Teräksen palosuojamaalaus
Teräksen palosuojamaalaus

Palosuojamaalit

Palosuojauksessa käytetään yleensä ns. paisuvia palosuojamaaleja. Niiden käyttö perustuu voimakkaasti lämpöä sitovaan paisumisreaktioon, jonka tuloksena syntyy eristävä vaahtomainen kerros. Tämä kerros voi olla jopa 50 kertaa paksumpi kuin alkuperäinen paksuus.

Palosuojamaalin paisuminen alkaa n. 200°C lämpötilassa. Saavutettu palonkestoaika on tavallisesti 30....60 minuuttia.

Palosuojamaaleja valmistetaan sekä vesi- että liuoteohenteisina. Ruiskuttamalla on tarkoitus aikaansaada paksuja kalvoja. Korkea pigmentointi tekee kalvosta huokoisia. Palosuojamaaleilla on heikko kulutuksen- ja kosteudenkesto, ja ne on tarkoitettu yleensä sisätiloihin rasitusluokkaan C1.

Teräksen palo-ominaisuudet

Teräs on palamaton rakennustarvike. Suojaamaton teräs saavuttaa jo 10 - 30 minuutin kuluttua tulipalon alusta kriittisen lämpötilan 450 - 600°C, jolloin teräksen lujuus ja muodonmuutosominaisuudet heikkenevät.

 

Teräs suojataan siten, että teräksen lämpötila ei ylitä rakenteen kriittistä lämpötilaa vaadittuna palokestävyysaikana (R30, R60..). Rakenne voidaan suojata joko eristämällä se kuumien palokaasujen tai liekkien vaikutukselta tai nostamalla sen kykyä varastoida lämpöä. Valittaessa palosuojausmenetelmää on materiaalikustannusten lisäksi syytä kiinnittää huomiota myös palosuojauksen asennus- ja huoltokustannuksiin.

 

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus

Suunniteltaessa teräsrakenteiden palosuojamaalausta on tiedettävä:

 • rakenteen paloluokka (R30, R60...)
 • rakenteen kriittinen lämpötila (yleensä n. 500°C)
 • rakenteen poikkileikkaustekijä F/V = rakenteenpalolle altis piiri / poikkileikkauksen pinta-ala
  sillä käytettävä kalvonpaksuus määräytyy edellä olevien parametrien mukaan.
   

Kun tunnetaan teräksen kriittinen lämpötila, paloluokka ja poikkileikkaustekijä F/V, voidaan palosuojamaalin kalvonpaksuus määrittää palotestien perusteella tehtyjen käyrien avulla.

Kun profiili on kontaktissa toiseen rakenteeseen, jonka lämmönjohtavuus on huomattavasti pienempi (esimerkiksi betonilaattaan), teholliseksi palolle alttiiksi ulkopinnaksi lasketaan vain se pinta, johon palo vaikuttaa suoraan.

Palosuojamaalauksen suunnittelu

Palosuojamaalaussuunnitelmaan sisältyy:

 • paloluokka
 • rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset
 • maalausjärjestelmä kalvonpaksuuksineen
 • varmennetun käyttöselosteen numero
 • ohjeet pitkäaikaiskestävyyden toteamiseen
 • huolto-ohjeet liitettyinä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin
   

Palosuojamaaleja käytetään maalausjärjestelmänä, johon kuuluu teräsrakenteen esikäsittely, pohjamaalaus, palosuojamaalaus ja pintamaalaus.

Palosuojamaalausta ei saa tasoittaa maalausjärjestelmään kuulumattomilla tuotteilla.

 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus on Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Uudistettu painos tuli voimaan 7/2002.

Asetuksen mukaan kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin niiden palonkestävyyden perusteella. Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka.

Jos kantavalta rakennusosalta vaaditaan pidempää palonkestävyysaikaa tiiviyden E ja eristävyyden I suhteen kuin kantavuuden R suhteen, käytetään pidempää palonkestävyysaikaa myös kantavuuden osalta. Kantavan rakenteen mitoitus voi perustua joko standardoituun lämpötila-aikakäyrään perustuvaan luokitukseen tai oletetun palonkehityksen mukaisiin rasituksiin.

 

Lähteet

Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1.

Rakennusten paloturvallisuus - Määräykset ja ohjeet 2011

Teräsrakenneyhdistys - http://www.terasrakenneyhdistys.fi

 

Ota aina yhteyttä Tikkurilan asiantuntijoihin ennen palosuojamaalaamista >>

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.