Teräspalkit maalattuna Fontecoat FD 20 teollisuusmaalilla

Milloin vesiohenteiset teollisuusmaalit ovat oikea valinta?

Miten varmistaa oikea päätös, kun valitaan maalausjärjestelmää metallipinnalle? Vastaa alla oleviin viiteen kysymykseen, jotta ymmärrät paremmin, ovatko vesiohenteiset maalit oikea valinta käyttökohteeseesi.

Yhä useammat yritykset käyttävät vesiohenteisia teollisuusmaaleja teräspintojen korroosionsuojaukseen ja maalaukseen, mutta näitä tuotteita ei käytetä vielä yhtä yleisesti kuin liuotinohenteisia maaleja. Vesiohenteisiin teollisuusmaaleihin liittyy monia väärinkäsityksiä, joiden vuoksi monet yritykset ovat epävarmoja siitä, ovatko ne oikea ratkaisu. Vesiohenteisten maalausjärjestelmien avulla voi muun muassa alentaa VOC-päästöjen määrää.

Miten varmistat oikean päätöksen, kun valitset sopivaa maalausjärjestelmää metallipinnalle? Vastaa alla oleviin viiteen kysymykseen, jotta ymmärrät paremmin, ovatko vesiohenteiset maalit oikea valinta käyttökohteeseesi.

metal_coatings_spraying_with_hose.jpg

1. Mitkä ovat yrityksesi kestävän kehityksen tavoitteet?

Vahvan korroosiosuojan ja vähemmän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) tuottavien maalien kysyntä kasvaa, kun yritykset pyrkivät saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. Yksikerrosominaisuudet ja alhaisemmat VOC-pitoisuudet ovat olleet prioriteetti vesiohenteisten maalien tuotekehityksessä.

Yksi konkreettinen tapa edistää kestävää kehitystä on käyttää maaleja ja pinnoitteita, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän. Vesiohenteiset tuotteet voivat vähentää VOC-päästöjä huomattavasti. Liuoteohenteisiin teollisuusmaaleihin verrattuna vesiohenteisista maaleista haihtuu lähes pelkästään vettä maalin kuivuessa. Vesiohenteisten metallimaalien avulla voit parantaa yrityksen ympäristöystävällisyyttä laadun kärsimättä. Tämä on yksi tärkeimpiä syitä siihen, miksi yritykset valitsevat vesiohenteisia maaleja.

Me Tikkurilassa kehitämme jatkuvasti vesiohenteisia tuotteitamme, jotta niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Alla olevassa taulukossa vertaillaan kahta maalausjärjestelmää, jossa toisessa käytetään liuotinohenteista alkydimaalia ja toisessa vesiohenteista akryylimaalia. Tässä esimerkissä liuotinohenteisen maalin ja puhdistusaineen käyttö sisältää 17 674 kg enemmän VOC-yhdisteitä kuin vesiohenteisen maalin käyttö. Märkä vesiohenteinen maali voidaan puhdistaa pelkällä vedellä liotinpohjaisten puhdistusaineden sijaan, mikä on ympäristöystävällisempää ja kustannustehokkaampaa.

 

Solvent-borne versus water-borne paint system comparison

 

2. Valmistaudutko yhä tiukentuviin ympäristömääräyksiin ja lainsäädäntöön?

Toinen syy kasvavaan kiinnostukseen vesiohenteisia maaleja kohtaan ovat kiristyvät VOC- ja ympäristösäädökset. Useat Euroopan maat valmistelevat lainsäädäntöä, joka kieltää liuotinohenteisten ratkaisujen käytön. Vesiohenteiset tuotteet vastaavat täysin uusimpien ympäristömääräysten ja teollisuuden laatustandardien vaatimuksia. Ne ovat kaiken kaikkiaan turvallisempi vaihtoehto sekä ympäristön että työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta.

Ei ole suositeltavaa, että käyttäjät hengittävät vesiohenteisista tuotteista syntyviä höyryjä maalaus- ja kuivumisprosessin aikana. Silti niiden hengittäminen on vähemmän vaarallista verrattuna liuotinohenteisten maalien höyryihin. Tämä johtuu siitä, että maalista haihtuu vettä liuottimien sijaan. Koska päästöjen määrä on pienempi, vesiohenteisia tuotteita käytettäessä sisäilman laatu on parempaa ja allergiariskit alhaisemmat.

 

3. Millaisissa maalausolosuhteissa työ tehdään?

Millainen kosteusprosentti maalaamossa tai kuivatustilassa on? Jos kosteusprosentti tiloissa on korkea, kiinnitä erityistä huomiota maalipinnan kuivumiseen. Vesiohenteisten maalien sisältämä vesi ei pääse haihtumaan kunnolla erittäin kosteissa olosuhteissa, joten kuivumisaika on pidempi.

Optimaalista vesiohenteisten maalien käytön kannalta on maalaamo, jossa voidaan säätää ilmastointia ja pitää kosteusprosentti tietyllä tasolla. Joissain tuotantotiloissa maalaamon ilmastointia ei ole, tai ilmanvaihtoa ei pystytä säätämään riittävällä tasolla ja lämpötila voi kesällä ylittää 30°C ja talvella alittaa 10°C. Maali kuivuu nopeammin korkeammissa lämpötiloissa, ja suositeltu ilmankosteus vesiohenteisia teollisuusmaaleja käytettäessä on 20–70 %.

metal coating spraying

4. Millaista rasitusta lopullisen maalipinnan tulee kestää?

Maalataanko sisä- vai ulkotiloihin tarkoitettuja metallipintoja? Miten kauan maalipinnan tulee kestää?

Tuotekehityksen ansiosta vesiohenteiset maalit tarjoavat kestävän suojan metallipinnoille – jopa vaativissa rasitusolosuhteissa. Toisinaan herää huolta siitä, että vesiohenteiset maalit eivät kestä sääolosuhteita. Todellisuudessa vesiohenteisilla maaleilla on yhtä hyvä säänkestävyys kuin vaihtoehtoisilla teollisuusmaaleilla. Osa vesiohenteisista teollisuusmaaleista, kuten esimerkiksi akryylimaalit, tarjoavat vielä paremman säänkestävyyden – erityisesti värin ja kiillon kestävyyden suhteen – kuin vastaavat liuoteohenteiset tuotteet.

On tärkeää huomioida, että vesiohenteiset maalit eivät vielä sovellu upporasitukseen, joten niitä ei tule käyttää vedenalaisissa tai maanalaisissa käyttökohteissa.

Sideaineen tyypistä riippuen vesiohenteisten maalien tarttuvuus on hyvä, ja niitä voidaan käyttää muiden yleisten metallityyppien, kuten valuraudan, alumiinin ja galvanoidun teräksen suojaukseen ja maalaamiseen.

 

5. Millainen budjetti on käytettävissä?

Vesiohenteisiin ratkaisuihin siirtyminen saattaa vaatia alkuinvestointeja, mutta valinta alkaa tuottaa kustannussäästöjä, kun laitteistot ja maalausprosessit on säädetty optimaalisiksi. Suurin syy siihen, että vesiohenteiset maalit ovat hinnaltaan hieman korkeampia on se, että niiden raaka-aineet ovat kalliimpia. Toisaalta vesiohenteiset maalit eivät ole syttyviä, eivätkä vaadi räjähdyssuojattuja laitteita, helposti syttyvien materiaalien käsittelyä koskevia vakuutuksia tai erikoiskuljetuksia. Pesuliotinten käyttöä voidaan vähentää, koska märän vesiohenteisen maalin voi poistaa vedellä. Kaikki tämä säästää kustannuksia.

Kun suunnittelet budjettiasi, on syytä miettiä yrityksen prioriteetteja. Vesiohenteisiin ratkaisuihin kannattaa investoida, jos tavoitteena on toiminnan ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantaminen.

Me Tikkurilassa autamme asiakkaitamme saavuttamaan sujuvan siirtymän vesiohenteisiin ratkaisuihin. Testaamme vesiohenteisia tuotteita yhdessä asiakkaidemme kanssa ja tiedämme, miten eri ratkaisut toimivat. Otamme kaikki haasteet ja mahdollisesti esiintyvät ongelmat huomioon jo hyvissä ajoin, ota meihin yhteyttä
 

Tilaa uutiskirje teollisuuteen
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi