Metallipintojen teollinen maalaus ja pintakäsittely

FAQ - Metallipintojen teollinen maalaus ja pintakäsittely

Tikkurila tarjoaa laajan valikoiman metallipinnoille tarkoitettuja maalausjärjestelmiä, jotka vastaavat korkeimpia laatuvaatimuksia. Tässä artikkelissa vastaamme metallipintojen teollista maalausta ja pintakäsittelyä koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Miten valitsen oikean maalausjärjestelmän käyttökohteeseeni?

Valittaessa käyttökohteeseen parhaiten soveltuvaa maalausjärjestelmää, on syytä tarkastella useita eri tekijöitä.

 1. Aluksi kannattaa tarkastella tavoitteita, joihin metallipinnan käsittelyllä halutaan päästä. Minkälaisia olosuhteita maalatun pinnan tulee kestää ja miten asiakkaasi käyttävät lopputuotetta? Kysy itseltäsi myös, kuinka kauan maalipinnan on tarpeen kestää, mitä standardeja tulee noudattaa, ja miten yrityksesi suhtautuu kestävään kehitykseen. Mieti nykyisiä prosesseja kuten käytössä olevaa maalauslaitteistoa, minkä tyyppisiä metallipintoja käsitellään, ja sitä, maalataanko kappale ennen vai jälkeen kokoonpanoa.
   
 2. Huomioi projektin aikataulu ja määräaika. Minkälaiset tarvoitteet on kuivumisajalle, milloin tuote voidaan pakata, ja minkälainen volyymi tulee pystyä maalaamaan yhden päivän aikana.
   
 3. Mieti budjettiasi ja huomioi, että jotkin tuotteet vaativat suuremman alkuinvestoinnin, mutta pitkällä aikavälillä ratkaisu saattaa olla kannattavampi.
Miten voin vähentää VOC-päästöjä?

Vesiohenteisten maalien käyttö on tehokas tapa vähentää VOC-päästöjä. Itse asiassa syy siihen, että useat yritykset valitsevat vesiohenteisia ratkaisuja, on kehittää toimintaa entistä enemmän kestävän kehityksen mukaiseksi. Vesiohenteisten tuotteiden ympäristövaikutus on huomattavasti pienempi kuin liuoteohenteisten tuotteiden, erityisesti maalin levitysvaiheessa. Tämä johtuu siitä, että vesiohenteisista tuotteista haihtuu kuivumisprosessin aikana melkein ainoastaan vettä. Ja koska märän vesiohenteisen maalin voi puhdistaa vedellä, puhdistusprosessista ei aiheudu ylimääräisiä VOC-päästöjä.

Toinen hyvä vaihtoehto alentaa liuotepäästöjä on valita korkean kuiva-ainepitoisuuden maaleja. Näiden tuotteiden VOC-pitoisuus on hyvin alhainen, mikä auttaa vähentämään haitallisia liuotepäästöjä. Tuotteita voidaan käyttää myös yksikerrosmaaleina, minkä avulla voidaan alentaa tuotantokustannuksia.

Miten voin varmistaa teollisuusmaalien ja -pinnoitteiden kanssa työskentelevien työturvallisuuden?

Useat yritykset valitsevat vesiohenteisten tuotteiden käytön parantaakseen käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta ja pienentääkseen syttymis- ja räjähdysriskiä. Vesiohenteisten pinnoitteiden käyttö vähentää riskejä, ärsytystä ja muita haittavaikutuksia käyttäjälle. Riippumatta siitä, minkä tyyppisiä maaleja on käytössä, käyttäjien tulee aina suojata itsensä asianmukaisesti. Maalausprosessin aikana tulee käyttää suojakäsineitä ja -vaatteita, silmiensuojaimia sekä hengityssuojaimia. Maalin levitysvaiheessa syntyvien höyryjen hengittäminen on vaarallista, olipa kyseessä vesiohenteiset tai liuoteohenteiset tuotteet. Vesiohenteisten tuotteiden kuivumisprosessin aikana haihtuu pääosin vettä orgaanisten liuotteiden sijaan, joten höyryjen hengittäminen kuivumisprossesin aikana ei ole yhtä riskialtista. 

Minkälaisia teollisuusmaaleja Tikkurila tarjoaa metallipinnoille?

Valikoimastamme löytyy paljon eri vaihtoehtoja, aina perinteisistä alkydimaaleista moderneihin huipputeknologian DTM- (direct-to-metal) yksikerrospolyuretaanimaaleihin, mukaan lukien liuoteohenteiset pohja- ja pintamaalit, ympäristöystävällisemmät korkean kiintoainepitoisuuden maalit sekä edistyneet vesiohenteiset teollisuusmaalit.

Onko Tikkurilan teollisuusmaalit ja -pinnoitteet testattu ja sertifioitu alan standardien mukaisesti?

Kaikki valikoimassamme olevat teollisuusmaalit metallipinnoille ovat ISO 12944 -standardin eli kansainvälisen korroosiosuojastandardin mukaisia. Maalausjärjestelmiämme on hyväksytty myös muiden standardien mukaan, kuten Norsok (Norja), Silko (Suomi), and GOST (Venäjä).

Mitä eroa on vesiohenteisten ja liuoteohenteisten maalien välillä?

Metallipintojen maalit luokitellaan käytettävän liuotteen mukaan joko liuote- tai vesiohenteisiksi. Liuote voi olla joko kemikaali tai vesi. Liuote pitää maalin nestemäisenä. 

Molempien maalityyppien tarkoitus on sama: suojata metallituotteita korroosiolta. Liuoteohenteisten maalien sideaineiden ominaisuudet ovat erilaisia kuin vesiohenteisten maalien. Tämän johdosta eri maalityypit toimivat eri tavalla ja niiden ominaisuudet vaihtelevat mm. seuraavien tekijöiden osalta:

 • VOC-pitoisuus
 • Ympäristöystävällisyys ja turvallinen käyttö 
 • Varastointiaika
 • Korroosionesto- ja säänkestävyysominaisuudet
 • Levitysolosuhteet
 • Laitteistoa-, puhdistusta- ja hävitystä koskevat vaatimukset 

Lue lisää artikkelistamme Vertailu: vesiohenteinen vs. liuotinohenteinen maali teollisissa maalaussovelluksissa

Toimivatko teolliset vesiohenteiset maalit yhtä hyvin kuin liuoteohenteiset maalit?

Vesiohenteiset maalit ovat suorituskyvyltään yhtä hyviä kuin liuoteohenteiset – ne suojaavat metallipintoja vaativissa ympäristöissä ja tuottavat korkealaatuisen lopputuloksen. Koska vesiohenteisissa maaleissa käytettävä teknologia  ja sideaineet ovat edistyneet huomattavasti, tuotteet kehittyvät jatkuvasti vastaamaan teollisuussovelluksien vaatimuksia ja standardeja. Perinteisesti metallipintojen korroosionsuojaukseen on käytetty vain liuoteohenteisia ratkaisuja, mutta uusi teknologia mahdollistaa vesiohenteisten ratkaisuiden valinnan entistä useammin. Kun maalausprosessi on optimoitu oikein ja maalausjärjestelmä valittu käyttökohteeseen sopivaksi, vesiohenteiset maalit tuottavat laadukkaan ja kestävän lopputuloksen.

Voivatko vesiohenteiset maalit todella suojata metallipintoja korroosiolta?

Kyllä, vesiohenteiset pinnoitteet suojaavat korroosiolta – se on yksi tuotteen päätarkoituksista.
Sillä, onko metallipinnoite liuoteohenteinen vai vesiohenteinen, ei ole vaikutusta korroosionsuoja-ominaisuuksiin. Maalin kemiallinen tai vesipohjainen liuotinaine haihtuu kuivumisprosessin aikana ja pintaa suojaavaan maalikalvoon jää maalin sisältämät korroosionsuoja-aineet. Näin ollen vesiohenteisten tuotteiden sisältämä vesi haihtuu maalikalvolta aivan kuten liuoteohenteisten maalien kemialliset liuottimetkin. 


Korroosionsuoja-ominaisuuksia vertailtaessa on tärkeää tarkastella eri tuotetyyppien ominaisuuksia sen sijaan onko maali vesi- vai liuotinohenteinen. Esimerkiksi vesiohenteiset akryylimaalit voivat tarjota paremman säänkestävyyden erityisesti värin ja kiillon kestävyyden suhteen verrattuna toisen tyyppiseen liuoteohenteiseen maaliin.

Mitä etuja vesiohenteisilla maaleilla saavutetaan?

On totta, että vesiohenteiset ratkaisut ovat yleisesti ottaen vaihtoehtoisia tuotteita kalliimpia. Ne vaativat myös huolellisen pinnan esikäsittelyprosessin. Investointi on kuitenkin kannattava, jos ympäristöystävällisyys, hiilijalanjäljen pienentäminen ja ihmisten turvallisuuden lisääminen ovat korkealla yrityksen tärkeysjärjestyksessä.

Vesiohenteisilla tuotteilla on positiivisempi vaikutus ympäristöön, koska niiden VOC-päästöt ovat alhaisemmat. Kestävän kehityksen noustessa yhä tärkeämmäksi ja ympäristölainsäädännön muuttuessa yhä tiukemmaksi, useat yritykset valitsevat vesiohenteisen maalausjärjestelmän. Vesiohenteiset tuotteet ovat myös vähemmän vaarallisia käsitellä ja mahdollistavat turvallisemman työskentely-ympäristön. Vesiohenteisten maalien ohenne on vesi, kun taas liuoteohenteisten maalien ohenne on kemiallinen liuote. Vesiohenteisia maaleja käytettäessä ilmaan haihtuu miltei ainoastaan vettä kuivumisprosessin aikana, kemiallisten liuotteiden sijaan. Vesiohenteiset maalit ovat kaiken kaikkiaan turvallisempi vaihtoehto sekä ympäristölle että tuotteiden käyttäjille. 

Miten vesiohenteisten maalien käyttäminen vaikuttaa huoltomaalausväliin?

Vesiohenteisten ja liuoteohenteisten maalien huoltomaalausväli ei juuri poikkea toisistaan, poislukien erittäin korkeat rasitusolosuhteet. Molemmissa tapauksissa maalipinta vaatii todennäköisesti jossain vaiheessa huoltomaalausta, mutta oikealla pinnan esikäsittelyllä ja maalausprosessilla voidaan parantaa maalipinnan kestävyyttä merkittävästi. 

Samoin kuin liuoteohenteiset maalit, vesiohenteiset maalit on tutkittu ja testattu huolellisesti laadun ja kestävyyden varmistamiseksi.

Maalattujen metallipintojen huolto- ja korjausmaalaukseen on laaja valikoima tuotteita ja menetelmiä, ja asiantuntijamme auttavat mielellään oikean ratkaisun löytämisessä.Onko sinulla kysymys johon et löytänyt vastausta? 
Ota yhteyttä, niin autamme mielellämme!

Tilaa Tikkurilan uutiskirje
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi