan Teknisen palvelun hinnaston mukaisesti.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi