tikkurila pro

Konsultointi

Avustamme maalaamon kehittämisessä ja uuden maalaamon suunnittelussa. Tuotannon laadun tai määrän muuttuminen tai viranomaismääräykset voivat olla ajavana voimana maalaamon muutokselle. Tarkastelemalla tuotantoa kokonaisvaltaisesti saatetaan saada mittavia parannuksia niin laadullisesti kuin kustannustehokkuuden kannalta.

Avustamme VOC -päästöjen vähentämisessä

Nykyinen VOC -lainsäädäntö asettaa rajoja teollisuusmaalaamoiden liuotinhöyrypäästöille. Yksinkertaisimmin VOC -päästöjä voi seurata laskemalla päästöt VOC-laskurin avulla:

Tekninen palvelumme avustaa vaihtoehtojen punnitsemisessa vähennettäessä VOC -päästöjä.

 

Koemaalaukset

Vaihdettaessa maalityyppiä saattaa tulla tarvetta muuttaa prosessin säätöjä. Joskus on tarpeen vaihtaa maalauslaitteistoa tai jopa tehdä maalauslinjaan muutoksia. Teknisen palvelumme asiantuntijat ohjeistavat ja avustavat muutoksissa. Mahdollisuuksien mukaan asiantuntijamme voi tuoda demonstraatiolaitteiston mukanaan koemaalaukseen, jolloin muutoksesta saatavat hyödyt on mahdollista havaita konkreettisesti ilman investointipäätöstä.
 

Maalauserittelyiden ja tehdasstandardien tarkastaminen ja laatiminen

Alihankinta on tätä päivää. Alihankkijoiden monipuolinen kirjo saattaa tuottaa harmaita hiuksia tilaajan ostajille ja laadunvalvonnalle. Selkeät pelisäännöt helpottavat toimittajien vertailua. Selkeät laadun kriteerit selkeyttävät myös toimittajien tarjouksen asettamista. Yksiselitteisesti selvitetyillä laatukriteereillä minimoidaan eri toimittajien laatuvaihtelu ja saavutetaan yhtenäinen lopputulos, jonka alttius reklamaatioille on minimoitu.

Tikkurilan tekninen palvelu voi avustaa maalauserittelyiden ja tehdasstandardien laatimisessa tai se voi tarkastaa ja päivittää jo käytössä olevia erittelyitä. Tekninen palvelu voi myös tarvittaessa auditoida alihankkijoita, jolloin varmistetaan että toiminta on vaatimusten mukaista.
 

Palveluiden hinnat

Palveluista veloitetaan Teknisen Palvelun hinnaston mukaisesti.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi