Teräksen palosuojamaalaus

Teräksen palosuojamaalaus

Tehokas teräsrakenteiden palosuojaus standardipaloja vastaan

Teräksen palosuojamaalaus suojaa ihmishenkiä, ympäristöä ja omaisuutta

Tikkurilan valikoimista löytyy tehokkaat ratkaisut teräsrakenteiden palosuojaukseen. CE-merkityt tuotteet tarjoavat tehokasta palonsuojausta teräsrakenteille paloluokkiin R60-R120 asti. Valikoimastamme löytyy useita yhteensopivia ja hyväksyttyjä pohja- ja pintamaaleja käytettäväksi yhdessä palosuojamaalin kanssa. Kilpailukykyiset kalvonpaksuudet vähentävät maalinkulutusta ja alentavat kustannuksia sekä lyhentävät läpimenoaikaa. 
 

Miten teräksen palosuojamaali toimii

Teräs on palamaton rakennustarvike. Suojaamaton teräs saavuttaa jo 10 - 30 minuutin kuluttua tulipalon alusta kriittisen lämpötilan 450 - 600°C, jolloin teräksen lujuus ja muodonmuutosominaisuudet heikkenevät. Palosuojamaalin paisuminen alkaa n. 200°C lämpötilassa ja saavutettu palonkestoaika on tavallisesti 30....60 minuuttia.

Standardipalossa Tikkurilan Fontefire ST 60-1 palosuojamaali auttaa ylläpitämään teräksen rakenteellista vakautta, sillä reagoidessaan kuumuuteen maalikalvo paisuu moninkertaiseksi alkuperäiseen paksuuteensa verrattuna ja muodostaa eristävän vaahtokerroksen. Tämä kerros voi olla jopa 50 kertaa paksumpi kuin alkuperäinen paksuus.

Vaahtokerros vähentää lämmön johtumista tulesta alustaan viivästyttäen aikaa rakenteellisen vian saavuttamiseen.Tämä voi tarjota 15–120 minuutin palosuojauksen rakenteelle, mikä antaa enemmän aikaa pelastautumiseen sekä palontorjuntaan ja -hallintaan.

 

Fontefire ST 60-1 tuotetiedot


Räätälöidyt ratkaisut juuri sinun tarpeisiisi

Laaja asiantuntijaverkostomme on käytettävissäsi kun valitset ratkaisua teräksen palosuojaukseen. Tavoitteenamme on ymmärtää tuotteen koko elinkaari ja tunnistaa mahdollisuudet parantaa tehokkuutta vähentämällä kustannuksia, nopeuttamalla projektiaikatauluja ja huolehtimalla luotettavasta toimitusketjusta. Teknisen palvelun asiantuntijamme auttavat sinua oikean järjestelmän valinnassa ja tarjoavat apua oikean kalvopaksuuden valitsemiseen. Voit käyttää myös verkkosivustollamme olevaa helppokäyttöistä kalvopaksuuslaskuria.

 

Ota aina yhteyttä Tikkurilan asiantuntijoihin ennen palosuojamaalausjärjestelmän valintaa. Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin koskien tuotteitamme, ratkaisujamme tai teräsrakenteiden palosuojauksen suunnittelua. Ota yhteyttä suoraan edustajiimme tai jätä viesti lomakkeella. 

Ota yhteyttä

Suunnittelun tueksi

Olemme koonneet alle yleistietoa teräsrakenteiden palosuojamaalauksesta, joka toimii suunnittelun tukena palosuojamaalausta suunniteltaessa. Teräsrakenteen lopullinen ympäristö ja olosuhteiden huomioiminen ovat avaintekijöitä palosuojausmenetelmän valinnassa.

Palosuojamaali on vain yksi tekijä pintakäsittelymenetelmän määrittelyssä. Soveltuvan menetelmän valinnassa tulee huomioida:

 • Ympäristöolosuhteet, jotka vaikuttavat rakenteeseen
 • Teräsrakenteen esikäsittelyn tarve
 • Tarvittavan pohjamaalin tyyppi ja kalvonpaksuus
 • Palosuojamaalin tyyppi
 • Tarvittavan pintamaalin tyyppi ja kalvonpaksuus

Kokonaisuuden kannalta tulee ottaa huomioon myös:

 • Ympäristöolosuhteet koko elinkaaren aikana
 • Korroosionsuojaus vs. palonsuojavaatimukset
 • Huoltokäsittelyväli
 • Huoltokäsittelyn toteutus

Palosuojamaalit eivät yksinään tarjoa korroosionsuojaa. Osana järjestelmää ja yhdessä soveltuvan pintamaalin kanssa ne tarjoavat hyvän suojan myös erittäin korroosioalttiissa ympäristöissä.

 

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus

Suunniteltaessa teräsrakenteiden palosuojamaalausta on tiedettävä:

 • rakenteen paloluokka (R30, R60...)
 • rakenteen kriittinen lämpötila (yleensä n. 500°C)
 • rakenteen poikkileikkaustekijä F/V = rakenteenpalolle altis piiri / poikkileikkauksen pinta-ala
  sillä käytettävä kalvonpaksuus määräytyy edellä olevien parametrien mukaan.
   

Kun tunnetaan teräksen kriittinen lämpötila, paloluokka ja poikkileikkaustekijä F/V, voidaan palosuojamaalin kalvonpaksuus määrittää palotestien perusteella tehtyjen käyrien avulla. Kun profiili on kontaktissa toiseen rakenteeseen, jonka lämmönjohtavuus on huomattavasti pienempi (esimerkiksi betonilaattaan), teholliseksi palolle alttiiksi ulkopinnaksi lasketaan vain se pinta, johon palo vaikuttaa suoraan.

Fontefire

Palosuojamaalauksen suunnittelu

Palosuojamaalaussuunnitelmaan sisältyy:

 • paloluokka
 • rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset
 • maalausjärjestelmä kalvonpaksuuksineen
 • varmennetun käyttöselosteen numero
 • ohjeet pitkäaikaiskestävyyden toteamiseen
 • huolto-ohjeet liitettyinä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin

Palosuojamaaleja käytetään maalausjärjestelmänä, johon kuuluu teräsrakenteen esikäsittely, pohjamaalaus, palosuojamaalaus ja pintamaalaus.

Palosuojamaalausta ei saa tasoittaa maalausjärjestelmään kuulumattomilla tuotteilla.

Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus on Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Uudistettu painos tuli voimaan 7/2002.

Asetuksen mukaan kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin niiden palonkestävyyden perusteella. Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka.

Jos kantavalta rakennusosalta vaaditaan pidempää palonkestävyysaikaa tiiviyden E ja eristävyyden I suhteen kuin kantavuuden R suhteen, käytetään pidempää palonkestävyysaikaa myös kantavuuden osalta. Kantavan rakenteen mitoitus voi perustua joko standardoituun lämpötila-aikakäyrään perustuvaan luokitukseen tai oletetun palonkehityksen mukaisiin rasituksiin.

 

Lähteet

Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1.

Rakennusten paloturvallisuus - Määräykset ja ohjeet 2011

Teräsrakenneyhdistys - http://www.terasrakenneyhdistys.fi

 

Ota aina yhteyttä Tikkurilan asiantuntijoihin ennen palosuojamaalaamista >>

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi