Teräksen palosuojamaalaus

Palosuojamaalit

Palosuojauksessa käytetään yleensä ns. paisuvia palosuojamaaleja. Niiden käyttö perustuu voimakkaasti lämpöä sitovaan paisumisreaktioon, jonka tuloksena syntyy eristävä vaahtomainen kerros. Tämä kerros voi olla jopa 50 kertaa paksumpi kuin alkuperäinen paksuus.

Palosuojamaalin paisuminen alkaa n. 200°C lämpötilassa. Saavutettu palonkestoaika on tavallisesti 30....60 minuuttia.

Palosuojamaaleja valmistetaan sekä vesi- että liuoteohenteisina. Ruiskuttamalla on tarkoitus aikaansaada paksuja kalvoja. Korkea pigmentointi tekee kalvosta huokoisia. Palosuojamaaleilla on heikko kulutuksen- ja kosteudenkesto, ja ne on tarkoitettu yleensä sisätiloihin rasitusluokkaan C1.

Teräksen palo-ominaisuudet

Teräs on palamaton rakennustarvike. Suojaamaton teräs saavuttaa jo 10 - 30 minuutin kuluttua tulipalon alusta kriittisen lämpötilan 450 - 600°C, jolloin teräksen lujuus ja muodonmuutosominaisuudet heikkenevät.

 

Teräs suojataan siten, että teräksen lämpötila ei ylitä rakenteen kriittistä lämpötilaa vaadittuna palokestävyysaikana (R30, R60..). Rakenne voidaan suojata joko eristämällä se kuumien palokaasujen tai liekkien vaikutukselta tai nostamalla sen kykyä varastoida lämpöä. Valittaessa palosuojausmenetelmää on materiaalikustannusten lisäksi syytä kiinnittää huomiota myös palosuojauksen asennus- ja huoltokustannuksiin.

 

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus

Suunniteltaessa teräsrakenteiden palosuojamaalausta on tiedettävä:

 • rakenteen paloluokka (R30, R60...)
 • rakenteen kriittinen lämpötila (yleensä n. 500°C)
 • rakenteen poikkileikkaustekijä F/V = rakenteenpalolle altis piiri / poikkileikkauksen pinta-ala
  sillä käytettävä kalvonpaksuus määräytyy edellä olevien parametrien mukaan.
   

Kun tunnetaan teräksen kriittinen lämpötila, paloluokka ja poikkileikkaustekijä F/V, voidaan palosuojamaalin kalvonpaksuus määrittää palotestien perusteella tehtyjen käyrien avulla.

Kun profiili on kontaktissa toiseen rakenteeseen, jonka lämmönjohtavuus on huomattavasti pienempi (esimerkiksi betonilaattaan), teholliseksi palolle alttiiksi ulkopinnaksi lasketaan vain se pinta, johon palo vaikuttaa suoraan.

Palosuojamaalauksen suunnittelu

Palosuojamaalaussuunnitelmaan sisältyy:

 • paloluokka
 • rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset
 • maalausjärjestelmä kalvonpaksuuksineen
 • varmennetun käyttöselosteen numero
 • ohjeet pitkäaikaiskestävyyden toteamiseen
 • huolto-ohjeet liitettyinä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin
   

Palosuojamaaleja käytetään maalausjärjestelmänä, johon kuuluu teräsrakenteen esikäsittely, pohjamaalaus, palosuojamaalaus ja pintamaalaus.

Palosuojamaalausta ei saa tasoittaa maalausjärjestelmään kuulumattomilla tuotteilla.

 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1, Rakennusten paloturvallisuus on Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Uudistettu painos tuli voimaan 7/2002.

Asetuksen mukaan kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin niiden palonkestävyyden perusteella. Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka.

Jos kantavalta rakennusosalta vaaditaan pidempää palonkestävyysaikaa tiiviyden E ja eristävyyden I suhteen kuin kantavuuden R suhteen, käytetään pidempää palonkestävyysaikaa myös kantavuuden osalta. Kantavan rakenteen mitoitus voi perustua joko standardoituun lämpötila-aikakäyrään perustuvaan luokitukseen tai oletetun palonkehityksen mukaisiin rasituksiin.

 

Lähteet

Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1.

Rakennusten paloturvallisuus - Määräykset ja ohjeet 2011

Teräsrakenneyhdistys - http://www.terasrakenneyhdistys.fi

 

Ota aina yhteyttä Tikkurilan asiantuntijoihin ennen palosuojamaalaamista >>

Saving lives, assets and the environment with intumescent coatings


Intumescent technology, i.e. fire protection is based on the paint surface expanding when exposed to heat. Tikkurila’s intumescent coatings help save lives and assets and prevent environmental damage.

 
Our intumescent coating solutions provide efficient fire protection for constructional steel work that fulfill the requirements of the required fire class. Together with intumescent coating we have variety of compatible primers and topcoats. Tikkurila’s intumescent coatings provide competitive film thicknesses, for open and closed profiles and a wide range of systems. 


Our intumescent coating product, Fontefire ST 60 is a water-borne coating making it a more sustainable choice. The CE-marked Fontefire ST 60 is compatible with a wide range of primers and topcoats. 

What are intumescent coatings based on


Because steel structure can reach +500°C in under 15 minutes, it requires protection to avoid losing its strength, leading to collapse. It’s important the intumescent has to perform as fast as possible to be effective. 


An intumescent is a thin-film coating which is inert at low temperatures (under + 200°C) but reacts with heat. When subjected to heat intumescent coating is rapidly transformed through sublimation, and expands many times its original thickness and forms an insulating layer of foam. The resultant layer of foam reduces the conduction of heat from the fire to the substrate, delaying the time to reach structural failure. The foam has the ability to remain in site during any movement of the steel, such as expansion or deflection, giving critical time to escape and evacuate.


The insulating layer of foam has very good heat insulation properties, it’s spongeous and porous, and can reach up to 50 mm of thickness.

Tailored coating solutions you can trust

We work with you to understand the full life cycle of your product and identify opportunities to improve efficiency by reducing costs, accelerating project schedules, and carefully managing the supply chain. Our technical services experts are ready to support you with achieving your business goals.

Our technical service experts are helping you for selecting the right systems and providing help with selecting the right film thickness. You can also use our easy-to-use film thickness calculator in our website. 

We’d love to hear from you

Whether you have a question about our solutions, products or systems, our team is ready to answer all your questions.

Contact us

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.